Tvungen verneplikt og samfunnstjeneste.

Nyeste kunngjøringer

Jeg møtte ikke engang opp til sesjon, men dro heller på jobb. Husker jeg var litt småstresset for at militærpolitiet skulle oppsøke meg på jobben, men det var ingen grunn til bekymring. Ikke ble jeg anmeldt heller. Jeg hadde på forhånd fylt ut skjemaet jeg skulle ha med ned med masse tullesvar, og jeg skulle nok også klart å stryke på de fleste testene om jeg hadde blitt tvunget dit.
Vel, tullesvar klarte du nok med glans.;)
Litt fritt sagt så sa min vernepliktsbok: udugelig i krig og fred...

Og onde tunger vil si: det forstår man...

***
 
I gamledager, da Norge var det man kalte en nasjon, og hadde en befolkning som bestod av en ganske likeartet etnisk folkegruppe med en lang, felles historie, da ga det nok mening å stå sammen for å forsvare landet. I dag som det høylytt er erklært at Norge egentlig bare er et geografisk område for alle fra hele verden, så er det jo helt utenkelig. Det eksisterer ikke én celle i kroppen som kunne tenke seg å ofre livet for noe slikt
Akkurat som USA altså.
 
Det betyr at du rekna at Norge vart eigen stat i 1814. Noko som eg meina at historia vise er feil. Det at kongen av Danmark Norge satt i København betyr ikkje at ein kan gløyme den norsk statsdanninga mykje tidlegare enn 1814. I år feirar vi 400 års jubileet for Kong Magnus si Landslov. Norge var faktisk det første landet i Europa som hadde eit lovverk for heile landet. Og før det hadde vi og eit lovverk, men det var ei lov for kvar landsdel. Når kongen som satt i København vart eineveldig så mista Norge si regjering, men det gjorde og Danmark.

Eg undervurderer ikkje innsatsen til det sivile som har jobba for at Norge skal vere eit fritt land med ytringsfridom. Men det virka som du og mange andre ikkje forstår at ein må og vere villig til å forsvare vår fridom med våpen i hand. Den krigen i 1814, som rettnok vi tapte, den gjorde til at Norge fekk behalde grunnlova og var faktisk mykje meir demokratisk enn Sverige som vi fekk konge med. I 1905 sto det og norske soldatar på grensa for å forsvare det frie Norge som Stortinget vedtok. Heldigvis på grunn av ei etteretningstabbe frå Sverige gjekk dei med på folkeavstemming så vi slapp å sloss.

Den viktigaste jobben til dei norske soldatane i Norge har vore å vise vore allierte at vi er å rekne med og dermed vanskelegare å svikte oss når det trengst.
En kan godt diskutere norsk stats- og nasjonsbygging samtidig som man erkjenner at i tradisjonelle termer, herunder politisk, folkelig og juridisk ble Norge en selvstendig stat 1814.

Og om man selv skulle lande på noe annet, er realiteten at tidligere kriger før 1814 har spilt en særdeles minimal rolle for å bygge opp den friheten vi har i dag. Ett annet perspektiv er WWII. Motstandskampen under okkupasjonen var viktig.

Samtidig kan en faktisk argumentere for at den (reelle) krigen i Sentral-Europa spilte en viktigere rolle. Hvem var det som forsynte Sovjet med ressurser til Øst-Fronten via sjøveien til Murmansk? Norske sivile.

Ytringsfriheten er kun ett eksempel. De menneskerettighetene som man har innlemmet i Grunnloven fra 2014 - Disse er det sivile som har bygget og kjempet for.

Jeg vil på det sterkeste ha meg frabedt at jeg undervurderer rollen til ett forsvar. Dette gjelder både i Norge og andre deler av verden. Men denne debatten springer ut ifra en vurdering om allmenn verneplikt - hvorav denne jenta fra Ap argumenterer for at man har ett ansvar å stille opp for landet. Det ansvaret har historisk sett vært mye viktigere å gjøre sivilt i Norge enn militært.
 
En kan godt diskutere norsk stats- og nasjonsbygging samtidig som man erkjenner at i tradisjonelle termer, herunder politisk, folkelig og juridisk ble Norge en selvstendig stat 1814.

Og om man selv skulle lande på noe annet, er realiteten at tidligere kriger før 1814 har spilt en særdeles minimal rolle for å bygge opp den friheten vi har i dag. Ett annet perspektiv er WWII. Motstandskampen under okkupasjonen var viktig.

Samtidig kan en faktisk argumentere for at den (reelle) krigen i Sentral-Europa spilte en viktigere rolle. Hvem var det som forsynte Sovjet med ressurser til Øst-Fronten via sjøveien til Murmansk? Norske sivile.

Ytringsfriheten er kun ett eksempel. De menneskerettighetene som man har innlemmet i Grunnloven fra 2014 - Disse er det sivile som har bygget og kjempet for.

Jeg vil på det sterkeste ha meg frabedt at jeg undervurderer rollen til ett forsvar. Dette gjelder både i Norge og andre deler av verden. Men denne debatten springer ut ifra en vurdering om allmenn verneplikt - hvorav denne jenta fra Ap argumenterer for at man har ett ansvar å stille opp for landet. Det ansvaret har historisk sett vært mye viktigere å gjøre sivilt i Norge enn militært.

No må du ikkje gløyme at ein del av dette forslaget er at dei som ikkje vil tenestegjere militært skal tenestegjere sivilt. Poenget mitt er at både militære og det sivile er avhengig av kvarandre. Dei sivile som frakta våpen og anna til Murmansk var avhengig av dei militære ombord som bemanna skytset på desse sivile fartøya og ikkje minst var dei avhengige av dei militære krigsskipa som eskorterte konvoien. Noko anna er at det å klassifisere krigsseglarane som sivile er ein av grunnane til behandlinga dei fekk etter krigen. Krigsseglarane var like mykje vernepliktige som militære, dei tenestegjorde undre like strengt regime som militære. Det var like strengt å stikke av frå handelsmarinen som det var for å desserter for ein soldat.

Viss Norge skulle vere så uheldig å bli invadert er det ikkje berre dei militære som ville vere i krig, men og det sivile samfunnet. Enkelte yrkesgrupper er fritatt for militærteneste på grunn av dei er viktige i sine sivile jobbar under ein krig. Under ein krig i Norge vil dei i som er i desse dei yrkesgruppene ikkje kunne slutte i jobben utan tillatese. SÅ det sivile er like viktig som militære. Og viss det store fleirtalet av folket har gjennomført eit pliktår vil det vere ei større forståing av dette.
 
No må du ikkje gløyme at ein del av dette forslaget er at dei som ikkje vil tenestegjere militært skal tenestegjere sivilt. Poenget mitt er at både militære og det sivile er avhengig av kvarandre. Dei sivile som frakta våpen og anna til Murmansk var avhengig av dei militære ombord som bemanna skytset på desse sivile fartøya og ikkje minst var dei avhengige av dei militære krigsskipa som eskorterte konvoien. Noko anna er at det å klassifisere krigsseglarane som sivile er ein av grunnane til behandlinga dei fekk etter krigen. Krigsseglarane var like mykje vernepliktige som militære, dei tenestegjorde undre like strengt regime som militære. Det var like strengt å stikke av frå handelsmarinen som det var for å desserter for ein soldat.

Viss Norge skulle vere så uheldig å bli invadert er det ikkje berre dei militære som ville vere i krig, men og det sivile samfunnet. Enkelte yrkesgrupper er fritatt for militærteneste på grunn av dei er viktige i sine sivile jobbar under ein krig. Under ein krig i Norge vil dei i som er i desse dei yrkesgruppene ikkje kunne slutte i jobben utan tillatese. SÅ det sivile er like viktig som militære. Og viss det store fleirtalet av folket har gjennomført eit pliktår vil det vere ei større forståing av dette.
Akkurat det forslaget velger jeg å ignorere fordi det er EMK-stridig. Atter ett paradoks, da man mener (indirekte) at dette forslaget vil verne om EMK.

Det er absolutt en symbiose her, ihvertfall i dagens verdenssamfunn og historisk sett. Men at denne symbiosen er så viktig å forstå at man skal tvinge personer til å gjøre noe de egentlig ikke har lyst til - sette ett helt år av livet sitt på vent, det er jeg sterkt uenig i.

Spesielt når scenarioet bygger på nettopp det, ett scenario. Ett scenario som så lenge vi er med i NATO, er usannsynlig.
 
Det Norge som du beskrive har aldri eksistert. Det har i alle år vore fleire etniske grupper i Norge.
Det eksisterer ikke lenger nå nei, Norge er ikke lenger en nasjon, det er et geografisk område hvor mennesker fra hele verden uten noe til felles kan bo. Hvordan du har greid å få for deg at noen skal være villige til å gå i en eventuell krig for noe slikt er jo et stort under.

Du støtter jo også masseinnvandring - folk som påstås å reise fra krig og elendighet. Hvorfor forventer du ikke at disse skal bli for å krige i landet sitt, når du forventer det av nordmenn?
 
En kan godt diskutere norsk stats- og nasjonsbygging samtidig som man erkjenner at i tradisjonelle termer, herunder politisk, folkelig og juridisk ble Norge en selvstendig stat 1814.

Og om man selv skulle lande på noe annet, er realiteten at tidligere kriger før 1814 har spilt en særdeles minimal rolle for å bygge opp den friheten vi har i dag. Ett annet perspektiv er WWII. Motstandskampen under okkupasjonen var viktig.
Nei, Norge ble gjenreist som stat og herunder i moderne form i 1814. Dog fortsatt ikke helt selvstendig.

Og jo, flere hendelser har jo påvirket dagens frihet. Et annet utfall den nordiske krigen kunne fort endret mye her, både for Norges og Finlands del. Noe annet er jo også hva som kunne skjedd dersom danskekogen ikke hadde styrket makten sin gjennom reformasjonen.

Som MRSA nevner så er landsloven særdeles viktig for vår historie og viste hvor moderne Norge som stat var i sin tid og hvor knadd og eltet enighet om system og demokrati er inn i vår stats ryggmarg, i mye større grad enn f.eks Sverige.
 
Usikker på hvor krigsforberedt man blir av norsk verneplikt, men det gjør en noe mer forberedt på livet.
Og det er en bra ting i et samfunn hvor man kan bli langtidsykmeldt hvis noen var dumme mot deg.
 
Nei, Norge ble gjenreist som stat og herunder i moderne form i 1814. Dog fortsatt ikke helt selvstendig.

Og jo, flere hendelser har jo påvirket dagens frihet. Et annet utfall den nordiske krigen kunne fort endret mye her, både for Norges og Finlands del. Noe annet er jo også hva som kunne skjedd dersom danskekogen ikke hadde styrket makten sin gjennom reformasjonen.

Som MRSA nevner så er landsloven særdeles viktig for vår historie og viste hvor moderne Norge som stat var i sin tid og hvor knadd og eltet enighet om system og demokrati er inn i vår stats ryggmarg, i mye større grad enn f.eks Sverige.
Nå mente jeg naturligvis statbygging i moderne form, altså fra Freden I Westphalia og Det Westfalske System. Det riktige må da være å sette startskuddet 1814, selv om man ikke var helt selvstendig. Det kongelige enevelde fra København styrte fra 1660 til 1814. Så viser selvføglelig eksempler tidligere hvilke verdier man hadde, men disse verdiene ble løftet frem av det sivile i dagliglivet. I forhold til det sivile livet har militær makt og motstandskamp spilt minimal rolle, selv om det selvøflgleig spiller en rolle og påvirker.

Uansett var essensen at i særskilt nyere tid, altså etter okkupasjonen og etter funnet av olje så har sivile spilt en særdeles mye viktigere rolle enn det militære. Derfor faller argumentet til Ap-jenta på sin egen urimelighet. Realiteten er at i den stats-og nasjonsbyggingen som førte til det hun ønsker å forsvare militært, så var det nettopp sivile som spilte den avgjørende rollen.
 
Nå er det ikke så mye krig og elendighet i Norge.
Men du er jo positiv til at Norge skal gi opphold til de mange som reiser fra krig og konflikt, hvorfor tenker du at nordmenn skal bli i landet for å kjempe med livet som innsats ved en krig her, og ikke reise ved første anledning? Kan du forklare denne oppsiktsvekkende dobbeltmoralen?
 
Ca. 1 av 10 i årskullene gjennomfører verneplikt i dag. Det er faktisk mange som vil inn og som ikke får det (pga. småting som mild allergi osv).
 
Usikker på hvor krigsforberedt man blir av norsk verneplikt, men det gjør en noe mer forberedt på livet.
Og det er en bra ting i et samfunn hvor man kan bli langtidsykmeldt hvis noen var dumme mot deg.
Glem det ! Det beste unge mennesker kan gjøre er å utdanne seg og delta i arbeidslivet. Ikke kaste et år bort på det tullet AP foreslår. Forsvaret kan ikke ta i mot flere en de gjør i dag. Vi som nasjon bygget ned forsvaret på 1990 tallet og gamblet på at Russland forholdt seg rolig. Skal dette forslaget ha noe som helst relevans må alt bygges på nytt, våpen, kaserner, befal, organisatorisk det vil ta minst 10 år å få opp å gå. Vi burde gjøre det ja, men kommer det til å skje ? Neppe.
 
Ved tvungen verneplikt, og flere soldater inn, så lurer jeg på hvem man har tenkt skal utdanne disse soldatene?

Det er allerede mangel på befal, og Forsvaret er dessverre forferdelig dårlige på å beholde de man utdanner.

Ideelt burde noen av de som utdanner soldatene ha Forsvaret som eneste karriere.

Slik at soldatene ikke blir utdannet av folk som tjenestegjør noen år, nærmest utelukkende for å skaffe seg ledelseserfaring før økonomistudier osv.

Verneplikt er den eneste muligheten til å skaffe oss et troverdig Forsvar.
 
@Grittys Chromeback

Da burde Forsvaret rekruttere befal fra en bredre søkermasse. Og heller ta inn folk som vil tjenestegjøre i lang tid.

Hvis de velger "kremen av ungdommen", som har best karakter på skolen osv. Kan det hende de ikke akter å være befal i årtier etter utdanningen.
 
Da burde Forsvaret rekruttere befal fra en bredre søkermasse. Og heller ta inn folk som vil tjenestegjøre i lang tid.
Nei, dette er helt feil løsning på problemet.

Problemet er at man har masse befal som egentlig ønsker å bli værende i Forsvaret, som har en enorm kompetanse som Forsvaret virkelig har behov for. Men så klarer man ikke å beholde disse fordi de får befalet til å føle seg så lite verdsatt og hørt at de søker andre utfordringer.

Dette er et internt problem som har vart over flere år, og det å ta inn folk som ønsker å bli værende er klink umulig å si når de er 18-19-20 år. Men hovedproblemene er uansett det at rammene i Forsvaret er veldig dårlige.

Personlig kunne jeg fint tenkt meg å vende tilbake til Forsvaret en gang, men jeg vet at det ikke er verdt det. Og det er stort sett det samme jeg hører fra gamle kollegaer og andre befal i HV under øvelser.
 
Ganske spesielt forslag. Vi vil altså tilbake til den tiden dei staten kunne kreve/presse ungdom til å gå i militæret eller presse umotiverte ungdomner inn på eldresenter eller andre oppgåver som dei ikkje ville.

Hadde AP foreslått at tildømes alle menn og kvinner mellom 18 til 65 år skulle gjort det samme. Så hadde store deler av den norske befolkninga vært imot, men det er sjølvsagt langt lettare å være for dette for mange om det er 18 til 20 åra som skal bruke 1 år av livet sitt for staten.

Eg er redd for at slike forslag bygger opp ein kultur/holdning om at staten skal eie deg eit år og kunne bestemme kva du skal gjere. Eg er meir fan av at vi gjer det meir attraktiv for folk å velje militæret og at dei som faktisk er i militæret er motiverte for det og ikkje basert på tvang.
 
Ganske spesielt forslag. Vi vil altså tilbake til den tiden dei staten kunne kreve/presse ungdom til å gå i militæret eller presse umotiverte ungdomner inn på eldresenter eller andre oppgåver som dei ikkje ville.

Hadde AP foreslått at tildømes alle menn og kvinner mellom 18 til 65 år skulle gjort det samme. Så hadde store deler av den norske befolkninga vært imot, men det er sjølvsagt langt lettare å være for dette for mange om det er 18 til 20 åra som skal bruke 1 år av livet sitt for staten.

Eg er redd for at slike forslag bygger opp ein kultur/holdning om at staten skal eie deg eit år og kunne bestemme kva du skal gjere. Eg er meir fan av at vi gjer det meir attraktiv for folk å velje militæret og at dei som faktisk er i militæret er motiverte for det og ikkje basert på tvang.

Forslaget innebere at alle kvinner og menn mellom 18 og 44 kan kallast inn til rep øving og krigsteneste ved behov.
 
Nessa Nordtun seiler opp som min favorittpolitiker. Man trenger ikke være enig i alt hun står for, men hun TØR jo faktisk å si noe, stå for noe og gjennomføre. På meget kort tid har hun fått inn nye anbefalinger om skjermbruk i skolen, tør å gjøre noe med russetiden og nå dette med verneplikt.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp