Baneheiadrapene - Saken mot Jan Helge Andersen gjennåpnes

Jeg syns Holden er en utrolig dyktig advokat. Har veldig sansen for han, men ble veldig overrasket over strategien hans i dag.
JHA er garantert ikke enig i strategien. Det sa Holden selv.
Det er fordi du ikke er noen strategimester, ei heller resten av rettsekspertene her inne. Der har vel aldri en gang vært i en rettssal.
 
Samtidig er det sånn at beviskravet er blitt så strengt. Å bevise at JHA drepte er ikke lett,
Men her er jo bevisbildet langt sterkere enn normalt i saker, og alt som taler i mot er en forklaring som selv hans forsvarsadvokat sier at ikke kan stemme. Og han anklager en person som har teknisk bevis som viser at han ikke kan ha vært på åstedet slik tiltalte hevder. Jeg vil bli fullstendig sjokket om det ikke ender med dom for drap.

Jeg så forresten at NRK sin rettskommentator Rønneberg si at det ikke var sannsynlig at JHA ville anke saken, jeg vet ikke om han har noe kilde på det eller om det er han som spekulerer fritt (som i tilfelle vil være utidig). Men om det stemmer så er det jo også et tegn på at JHA og hans forsvarere forstår at det er en håpløs sak og det eneste dem får ut av det er å påvirke seg selv mer smerte og ydmykelse.
 
Selvfølgelig er det løgn. Det er jo en normal handling for noen som unndra seg straff for det en har gjort, man har ikke det totale bildet og tanker om vitner etc. Man distanserer seg bare fra forbrytelsen ved å si man ikke kan huske å ha vært der. Så Viggo jugde om det, for alle husker om du var på samme sted en halvtime før en slik forbrytelse når den slås stort opp i mediene noen timer senere. Viggo løy, hvorfor det mon tro?
Hva har han gjort da?

Sett på?

I verste fall har han hjulpet Andersen med å skjule likene.
 
Hva slag kriminell handling du har gjort har ingenting med om du får slippe ut når du har sonet 2/3 av dommen. Så lenge du ikke har forvaring får man slippe ut om man har oppført seg som man skal i fengsel.
Her tar du feil, det er ingen automatikk i dette.
 
Det eneste jeg ser at kan hindre en prøveløslatelse for JHA er at nemnda mener det er fare for at JHA gjør nye kriminelle handlinger under prøvetiden.
Nei, dette er ikke den eneste muligheten. Nå har du fått det forklart to ganger at den allmenne rettsoppfatningen kan bidra til at han må sone hele straffen.
 
Er riktig at oppførsel er bare en del av vurderingen. Gjenntagelsesfaren en annen. Mulig også at den allmenne rettsoppfatning også er en del av vurderingen.
Jeg har uansett litt vanskelig for å se at noe av dette skal ha stor betydning for at han skal slippes ut 6mnd tidligere på prøve. Nesten alle fengselsstraffer i Norge avsluttes med en prøveperiode.
Målet med fengsel i Norge er ikke å straffe hardest mulig, men å rehabilitere og få den dømte tilbake til samfunnet.
Som du selv sier, "nesten alle" slippes ut før. Når det da er en liten gruppe med mennesker som ikke blir det, så bør JHA definitivt være én av dem.
 
Her tar du feil, det er ingen automatikk i dette.
Har ikke sagt det er noen automatikk.
Fengsel i Norge baserer seg på rehabilitering og at du skal tilbake til samfunnet. Oppfører du deg bra og nemda anser sjansen til ny kriminell handling som fraværende så får du sone den siste 1/3 av dommen i frihet med noen restriksjoner. Uavhengig av hvilken kriminell handling du har gjort før.
De holder deg ikke i fengsel bare fordi de mener du fortjener det.
 
Fengsel i Norge baserer seg på rehabilitering og at du skal tilbake til samfunnet. Oppfører du deg bra og nemda anser sjansen til ny kriminell handling som fraværende så får du sone den siste 1/3 av dommen i frihet med noen restriksjoner. Uavhengig av hvilken kriminell handling du har gjort før.
Dette vet de kriminell også, og benytter det. Og så er det på`n igjen med samme kriminelle løpebane.. Det er en grunn til at det er flere gjengangere i norske fengsler.
Har man fått en dom, spesielt for drap eller grov vold, så får de jaggu sitte tiden ut.
 
Skal han ikke slippe ut 6 mnd. tidligere på grunn av det?

Blir han dømt for drap burde han vel få mye strengere straff enn kun 2 år? Jeg skjønner ikke hvorfor han skal sone kun to år for drapet. Hadde en gjerningsperson bak drapet på f.eks Tina Jørgensen blitt dømt nå 24 år etter, så hadde han vel fått mer enn to år?
 
Blir han dømt for drap burde han vel få mye strengere straff enn kun 2 år? Jeg skjønner ikke hvorfor han skal sone kun to år for drapet. Hadde en gjerningsperson bak drapet på f.eks Tina Jørgensen blitt dømt nå 24 år etter, så hadde han vel fått mer enn to år?
Han får ikke 2 år. Han får 21. Lovens strengeste straff.
19 av dem er ferdig sonet.
 
Dette vet de kriminell også, og benytter det. Og så er det på`n igjen med samme kriminelle løpebane.. Det er en grunn til at det er flere gjengangere i norske fengsler.
Har man fått en dom, spesielt for drap eller grov vold, så får de jaggu sitte tiden ut.
Det kan jeg være enig i, men alltid vært sånn. Før vi fikk løsningen med prøveløslatelse etter 2/3 av dommen så var et fengselsår 8 mnd. Så egentlig har de bare åpnet for å kunne holde deg hele straffen, men er ytterst få de holder igjen.

Det ironiske er at 8 mnd. regelen ble innført i Norge på 1800 tallet fordi man mente at fengslene var så fryktelige her at 8 mnd. føltes som et år.
 
Det kan jeg være enig i, men alltid vært sånn. Før vi fikk løsningen med prøveløslatelse etter 2/3 av dommen så var et fengselsår 8 mnd. Så egentlig har de bare åpnet for å kunne holde deg hele straffen, men er ytterst få de holder igjen.

Det ironiske er at 8 mnd. regelen ble innført i Norge på 1800 tallet fordi man mente at fengslene var så fryktelige her at 8 mnd. føltes som et år.
Et fengsels år er et år. Det har det alltid vært. Du er ikke ferdig å sone selv om du blir innvilget prøveløslatelse. Det er folk som går rundt med omvendt voldsalarm i prøvetiden. En periode etter løslatelse må den løslatte møte med friomsorgen.
 
Et fengsels år er et år. Det har det alltid vært. Du er ikke ferdig å sone selv om du blir innvilget prøveløslatelse. Det er folk som går rundt med omvendt voldsalarm i prøvetiden. En periode etter løslatelse må den løslatte møte med friomsorgen.
Fra 1848 til 2001 var et fengselsår 8 mnd. Etter det ble det innført et mer fleksibelt system hvor et fengselsår er 12 mnd, men de åpnet samtidig for at man kan prøveløslattes når 2/3 av dommen er ferdig sonet. Noe de aller fleste får innvilget.
Men du har helt rett i at man er ikke ferdigsonet når man prøveløslates. Er som du sier en type meldeplikt/samtaler man må gjennomføre. Tror også det kan være reiserestriksjoner mens man er prøveløslatt. Man skal vel egentlig bevise at man kan fungere ute i samfunnet.
 
Fram til 18.Mai 2001 var et fengselsår 8 mnd. Etter det ble det innført et mer fleksibelt system hvor et fengselsår er 12 mnd, men de åpnet samtidig for at man kan prøveløslattes når 2/3 av dommen er ferdig sonet. Noe de aller fleste får innvilget.
Før 2001 søkte man ikke på samme måten som i dag.
 
Før 2001 søkte man ikke på samme måten som i dag.
Det vet jeg ikke. Trodde ikke det var noen form for prøveløslatelse før 2001. Trodde man bare kunne søke perm.

Har et familiemedlem som fikk tre år på 80 tallet en gang. Skulle sone i 24 mnd. Fikk ikke invilget perm før han hadde en mnd igjen å sone. Dette var i forbindelse med julen. Når han skulle inn i fengselet igjen 2 Januar hadde noen andre fått cella hans så han slapp å sone de siste 3 ukene. Tror aldri det var snakk om noen prøveløslatelse da, men jag var bare en 8-9 år gammel så jeg er ikke helt sikker.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp