Baneheiadrapene - Saken mot Jan Helge Andersen gjennåpnes

NRK tar feil. Det kan meget godt ha vært et ukjent hår på åstedet, til og med i størknet blod. Men dette betyr ikke at det MÅ har vært en annen person på åstedet når ugjerningene ble begått (slik NRK skriver). Håret kan ha kommet dit via jentene eller JHA.

Det var Viggo Kristiansens forsvarer som hevdet dette. Han satte Andersens forklaring i tvil om Viggo Kristiansen var på åstedet, og at det var heller en mulig ukjent gjerningsperson på åstedet.

Hårstrået stammet ikke fra hverken Andersen, Kristiansen, jentene, letemannskap eller politiet.
 
I mellomtiden tenker jeg historien til VK står seg fint til de tekniske bevisene i saken. Trenger faktisk ikke vri eller vende på noen ting. Men ja, man kan jo sette spørsmålstegn med hvordan man for 20+ år siden kom til konklusjonen at han var skyldig. Det synes jeg faktisk er helt betimelig.

Det finnes ingen sikre bevis for skyld, derfor er han også frikjent.

Dette har ingenting med at det er bevist at Viggo Kristiansen er skyldig å gjøre, men at man likevel klarer å fremstille bevisene i saken feil, og komme med konspirasjonsteorier som at alle i saken løy og destruerte bevis, for å få Kristiansen dømt, noe som heller ikke er bevist.
 
Det betyr noe, i den grad at han ikke var rettsmedisiner eller ekspert på DNA, men SV-politiker.Åpenbart, ettersom Ballo ikke er faglig kvalifisert til å uttale seg om DNA, kun om de ansatte som fikk han sparket, og hvilket nag han tydeligvis fremdeles har 14 år senere.Jeg kjører ingen ekstrem linje, jeg har ikke uttalt meg om skyld, hverken når det kommer til Viggo Kristiansen eller Jan Helge Andersen, og jeg forholder meg til det jeg oppfatter som faktaopplysninger i saken.

For meg er det de fleste andre som kjører en ekstrem linje, hvor de hevder de vet ting med sikkerhet, som de umulig kan vite, og fremstiller bevis og vitnemål feilaktig, basert nettopp på en slags hellig overbevisning om at slik må det være, ettersom Kristiansen åpenbart er uskyldig, og alt må passe inn i forhold til det, og derfra oppstår igjen teorier om korrupsjon, destruksjon, hekser, løgn og annet, som neppe er korrekt.
Her argumenterer du feil.
Det er korrekt at han ikke var DNA-ekspert, men at han var SV-politiker er jo helt uvesentlig.
Det ville holde med det første, det andre er ledende støy.

Det er vanskelig å påstå at noen er helt forfulgte uskyldigheter i striden.
Da må vi kjenne alle fakta, nærmest på kroppen.
Jeg gjør ikke det. Gjør du det?

Det er nok så at noen kan føre en sort-hvit linje.
Men jeg oppfatter deg dithen at du nærmest kategorisk avviser alt som "tøv".

Men egentlig er du usikker fordi du også sier: ...som neppe er korrekt...og som du oppfatter som fakta...
Det er greit nok, men derfor burde du også legge vekk slik som i ditt første punktum i det jeg siterer.
Det er heller ikke slik at ledere per se har mer fagkunnskap enn de / noen under seg i et system, men likevel tas det beslutninger positivt / negativt om fagpersoner under seg. Det kan være mange grunner til at noen blir kastet.
 
Det er heller ikke slik at ledere per se har mer fagkunnskap enn de / noen under seg i et system, men likevel tas det beslutninger positivt / negativt om fagpersoner under seg. Det kan være mange grunner til at noen blir kastet.

Han tituleres i de aller fleste artikler i mediene som "SV-politiker", så det er vel naturlig å gjøre det samme.

Dersom men har lest en del om saken, og om Ballo, så er det ikke vanskelig å se at han er en noe spesiell type, som er særdeles opptatt av å henge ut sine tidligere ansatte i mediene.

Mevåg har forøvrig svart på anklagene en gang, og skulle man være interessert, så finnes det her :


Ballo har vært i mediene en rekke ganger, for en rekke ulike saker og ting, og han fremstår dessverre ikke stort bedre i noen av de sakene.

 
Hvor vanlig var det med politiscanner i år 2000?

Husker noen som hadde det, men det var stort sett kun radioamatører og kriminelle. Det var faktisk forbud mot slike i Norge frem til 2002.

"En politiradio (scanner) er en radio som tidligere tok inn radiokanaler som politi, brannvesen og ambulanser benyttet (ikke forveksles med radioene som politiet bruker).

Slike scannere var tidligere forbudt i Norge, men fra 2002 ble det tillatt å lytte på disse frekvensene."

Jan Helge Andersen fulgte leteaksjonen via politiradio

Moren til Jan Helge Andersen sier hun husker veldig godt 19. mai 2000

–Jeg var ferdig på jobb klokken 23 om kvelden, og fikk vite at det var en leteaksjon i Baneheia. Vi hadde en politiradio som vi satt og lyttet på, Jan Helge lyttet også, sier moren i vitneboksen.

Moren sier hun hørte duren fra et helikopter som hang over Baneheia. Hun lurte på hvorfor Jan Helge ikke skulle ut for å lete. Ifølge et tidligere avhør sa moren at Jan Helge måtte være i beredskap for HV-ungdommen i tilfelle det skulle bli aktuelt å ta med flere på leteaksjonen.
 
Det finnes ingen sikre bevis for skyld, derfor er han også frikjent.

Dette har ingenting med at det er bevist at Viggo Kristiansen er skyldig å gjøre, men at man likevel klarer å fremstille bevisene i saken feil, og komme med konspirasjonsteorier som at alle i saken løy og destruerte bevis, for å få Kristiansen dømt, noe som heller ikke er bevist.
Som return_of_dakkar poengterer så er du veldig kategorisk her. Det er ikke konspirasjonsteorier at det er gjort uhorvelig mye dårlig politiarbeid i denne saken. Så kan man ikke være kategorisk på hva som er brudd på regler, løgn etc, men man kan heller ikke være kategorisk på hva som ikke er det, slik du uttaler deg. For meg er det liten tvil om at det er flere involverte personer i denne saken som helst hadde sett at minst mulig kommer frem i dagslys. Det finnes nok mange ulike grunner til at det tok 10 år og 6-7 forsøk på å gjenåpne saken.
 
Som nevnt er det et sitat fra NTB i kommisjonens rapport.

Det er ikke mulig å finne dette på nett, hvem som skrev det, eller hvor det kom fra.

VG rapporterte altså om noe annet, som vist ovenfor, at Mevåg hevdet det ikke var mulig å si sikkert at det var to menn på stedet.

I følge kommisjonens rapport rapporterte NRK om at Mevåg hadde sagt at det var sikker bekreftelse på at det i de innleverte prøver var celler fra to forskjellige menn, noe som forsåvidt er riktig, men det fremgår ikke at NRK hevdet dette måtte være gjerningsmenn.

Det står også i kommisjonens rapport :

"Da saken ble behandlet i byretten skrev VG, i en artikkel 3. mai 2001 med overskriften «DNA-beviset rakner», blant annet om Viggo Kristiansen; «Han kan ikke utelukkes, lenger kan vi ikke gå, sa Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk Institutt.» Videre står det i artikkelen blant annet; «I Kristiansand byrett var det tydelig overraskelse over at de spanske DNA-ekspertene ikke med større sikkerhet kunne knytte Kristiansen til ugjerningen, eller helt sikkert slå fast at det har vært to menn på stedet."

Man må være litt oppmerksom når man leser kommisjonens rapport, ettersom deler er brev og sitat fra forsvaret, hvor det ofte hevdes ting uten dokumentasjon, men det er helt åpenbart at det var usikkerhet rundt hva som ble sagt.

Aftenposten hevdet også Mevåg sa det var grunn til diskusjon, at faren for kontaminasjon ble diskutert, og at hun ikke sikkert hevdet det var to gjerningsmenn osv.

Dersom noen misforsto sikkerheten i det Mevåg uttalte, så er det trolig NTB.

Å hevde at Mevåg fremla det som helt sikkert at det var to gjerningsmenn, og at det var DNA fra Viggo Kristiansen, og hun løy, er selvfølgelig bare vås. Det fremstår som om hun forklarte DNA-bevisene slik de ble tolket den gangen, men at mediene hadde noe ulike oppfatninger om hva dette betydde.

Å dra det videre til noen form for konspirasjon hvor politi, påtale, domstolen og sakkyndige som aldri hadde møtt Viggo Kristiansen løy og destruerte bevis for å få han fengslet, er åpenbart komspirasjonsteorier.
Det ble aldri sett på som en aktuell mulighet at JHA var alene om drapene, nettopp grunner DNA-beviset. Så kan nok dette beviset ha blitt fremstilt gradvis sterkere enn det var, etter at mobilbeviset som pekte i motsatt retning dukket opp, selv om det motsatte burde ha skjedd. Som for øvrig var etter VG-artikkelen.

Det er jo åpenbart at når lagmannen i rettsbelæringen snakker om «hvem er den andre gjerningsmannen, om ikke Viggo Kristiansen», så finnes det ingen andre beviser som gjør at man ikke åpnet for at Andersen var alene om drapene enn nettopp måten DNA-bevisene ble fremlagt på. Det er ingen artikler fra ankesaken som fremstår som om det var tvil om det. Her fra da VKs forsvarer forsøkte å angripe DNA-beviset:


Og her en fra juryen som sier det samme:


«Jeg oppfattet ikke at det var noe tvil om at det hadde vært to der, sier et av jurymedlemmene»

Og Riksadvokaten begrunnet også frifinnelsen av VK med at DNA-beviset som angivelig beviste to gjerningsmenn likevel ikke beviste dette.

Det er i det hele tatt ikke omdiskutert at retten i 2002 la til grunn DNA-bevis mot to gjerningsmenn, noe f.eks Arne Pedersen fremdeles tror på, jf. intervjuet i Dagsrevyen i forfjor.
 
Sist redigert:
Det ble aldri sett på som en aktuell mulighet at JHA var alene om drapene, nettopp grunner DNA-beviset.

Nei, det er ikke riktig.

Det var så mye som hadde skjedd på åstedet at det var svært vanskelig for kun en person å utføre det.
I tillegg så var det Andersens egen forklaring om at han ikke var alene.
 
Det er i det hele tatt ikke omdiskutert at retten i 2002 la til grunn DNA-bevis mot to gjerningsmenn...

Nå har ikke jeg hevdet noe annet, ettersom jeg svarte på et innlegg som hevdet Mevåg med 100% sikkerhet sa at det var to gjerningsmenn, noe som er feil.

Jeg svarte ikke på hva domstolen eller juryen la til grunn for sin avgjørelse, særlig ettersom vi ikke vet hva jurymedlemmene baserte domfellelsen på.

Bente Mevåg hevdet at den spanske DNA-analysen med 100% sikkerhet sa det var to gjerningsmenn.
 
Nå har ikke jeg hevdet noe annet, ettersom jeg svarte på et innlegg som hevdet Mevåg med 100% sikkerhet sa at det var to gjerningsmenn, noe som er feil.
Jeg skrev nå bare utfra hukommelsen og har ikke oppgitt noen kilder. Så jeg visste egentlig at hun ikke sa det slik ordrett. Men konsekvensen av måten hun ordla seg på ble at juryen ikke opplevde tvil om at det måtte være to gjerningsmenn. Det var Arne Pedersen som helt konkret brukte begrepet 100% sikkert. Det er ingen konspirasjonsteori at Bente mevåg ikke har gjengitt nøyaktig hva den spanske analysen viste. Prøven som viste spor av 4 personer ble aldri nevnt i retten. Vil få legge til at det er fullstendig tragisk at det ikke finnes opptak av dette (og mye annet - Gudene skal vite at det er blitt mye ekstraarbeid for dagens etterforskere pga manglende opptak, logger etc. Helt håpløst. Og det medfører at ingen får konsekvenser for slett arbeid og/eller brudd på regler)
 
Hvor vanlig var det med politiscanner i år 2000?

Husker noen som hadde det, men det var stort sett kun radioamatører og kriminelle. Det var faktisk forbud mot slike i Norge frem til 2002.
Det var veldig vanlig, og det mest solgte apparatet på svenskegrensen. Familien min hadde det helt siden tidlig 80-tall og den sto på i hvert fall til ´95.
 
22. mai 2024 kl. 06:43

Baneheia-dom kommer 2. juli​


Dommen i Baneheia-saken kommer 2. juli, får NRK bekreftet. Det blir etter planen rettsmøte i Sør-Rogaland tingrett der domspremissene skal leses opp.


Onsdag morgen starter prosedyrene i saken. Det er ventet at påtalemyndigheten vil kreve to års fengsel for drapstiltalte Jan Helge Andersen.
 
Nå har ikke jeg hevdet noe annet, ettersom jeg svarte på et innlegg som hevdet Mevåg med 100% sikkerhet sa at det var to gjerningsmenn, noe som er feil.

Jeg svarte ikke på hva domstolen eller juryen la til grunn for sin avgjørelse, særlig ettersom vi ikke vet hva jurymedlemmene baserte domfellelsen på.
Tja, det du skrev var vel at Bente Mevåg hevdet det motsatte av at det var sikkert (100%) bevis for to gjerningsmenn:

Hun hevdet det motsatte, at de ikke sikkert kunne si noe om antall gjerningsmenn.

Det går jo en ganske tydelig rød strek gjennom både byretten og lagmannsretten at Mevåg ga klart uttrykk for at det var bevis for to gjerningsmenn, men at beviset mot Viggo i seg selv ikke var sterkere enn at han ikke kunne utelukkes. Altså at usikkerheten rundt DNA-beviset kun handlet om at det i seg selv ikke var en identifisering av Viggo, ikke om det faktisk var en gjerningsmann nu mmer 2. Det er påfallende få gjengivelser av saken i byretten og lagmannsretten som gir uttrykk for at Mevåg presenterte en slik usikkerhe I motsatt ende så er det særdeles lett å finne en rekke gjengivelser i ulike aviser, bla adressavisen i 2001:

Etter at overingeniør Bente Mevåg forklarte at DNA-funn forteller at det må ha vært to menn som begikk seksuelle overgrep mot de to jentene, styrker dette også Andersens forklaring om at Kristiansen deltok. På den andre siden understreket Mevåg at DNA-funnene, analysert i Spania, ikke kan tolkes annerledes enn at Kristiansen ikke kan utelukkes som gjerningsmann. Andersen er naglet til åstedet gjennom funn av et hårstå.


Man trenger ikke lete langt for å finne tilsvarende referanser fra NRK, Dagbladet, FVN, DT, Aftenposten.

Den røde tråden er så tydelig at Tore Pettersen, advokaten til Viggo Kristiansen, desperat forsøkte seg med at det kunne være en annen ukjent gjerningsmann og ikke Viggo Kristiansen, ettersom forsøkene hans på å henvise til usikkerhet i DNA resultatene ble avfeid av Mevåg (bare kvinner som hadde håndtert prøvene i Spania, ingen risiko for kontaminering).

Hvis Mevåg hadde ytret at det var betydelig usikkerhet om det var mer enn en gjerningsmann, så er det vel logisk å anta at Tore Pettersen ville fokusert på å bygge på forklaringen til Mevåg fremfor å gå til angrep på den.

Tore Pettersen forsøkte seg med å påpeke at konklusjonen i rapporten til Spanjolene var mer usikker enn Mevåg ga uttrykk for, etterfulgt av at Administrator Jørn Ree leste opp konklusjonen, men Mevåg sa seg ikke enig og mente at man måtte lese argumentasjonen og ikke bare konklusjonen.

-Men det som står i konklusjonen er bare at ingen av dem kan utelukkes?

-Ja.

-Og det er det vi vet?

-Ja.

-Det vi egentlig kan si er at det er to menn?

-Ja, lenger enn det kan du egentlig ikke trekke det.

-Er det sikkert at det er to menn?

Bente Mevåg venter litt før hun svarer:

-Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har erfaring fra denne prøveteknikken som er brukt. Men de sier det, og de er vanligvis veldig forsiktige i sine uttalelser.

-Hvordan sier de det? Hvordan uttrykker de seg?

Her bryter Viggo Kristiansens forsvarer, Tore H. Pettersen, inn og viser til konklusjonen i rapporten fra spanjolene. Det er tydelig at Jørn Ree er i ferd med å stille en spørsmålsrekke Pettersen er meget fornøyd med. Ree blar selv i rapporten fram til konklusjon. Han leser. Så sier han:

-Der står det at det er mulig det er fra to menn.

-Men du må lese argumentasjonen, sier Mevåg.

Så leser hun selv fra konklusjonen: «Det passer med en blanding av to menn, men det er vanskelig å beregne dette resultatet.»

At brukeren ikke har grunnlag for å hevde at Mevåg hevdet noe med 100% sikkerhet er helt greit, men jeg kan ikke se at det eksisterer grunnlag for å hevde at Mevåg var tydelig på at det var betydelig usikkerhet rundt en gjerningsmann nummer 2, og at hun åpnet for at det kunne være en gjerningsmann. Både Arne Pedersen og Mevåg har vært involvert ifbm Agder Politidistrikts motsvar ifbm begjæringen om gjenåpning, inkludert utarbeidelsen av mandat til Torp Petersen, hvis Mevåg hadde presentert en usikkerhet vedrørende antall gjerningsmenn så er det jo direkte merkverdig at Agder ikke de ikke gjør et stort poeng utav det, i all den tid begjæringen i stor grad fokuserer på hvordan det ble presentert i byretten og lagmannsretten. Oppfatningen av DNA beviset i byretten og lagmannsretten er jo en av hjørnesteinene i grunnlaget for å gjenåpne saken.

En slik usikkerhet rundt DNA beviset ble heller ikke formidlet ifbm stevningen av gjenopptakelseskommisjonen i 2010.
 
Hvor vanlig var det med politiscanner i år 2000?

Husker noen som hadde det, men det var stort sett kun radioamatører og kriminelle. Det var faktisk forbud mot slike i Norge frem til 2002.

"En politiradio (scanner) er en radio som tidligere tok inn radiokanaler som politi, brannvesen og ambulanser benyttet (ikke forveksles med radioene som politiet bruker).

Slike scannere var tidligere forbudt i Norge, men fra 2002 ble det tillatt å lytte på disse frekvensene."Ganske vanlig. Hadde selv en sånn som liten og jeg har knapt gått på rødt lys i mitt liv. Blinklys bruker jeg også.
Ellers alle pressehus og journalister på vakt bl.a.. Sovende paragraf.
 
Han tituleres i de aller fleste artikler i mediene som "SV-politiker", så det er vel naturlig å gjøre det samme.

Dersom men har lest en del om saken, og om Ballo, så er det ikke vanskelig å se at han er en noe spesiell type, som er særdeles opptatt av å henge ut sine tidligere ansatte i mediene.

Mevåg har forøvrig svart på anklagene en gang, og skulle man være interessert, så finnes det her :


Ballo har vært i mediene en rekke ganger, for en rekke ulike saker og ting, og han fremstår dessverre ikke stort bedre i noen av de sakene.

Hva han tituleres som ellers har da vel ikke noe med dette å gjøre.
Var han ikke da ansatt i en gitt stilling som per definisjon en fra et hvilket som helst parti kunne hatt?
Jo!
Jeg har lest hva BM sier.

Så kan vi se litt videre på noe jeg lurer på.
Det er ikke slik at jeg avkrever noen svar fra deg om dette, men finner dem interessante.


1. Hva sa den spanske rapporten faglig sett om DNA fra hvor mange?
Var det tydelig og ikke til å misforstå?
Jeg vet ikke.

2. Hva sa BM i rettssalen om hvor mange?
Jeg vet ikke hva jeg skal tro om det.

3. Arne P uttalte vel at det 100% sikkert at det var 2?
Hvis det er slik at han sa det, hva da?

Dette var og er vel også en sak med flust av fasetter, så man får vel vente i spenning fram til 2.juli når det er uttalt at dommen i den nåværende saken skal falle.
 
Som ventet innstilles det på 2 års fengsel på Jan Helge Andersen.
Siden han fikk masse strafferabatt på fullstendig feil grunnlag, og slapp ut flere år før han dommen på 19 år, så burde han nå fått en dom der han satt inne i 21 år. Hadde han vært dømt som enewte gjerningsmann fra starten av, så hadde han nok garantert fått en forvaringsdom.
2 år for en voldtekt og et drap på en 10 år gamle jenta er et hån og en skam.
 
Siden han fikk masse strafferabatt på fullstendig feil grunnlag, og slapp ut flere år før han dommen på 19 år, så burde han nå fått en dom der han satt inne i 21 år. Hadde han vært dømt som enewte gjerningsmann fra starten av, så hadde han nok garantert fått en forvaringsdom.
2 år for en voldtekt og et drap på en 10 år gamle jenta er et hån og en skam.
Er vel sånn sett strafferabatten som skal sones her vil jeg tro. Slapp vel ut etter 19 av 21 år. Hadde han blitt dømt den gangen for begge drapene så ville han uansett ikke fått mer enn 21 år.
 
Er vel sånn sett strafferabatten som skal sones her vil jeg tro. Slapp vel ut etter 19 av 21 år. Hadde han blitt dømt den gangen for begge drapene så ville han uansett ikke fått mer enn 21 år.

Han hadde nok også fått forvaring om han ikke hadde klart å selge inn at han var det tredje offeret i denne saken.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp