Krigen i Ukraina

Nyeste kunngjøringer

Bare å ignorere han fremover, han er avslørt.
Kan vi lage en pakt på det så sparer
Nå handler ikke opprustning bare om hvorvidt vi hadde slått Russland eller ikke i en tenkt konflikt, men også hvor raskt og effektivt vi hadde slått dem.

Vi ser jo flere, også i denne tråden, som syns Russland er kjempeslemme og har null sympati med dem i det heeele tatt(!!) som likevel på grunn av sine voldsomme humanisme og overlegent gode hjerter vil at Ukraina skal overgi landområder til Russland og gi dem alt de vil ha(selv om det selvfølgelig smerter dem siden de har så ekstremt lite sympati med Russland) sånn at de kan spare liv til ukrainske soldater og sivile.

Hvordan vet vi at dette ekstreme humanismen og respekten for menneskers liv ikke hadde gjort seg gjeldende hvis vi hadde havnet i krig med Russland? Og at selv om vi hadde vært klart sterkest og ligget an til å overvinne dem, så hadde de klart å bedrive såpass mye terror at disse varme menneske med null sympati for Russland og Putin ikke hadde orket mer og på nytt dreven sine kampanjer for en fredsavtale der naturligvis Russland fikk de beste betingelsene for de er slemme og vi er snille og de snille må gi de slemme det de vil ha så de slutter å være slemme?

Nei, vi trenger et Forsvar som ikke bare kan beseire Russland, men som raskt og effektivt kan knuse dem hvis de prøver seg. Sånn at vi ikke havner i en situasjon der russisk terrorbomber gir bensin på bålet til humanistene uten Russland-sympatier som vil gi Russland det de peker på for å spare liv.
Fasit, rett og slett.
 
Det er helt glimrende med perspektiver og meninger.

Altså at dette er det generelle synet i tråden. Hvordan synes du selv at påstanden din står seg, @pushback ?
 
Sist redigert:
Jeg tror ikke Taurus finnes i stort nok antall til at det ville hatt noe mer enn symboleffekt selv om Tyskland ga bort alle operative missiler, noe som de uansett ikke ville gjort. Det er for så vidt et symptom på en problematisk tankegang og politisk situasjon i Tyskland, men det som Europa må spa opp er artilleri og luftforsvar (mot missiler og shahed, men ikke minst mot disse flyene som sender bomber mot de ukrainske stillingene). Kombinasjonen av artilleriovertak og disse bombene er det som gjør at russerne rykker frem nå.
Det hadde selvsagt hatt masse å si for Ukraina om de hadde hatt Taurus. Da kunne de jo truffet mål lenger inne i russland, flyplasser langt unna som terrorregimet bruker når de skal bombe sivile mål i Ukraina, likeså oljeraffinerier osv som betaler for krigsindustrien i dette terrorlandet, finnes jo haugesvis av gode flotte mål for Taurus. I tillegg ville russland visst dette, og da hadde de vært nødt til å binde opp masse midler for å forsvare langt flere plasser enn det de nå må.

Jeg skjønner ikke hvorfor ikke land i Nato og andre land med respekt for seg selv ikke gjør absolutt alt som står i deres makt for å gi Ukraina best mulig forutsetninger for å vinne krigen, de gjør det jo kun stykkevis og delt, det holder ikke.
 
Nå er det altså ikke jeg som tro at Frankrike alene er sterkere enn Russland, men om det var riktig så ville det vært selvsagt at vi ikke skal ruste vesentlig opp. Da er vi allerede såpass mye sterkere at ytterligere styrke først og fremst ville vært overflødig. Siden OJ Simpson døde nylig så vil jeg sammenligne med den famøse biljakten, hvor jeg ser på et bilde at det var minst 10 politibiler som fulgte etter ham på motorveien. Hva er poenget?

Dersom vi hadde ubegrenset med ressurser så kunne vi for min del rustet opp mye at eierne i Lockheed, Boeing og Northrop fikk vondt i tellefingeren., men det har vi ikke. Så lenge vi ikke har det så vil jeg mene at vi bør ruste opp så mye som er nødvendig for å kunne stå imot de truslene vi faktisk kan tenkes å stå overfor, slik at vi ikke sløser med ressursene.

For øvrig må du gå tilbake og lese om igjen hva jeg skrev om Raufoss. Det var ikke utvidelsen av produksjonen jeg var negativ til, det var hvordan det var finansiert. Litt mer presisjon, takk.
Hvilke trusler står vi overfor ? Om russerne bygger seg opp igjen etter krigen i Ukraina, og det vil de, så skal vi altså være i nærheten av å stanse 2000 stridsvogner og 300 000 russiske soldater som ruller inn i Finnmark ? I tillegg fly. Vi har ikke luftvern i Finnmark. Det lille vi har er pt stasjonert ved Ørland og Evenes. Russerne ville hatt fritt spillerom i lufta ved en invasjon av Nord Norge. Det samme med nordområdene. I mellomtid får du vente på onkel Sam og tyrkiske soldater.

Det norske forsvaret i dag er bortsett fra F-35, Telemarkbatajonen, kanskje 100 spesialoperatører (?) i FSK og marinejegerkommandoen, nye fregatter og noe til nesten en vits. Vi sløser penger på lokaliseringsdebatter, nedleggelser og unødig oppbygging av nye baser (Ørland) og vi sliter med inkompetente politikere. Sistnevnte er mer opptatt av hjertesaker, det være seg lokalisering av forsvarsinvesteringer til eget nærområde og distriktspolitikk eller debatten om de 8 kjønn, enn forsvarsevnen til Norge. Dagens norske forsvar evner ikke å avskrekke russerne fra å angripe. Vi har lenge lagt under 2 % av BNP og stolt på hjelp fra bl a USA. Der har faktisk Trump et poeng. I tillegg sliter vi med inkompetanse og manglende trening. Som Helge Ingstad utstyrt med alt av moderne radarutstyr som presterte å kollidere med et annet skip i rom sjø.

Dagens norske forsvar - etter år med manglende vedlikehold, oppgradering og nyinvesteringer - ligger langt unna forsvarsevnen både målt kvantitativt og kvantitativt på 1980 tallet.
 
Det hadde selvsagt hatt masse å si for Ukraina om de hadde hatt Taurus. Da kunne de jo truffet mål lenger inne i russland, flyplasser langt unna som terrorregimet bruker når de skal bombe sivile mål i Ukraina, likeså oljeraffinerier osv som betaler for krigsindustrien i dette terrorlandet, finnes jo haugesvis av gode flotte mål for Taurus. I tillegg ville russland visst dette, og da hadde de vært nødt til å binde opp masse midler for å forsvare langt flere plasser enn det de nå må.

Jeg skjønner ikke hvorfor ikke land i Nato og andre land med respekt for seg selv ikke gjør absolutt alt som står i deres makt for å gi Ukraina best mulig forutsetninger for å vinne krigen, de gjør det jo kun stykkevis og delt, det holder ikke.
La oss si at Tyskland har 200 operative missiler. De gir bort 20%, d.v.s. 40 stk. Ukrainerne kunne da sendt 4 stk mot 10 mål hver, eller brukt tilnærmet alle mot Kertsjbroen. I beste fall kunne de kanskje redusert Russlands overtak i luften på et frontavsnitt som kunne gitt 2-3 uker pusterom for ukrainerne, men så er man tilbake i den samme situasjonen.
 
La oss si at Tyskland har 200 operative missiler. De gir bort 20%, d.v.s. 40 stk. Ukrainerne kunne da sendt 4 stk mot 10 mål hver, eller brukt tilnærmet alle mot Kertsjbroen. I beste fall kunne de kanskje redusert Russlands overtak i luften på et frontavsnitt som kunne gitt 2-3 uker pusterom for ukrainerne, men så er man tilbake i den samme situasjonen.
Det må såklart en kontinuitet til her, man må produsere flere og de må komme regelmessig til Ukraina. Ukraina må få alt vi kan skaffe av avanserte våpen om vi virkelig vil at de skal vinne, og om vi skal slippe å gå direkte inn i krigen selv. Vi må satse på det vi tror på, vi gjør det kun halvveis og knapt nok det, hvor vanskelig er dette å forstå?
 
La oss si at Tyskland har 200 operative missiler.
Hvorfor skulle Tyskland bare ha 200 Taurus-missiler? Har du en link på dette, eller vet du noe mer om dette enn oss andre?

Det er dessuten ingen trusler mot Tyskland per nå, så å sende fra seg et relativt stort antall Taurus, vil ikke utgjøre noen fare for Tyskland. Krigen er her og nå, det gir ingen mening å spare på konfekten til en kanskje-krig på et mye senere tidspunkt. Da produserer man fram mer i mellomtiden.
 
Det må såklart en kontinuitet til her, man må produsere flere og de må komme regelmessig til Ukraina. Ukraina må få alt vi kan skaffe av avanserte våpen om vi virkelig vil at de skal vinne, og om vi skal slippe å gå direkte inn i krigen selv. Vi må satse på det vi tror på, vi gjør det kun halvveis og knapt nok det, hvor vanskelig er dette å forstå?
Det er jo litt dumt at vesten sender ut signaler om at man er et endeløst lager av våpen, penger og muligheter. Allerede i 2011 ble det offentlig at vesten ikke var i stand til å føre langvarige kriger. Allikevel har disse illusjonene vedvart. Gode politikere tar ikke en krig de ikke er klare for.
 
Det må såklart en kontinuitet til her, man må produsere flere og de må komme regelmessig til Ukraina. Ukraina må få alt vi kan skaffe av avanserte våpen om vi virkelig vil at de skal vinne, og om vi skal slippe å gå direkte inn i krigen selv. Vi må satse på det vi tror på, vi gjør det kun halvveis og knapt nok det, hvor vanskelig er dette å forstå?
Det burde vært opplagt for alle inkl politikerne. Den eneste med makt som ser ut til å forstå det er Stoltenberg og muligens Macron.

VI HAR NOEN SOM KJEMPER KRIGEN FOR OSS!

Gi de alle våpen de behøver nåååå!!!
 
Det er jo litt dumt at vesten sender ut signaler om at man er et endeløst lager av våpen, penger og muligheter. Allerede i 2011 ble det offentlig at vesten ikke var i stand til å føre langvarige kriger. Allikevel har disse illusjonene vedvart. Gode politikere tar ikke en krig de ikke er klare for.
Man må omstille seg, man må satse, og vi har egentlig ikke noe valg. Gode politikere innser dette og ruster opp. Det har vi klart før.
 
Putler tjener dessverre på at mange land kjøper ruzzisk blod-olje! Faen så mange møkkaland det er på kloden.

"Denne uka nådde Russlands oljeeksport det høyeste nivået i år, med 590 000 fat per dag, noe som førte til økt inntjening på oljeeksporten og en total fortjeneste på 1,86 milliarder dollar, det høyeste nivået siden oktober, ifølge Bloomberg. Mye av inntektene kommer fra land som ikke tar hensyn til de vestlige sanksjonene."

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/haver-inn/81254766
Norge må inn på den verstinglisten med Europas eneste åpne grense til Russland (opphever således sanksjonene), frihavner for russiske "fiskebåter" (spionfartøy). Norske bedrifter handler med Russland, slik andre vestlige land gjør.

Norge gir også milliarder av skattebetalernes penger til land som støtter krigføringen i Russland i u-hjelp.
Jeg skammer meg på vegne av landet mitt som ikke hensyntar vestlige sanksjoner, grunnet feighet.

Norge er et av de mest russervennlige landene i verden. Også i denne tråden ser vi flere representanter for russervennlige.
 
Sist redigert:
Norge må inn på den verstinglisten med Europas eneste åpne grense til Russland (opphever således sanksjonene), frihavner for russiske "fiskebåter" (spionfartøy). Norske bedrifter handler med Russland, slik andre vestlige land gjør.

Norge gir også milliarder av skattebetalernes penger til land som støtter krigføringen i Russland i u-hjelp.
Jeg skammer meg på vegne av landet mitt som ikke hensyntar vestlige sanksjoner, grunnet feighet.

Norge er et av de mest russervennlige landene i verden. Også i denne tråden ser vi flere representanter for russervennlige.
Og russere eier hytter like ved forsvarsanlegg i Bardufoss:

https://www.bygg.no/tv-2-russere-eier-hytter-like-ved-forsvarsanlegg-i-bardufoss/1550210!/

"En av eierne er ordfører Igor Morar i Murmansk by. Han representerer Putins parti Forent Russland og har flere ganger uttrykt støtte til krigen i Ukraina.

Norske sikkerhetsmyndigheter advarte så sent som i februar, da de la fram sine oppdaterte trusselvurderinger, mot økt etterretning fra Russland i Norge. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) påpekte blant annet at Russland vil skaffe seg eiendommer nær militære anlegg."

Naive Norge.
 
Det er russisk og jeg blir nok utestengt hvis jeg oversetter det!
Privet (russisk) betyr vel hei ? Med fare for å bli utestengt ?

Siste døgn veldig bra for ukrainerne. Over 1000 russiske soldater eliminert, og over 50 APV’er og stridsvogner + annet snacks. Ukrainerne har fortsatt våpen til å slå disse suicide squads tilbake. Fritt hentet fra Life of Brian. Troppen som skulle redde Brian fra korset, men som i stedet begikk kollektivt selvmord under korset. Det man ser på x/twitter videoer av russiske angrep er tragikomisk, og leder ofte tankene rett til Monty Pyton
 
Det er russisk og jeg blir nok utestengt hvis jeg oversetter det!
Det står i reglene at norsk er hovedspråket på forumet, men at svensk, dansk og engelsk kan aksepteres. Så det å skrive russiske innlegg vil stort sett føre til at innleggene slettes.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp