Baneheiadrapene - Saken mot Jan Helge Andersen gjennåpnes

Nyeste kunngjøringer

Vil påstå at Holden går overraskende langt i å hevde at Viggo er skyldig.
Han lyver også. Han sier at "Vi kan ikke utelukke at Kristiansen var på åstedet". Jo det kan vi. VK er blankt frikjent og har i tillegg alibi (mobiblbevist).

Denne typen utsagn burde jo vært stoppet av dommeren, da det beveger seg langt inn på et brudd på grunnloven §96 som omhandler uskyldspresumpsjonen.
 
Forsvarsstrategien går altså ut på å se bort fra JHAs forklaring om hva de gjorde mellom kl. 18 og 19 (og for så vidt også på åstedet), og å anta at VK kan ha sendt tekstmelding fra nordre enden av 3. stampe kl. 18.57, og at VK og JHA der observerte jentene, gikk for å møte dem, lokke dem til åstedet, med alt som skjedde der, tildekking osv., og at VK rakk tilbake til nordenden av 3. stampe kl. 19.24 da han mottok en sms, og at VKs første forklaring om at JHA kom bort til ham kl. 19.30 dermed er korrekt.

Hørtes ikke ut som om Holden trodde på denne teorien selv, men alternativet vil være å hevde at mobilen kunne ha vært på åstedet da meldingene ble sendt/mottatt, som det ikke var støtte å hente fra de sakkyndige på. Temmelig utenkelig at man skal kunne frifinne på et slikt grunnlag, men man vet jo aldri hva dommere kan finne på.

Fiffig. På den ene siden lyger han om alt, på den andre siden så plukker vi småbiter som vi mener gjør at han er troverdig.

Holden tar så opp Andersens forklaringer om ugjerningene.
– Et siste forhold som jeg vil trekke fram er detaljrikheten i beskrivelsene av Kristiansens handlinger. En løgn blir ikke sann av adjektiver, det gjør man kanskje bare til en bedre løgner. Men likefullt så har jeg merket meg hvordan Andersen beskriver dialogen mellom Kristiansen og jentene på vei opp til åstedet, detaljer som i hvilken lomme han la posen i etter at han hadde gjemt jentenes klær, sier Holden.
Men han åpner likevel for at det ikke nødvendigvis er sant, det Andersen forklarer seg detaljert om.
– I så fall tror jeg vi må kunne konstatere at Andersen har vært en god løgner, for dette er ikke lett å dikte frem, sier han.


En særdeles enkel forklaring er jo at Andersen bare beskriver dialogen mellom seg selv og jentene. Hvilken lomme han selv la posen i.

Problemet med alternativet til Holden, at de begge befinner seg ved nordenden av 3 stampe slik at tekstmeldingen tilfeldigvis går over EG_A, er jo at de da nærmest umiddelbart skal identifisere jentene, bli enige om at de skal avskjære de, potensielt gjemme unna sykkelen og så faktisk avskjære jentene. Det fremstår ikke som nevneverdig plausibelt.

Ellers så håper jeg jo at retten evner å se bort ifra kirsebærplukkingen til Holden ref forskjellen mellom å bevisst lyge og det å forklare seg feil.
 
Han lyver også. Han sier at "Vi kan ikke utelukke at Kristiansen var på åstedet". Jo det kan vi. VK er blankt frikjent og har i tillegg alibi (mobiblbevist).

Denne typen utsagn burde jo vært stoppet av dommeren, da det beveger seg langt inn på et brudd på grunnloven §96 som omhandler uskyldspresumpsjonen.
Holden må jo prøve å sette en tvil hos dommerne. Er jo den eneste muligheten.
Dommerne kan jo ikke stoppe det de skal vurdere.
Det de derimot kan gjøre er å ikke ta hva Holden sier til etterretning og dømme JHA for begge drapene alene.
 
Leste et eller annet sted at det kunne hende JHA slapp og sone selv om han ble dømt, men finner det ikke igjen.
Kan jo ha vært noe annet en betinget/ubetinget. Kanskje fotlenke.
Nei, er ikke fotlenke for voldsforbrytelser. Jeg har veldig lite tro på at han vil slippe unna å sone 2/3 av de 2 årene, jeg kan rett og slett ikke se at en barnemorder skal slippe billigere unna enn andre kriminelle.
 
Nei, er ikke fotlenke for voldsforbrytelser. Jeg har veldig lite tro på at han vil slippe unna å sone 2/3 av de 2 årene, jeg kan rett og slett ikke se at en barnemorder skal slippe billigere unna enn andre kriminelle.
Fra gjenopptakelsen var et faktum har vi en gruppe som har gått denne ruta:
 • Det blir en ny rettsak og VK kan godt bli dømt igjen
 • Ikke sikkert det blir ny rettsak, kan hende VK blir frikjent pga manglende bevis.
 • VK er frikjent, men det blir neppe noen gjenopptakelse av JHAs sak.
 • Saken ble gjenopptatt, men det er ikke sikkert at det blir ny tiltale likevel,
 • Det ble tiltale, men ikke sikkert at han blir dømt.
 • Kanskje han blir dømt bare for medvirkning
 • Kanskje han blir dømt, men slipper å sone
 • (...)
 
Nei, er ikke fotlenke for voldsforbrytelser. Jeg har veldig lite tro på at han vil slippe unna å sone 2/3 av de 2 årene, jeg kan rett og slett ikke se at en barnemorder skal slippe billigere unna enn andre kriminelle.
Nei er sikkert riktig det med fotlenke, men at han kommer til å sone 2/3 av dommen er jeg helt sikker på. Han slipper ikke noe billigere unna en andre kriminelle.
Alle kriminelle kan søke om løslatelse når 2/3 av dommen er sonet. Helt uavhengig hva slags kriminell handling man har gjort.
Om man har oppført seg bra i fengsel blir det innvilget.
99% av alle søknader om tidlig løslatelse blir innvilget.
Er man under Forvaring stiller det seg annerledes. Da skal også det opp til vurdering om det er fare for gjentakelse.
Påtalemyndigheten har ikke lagt ned påstand om forvaring i denne saken, men er jo en liten sjans for at han kan bli dømt til forvaring for det. Da kan han i så fall bli sittende inne i mange år.
 
Fra gjenopptakelsen var et faktum har vi en gruppe som har gått denne ruta:
 • Det blir en ny rettsak og VK kan godt bli dømt igjen
 • Ikke sikkert det blir ny rettsak, kan hende VK blir frikjent pga manglende bevis.
 • VK er frikjent, men det blir neppe noen gjenopptakelse av JHAs sak.
 • Saken ble gjenopptatt, men det er ikke sikkert at det blir ny tiltale likevel,
 • Det ble tiltale, men ikke sikkert at han blir dømt.
 • Kanskje han blir dømt bare for medvirkning
 • Kanskje han blir dømt, men slipper å sone
 • (...)
Er nok litt forskjellig her.
Når saken ble gjenoptatt så var jeg helt sikker på at Viggo ville bli frikjent uten en rettsak. Finnes jo ikke noen bevis annet en JHA sin forklaring.
Har også vært Sikker på en ny rettsak mot JHA. Er også ganske sikker på at han blir dømt, men etter Tengs saken ble jeg litt bekymret. Jeg frykter han blir frkjent, men tror han blir dømt for medvirkning.
Jeg håper han blir dømt for drapet alene.
Uansett om han blir dømt for drap eller medvirkning til drap så tror jeg han får to år. Saken er for brutal at dommerne mener at straffen er ferdig sonet. Dette er en sak som krever 21 år.
Tror ikke han slipper å sone, men er nesten helt sikker på at han sitter inne maks 16 mnd.
Kanskje kortere.
 
Nei er sikkert riktig det med fotlenke, men at han kommer til å sone 2/3 av dommen er jeg helt sikker på. Han slipper ikke noe billigere unna en andre kriminelle.
Alle kriminelle kan søke om løslatelse når 2/3 av dommen er sonet. Helt uavhengig hva slags kriminell handling man har gjort.
Om man har oppført seg bra i fengsel blir det innvilget.
99% av alle søknader om tidlig løslatelse blir innvilget.
Er man under Forvaring stiller det seg annerledes. Da skal også det opp til vurdering om det er fare for gjentakelse.
Påtalemyndigheten har ikke lagt ned påstand om forvaring i denne saken, men er jo en liten sjans for at han kan bli dømt til forvaring for det. Da kan han i så fall bli sittende inne i mange år.
Men så er det den pågående saken. Hva skjer der.
 
Men så er det den pågående saken. Hva skjer der.
Hvilken sak? Er det nedlastingsaken du tenker på?
Den er ikke ferdig etterforsket. Kan bli henlagt eller det kan bli en rettsak der også. Kan jo kansje få fengselstraff der også. Usikker hvor stor straff det er for nedlasting av barneporno. Var vel også i hovedsak noveller.
 
Holden lanserer helt ny teori. Han påstår at begge overgrepene og drapene kunne blitt utført på 10 minutter. Inkludert kutting av kvister, tildekking og rydding av åstedet. Dette for å få det til å stemme med tidsrommet til tekstmeldingene som Viggo sendte.

For å få dette til å gå opp, så erkjenner Holden at også JHA må løyet på flere punkter. Så akkurat på disse punktene skal man altså IKKE stole på Andersen for da stemmer det ikke med hans teori. Men på alle andre punkter, så skal hans forklaring slukes rått?

Dette er jo helt absurd, og vitner om total desperasjon fra Holden.

 
Litt spesielt at Holden gjør sin egen klient til en løgnhals og et monster.
Hevder at JHA juger om sin egen delaktighet.
Snur jo nesten på rollene. Gjør JHA til den mest aktive på åstedet.
Sikkert for å få det til å passe med DNA og Mobilbevis.
Kan jo forstå at denne forklaringen gjør det lettere å få JHA frikjent, men likevel spesielt og gå imot det en egen klient ønsker.
 
Hvilken sak? Er det nedlastingsaken du tenker på?
Den er ikke ferdig etterforsket. Kan bli henlagt eller det kan bli en rettsak der også. Kan jo kansje få fengselstraff der også. Usikker hvor stor straff det er for nedlasting av barneporno. Var vel også i hovedsak noveller.
En annen ting som taler for at han må sone fullt ut er den allmenne rettsoppfatning.
 
Holden lanserer helt ny teori. Han påstår at begge overgrepene og drapene kunne blitt utført på 10 minutter. Inkludert kutting av kvister, tildekking og rydding av åstedet. Dette for å få det til å stemme med tidsrommet til tekstmeldingene som Viggo sendte.

For å få dette til å gå opp, så erkjenner Holden at også JHA må løyet på flere punkter. Så akkurat på disse punktene skal man altså IKKE stole på Andersen for da stemmer det ikke med hans teori. Men på alle andre punkter, så skal hans forklaring slukes rått?

Dette er jo helt absurd, og vitner om total desperasjon fra Holden.

Holden gjør jo jobben sin som djevelens advokat, men når han stokker om på alt for å passe inn i en ubegripelig tidslinje, og hevder Viggo var med, så går han for langt i oppgaven sin som forsvarer. Blir jo komiske Holden som står igjen som bilde etter dagen i dag.
 
En annen ting som taler for at han må sone fullt ut er den allmenne rettsoppfatning.

Han skal likevel få samme muligheten som alle andre kriminelle med å kunne søke om løslatelse etter 2/3 av sonet dom.
Har han oppført seg bra skal den innvilges. Kan ikke gjøre om reglene bare for de det er JHA.
Får han to år så har han fått tilsammen 21 år for handlingen som er lovens strengeste straff.
Om det gjør noe med den allmenne rettsoppfatning må loven endres.

Man må huske at man kan løslates etter 14 år om man får 21 år.
JHA har allerede sonet 15 år av en dom på 19.
 
Holden gjør jo jobben sin som djevelens advokat, men når han stokker om på alt for å passe inn i en ubegripelig tidslinje, og hevder Viggo var med, så går han for langt i oppgaven sin som forsvarer. Blir jo komiske Holden som står igjen som bilde etter dagen i dag.
Ja fryktelig merkelig strategi. Tror ikke dette fører noe vei. Kommer aldri i verden til å bli frikjent med denne forklaringen. Framstiller jo sin egen klient som et monster. Virker som han går for medskyldighet selv om klienten hans hevder han er uskyldig.
 
Han skal likevel få samme muligheten som alle andre kriminelle med å kunne søke om løslatelse etter 2/3 av sonet dom.
Har han oppført seg bra skal den innvilges.
Nei, det er ingen automatikk i at den skal innvilges. Det er nettopp det som er poenget med "den allmenne rettsoppfatning", at det finnes tilfeller der dette ikke automatisk skal innvilges. Tilfellet JHA er for meg åpenbart et slikt tilfelle.
 
Nei, det er ingen automatikk i at den skal innvilges. Det er nettopp det som er poenget med "den allmenne rettsoppfatning", at det finnes tilfeller der dette ikke automatisk skal innvilges. Tilfellet JHA er for meg åpenbart et slikt tilfelle.
Nei er ingen automatikk, men nesten alle søknader går gjennom i Norge.
Det eneste jeg ser at kan hindre en prøveløslatelse for JHA er at nemnda mener det er fare for at JHA gjør nye kriminelle handlinger under prøvetiden. Da vil han måtte sone de siste seks månedene av dommen også. Tviler egentlig på dette da han har vært ute i mange år allerede uten å ha gjort noe straffbart. Mulig dette kan endre seg om han blir dømt for nedlasting av barne porno. Da vil han jo også kunne få en ny dom.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp