Mulig streik i Oslo kommune og staten

9 Jul 2023
2.476
Da er det tiden for forhandlingsinnspurt i stat og ja Oslo kommune. KS området ble enige uten Riksmekleren (med unntak av Akademikerne). Mye av kjernen i staten er at staten har to tariffavtaler som gjelder hhv Unio/Akademikerne og YS/LO. Det har vært et ønske helt opp på Storting og Regjeringsnivå om å få statsområdet inn på en tariffavtale. Nå har ikke Stortinget så mye de skulle sagt under lønnsforhandlingene, men det er likevel et politisk signal hva gjelder arbeidsgiverpolitikk. Disse to tariffavtalene har eksistert siden 2016 og det som skiller dem er i all hovedsak at rammen for lokale forhandlinger er større med den som gjelder Akademikerne/UNIO og at statens lønnstrinn ikke eksisterer i den (direkte kroneplassering).

Det første streikeuttaket er nokså beskjedent, men trappes opp på mandag dersom det ender i streik. Det kan feks bli umulig å få pass og universiteter og høgskoler i all hovedsak i Oslo-området rammes.

Det er likevel relativt sjeldent det blir streik i det statlige tariffområdet, sist det skjedde var i 2012. Mens det er vanligere i kommunene (her har særlig Unio vært pådrivere gjennom flere streiker). Det var ikke veldig mange år siden det var en lærerstreik gjennom mange måneder. Så den som lever får se, noen landsomfattende lærerstreik blir det jo ikke uansett pga KS området er enige. Vanligvis går jo de tre oppgjørene til mekling uansett hvor kommunene venter på staten, mens nå er det bare to av dem til mekling.
 
Akademikerne har brutt og er i streik. Om de andre blir enige så vinner neppe Akademikerne mye. Unio har også brutt. Første streik i staten siden 2012 er et faktum
 
Bare å kjøre på.. ironisk at det er staten som opplever streik først da de selv har skylden. Satser på at private følger på.
 
LO er enige, noe som antagelig også betyr at YS blir enige (men de har ikke landet enda). Ja da melder NRK om at både YS og LO er enige. Vi står dermed i en absurd situasjon ved at to av fire hovedsammenslutninger er i streik. Jeg tviler på at de som er i streik vil vinne noe som helst egentlig på det.
 
LO er enige, noe som antagelig også betyr at YS blir enige (men de har ikke landet enda). Ja da melder NRK om at både YS og LO er enige. Vi står dermed i en absurd situasjon ved at to av fire hovedsammenslutninger er i streik. Jeg tviler på at de som er i streik vil vinne noe som helst egentlig på det.
Det er jo også én av to avtaler som er i streik. Uenigheten står visstnok om tariffstrukturen, og da er det naturlig at begge vil beholde den strukturen de har idag.

Tipper statens forslag ligger tett opp til den avtalen LO/YS har idag, og at de derfor har blitt enige, mens avtalen avviker for mye fra det UNIO/AKA har idag, og derfor gikk de til brudd.

Nå er jeg nok farvet av å være i Akademikerne, men jeg syns den strukturen har såpass mange fordeler at jeg forstår det godt om man går til brudd på at den skal bestå.

Vil også påstå at dersom man lykkes i å beholde strukturen man har idag har man vunnet veldig mye på det.
 
LO er enige, noe som antagelig også betyr at YS blir enige (men de har ikke landet enda). Ja da melder NRK om at både YS og LO er enige. Vi står dermed i en absurd situasjon ved at to av fire hovedsammenslutninger er i streik. Jeg tviler på at de som er i streik vil vinne noe som helst egentlig på det.
Det fremstår jo som regjeringen løper LO sitt ærend og vil ta knekken på Akademikerne med å nekte å forhandle om egen tariffavtale. Det er jo problemet når et regjeringsparti er så nede i lomma på en aktør i arbeidsmarkedet. Så dette kan bli en langvarig konflikt om ikke AP gir seg.
 
I utgangspunktet har jeg sans for at folk skal ha samme lønn i samme jobb uansett hvilket sted de har valgt å være organisert. Staten bør vel kanskje behandle alle likt.
De som har høyere lønn enn andre er selvfølgelig ikke enige i det.
 
Det fremstår jo som regjeringen løper LO sitt ærend og vil ta knekken på Akademikerne med å nekte å forhandle om egen tariffavtale. Det er jo problemet når et regjeringsparti er så nede i lomma på en aktør i arbeidsmarkedet. Så dette kan bli en langvarig konflikt om ikke AP gir seg.
«Akademiker-avtalen» kom vel på plass i sin tid fordi Akademikerne tok daværende Høyre-regjering sitt tilbud.

Ikke overrasket over at AP nå vil ha alle tilbake i LO-folden, og det er vel enklere å administrere lønnsoppgjøret da også.

Jeg tror absolutt det er noe i det når Kari Nordli i Akademikerne sier dette er politisk styrt og regissert.
 
Jeg tipper den går til lønnsnemnd - politiet i Oslo sier allerede nå at det går utover iretteføring av straffesaker og etterforskningskapasitet.
 
Jeg tipper den går til lønnsnemnd - politiet i Oslo sier allerede nå at det går utover iretteføring av straffesaker og etterforskningskapasitet.
Det er ikke noe grunnlag for en tvungen lønnsnemnd. Og det vil være veldig overraskende om en regjering med Arbeiderpartiet vil ta fra en gruppe mennesker streikeretten for at dem ikke vil gi dem en tariffavtale.
 
Det er ikke noe grunnlag for en tvungen lønnsnemnd. Og det vil være veldig overraskende om en regjering med Arbeiderpartiet vil ta fra en gruppe mennesker streikeretten for at dem ikke vil gi dem en tariffavtale.
Det er jeg forsåvidt enig i at det ikke er grunnlag for nemnd pr nå - men det har skjedd før at det ikke har vært grunnlag for nemnd hvor de har gjort det - feks lærerstreiken i 22. Og når vi begynner å snakke om uttak i politi og sånt så er terskelen som oftest blitt ganske senket.
 
Det er ikke noe grunnlag for en tvungen lønnsnemnd. Og det vil være veldig overraskende om en regjering med Arbeiderpartiet vil ta fra en gruppe mennesker streikeretten for at dem ikke vil gi dem en tariffavtale.
Det er ikke noen som vil ta fra noen noen tariffavtale, da.
Det er fagforeninger som forhandler, og 2 er kommet til enighet mens 2 ikke har kommet til enighet.
 
Joda, i dag har Akademikerne og Unio en avtale som regjeringen nekter å videreføre for at LO er i mot det.
Slik går dagan. Det er ikke første gang vi har streik her i landet.
Det er ikke hugget i sten at noen avtale er evigvarende, det er forhandlinger om avtaler hver føkkings gang det er slike forhandlinger.
Både i privat og offentlig sektor.
 
For å provosere litt en fredags ettermiddag.
Disse fagforeningene er bare tull spør du meg. Tipper det går mer bort til administrasjon og tull-og-tøys enn de noengang har klart å få til i ett oppgjør.
Bare tenkt på alt de bruker til å gjøre klart streikeskjorter og bannere og alt det der.
Det er mulig de kan ha en rolle i organisering og oppsigelser og slikt.
Men ifht. at de klarer å få til noe på lønnen sånn i det store har jeg NULL tillit til.
 
For å provosere litt en fredags ettermiddag.
Disse fagforeningene er bare tull spør du meg. Tipper det går mer bort til administrasjon og tull-og-tøys enn de noengang har klart å få til i ett oppgjør.
Bare tenkt på alt de bruker til å gjøre klart streikeskjorter og bannere og alt det der.
Det er mulig de kan ha en rolle i organisering og oppsigelser og slikt.
Men ifht. at de klarer å få til noe på lønnen sånn i det store har jeg NULL tillit til.
Det er bare å se på hva fagforeningene har oppnådd av rettigheter for arbeiderne oppigjennom årene, så faller innlegg som dette på urimelighetens stengrunn.

Men ikke overraskende at dagens chai latte-drikkende, navlebeskuende slappfisker av noen internett-krigere ikke skjønner hva fagforeninger faktisk jobber og har jobbet for.
 
Det er bare å se på hva fagforeningene har oppnådd av rettigheter for arbeiderne oppigjennom årene, så faller innlegg som dette på urimelighetens stengrunn.

Men ikke overraskende at dagens chai latte-drikkende, navlebeskuende slappfisker av noen internett-krigere ikke skjønner hva fagforeninger faktisk jobber og har jobbet for.
Jeg er klar over hva de har gjort. Det er ikke dermed sagt de har eksistensgrunnlag i 2024.
Ser også at de absolutt kan ha rett i endel andre land.
Men du kan jo leve i illusjonen at de 6-10000? du betaler i året gjør at du får noe igjen. Så kan du jo hoste opp statistikk på hvor mye de som har streiket siste 10 år har fått i lønn. Det er mulig de har fått ett tiendedel her og der, men altså utover hva hele systemet koster å drifte.
 
Det er bare å se på hva fagforeningene har oppnådd av rettigheter for arbeiderne oppigjennom årene, så faller innlegg som dette på urimelighetens stengrunn.

Men ikke overraskende at dagens chai latte-drikkende, navlebeskuende slappfisker av noen internett-krigere ikke skjønner hva fagforeninger faktisk jobber og har jobbet for.
Chai-latte drikkende folket gjør det eneste som nytter. De stemmer med beina. Jeg er 99% sikker på at hvis man har en forskning på norske forhold ifht. om det er fagforening eller "stemme med beina" som fører til markant økning av lønnen vil den vise at det er "stemme med beina" som gjelder.
 

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp