Tall fra NAV: 2,8 mill mottok penger fra NAV i fjor

19 Jul 2023
1.015
Mer enn halvparten av Norges befolkning = 2,8 mill. fikk penger fra NAV i fjor !!!
Ca 1million Pensjonister
Ca 400.000 Uføre
Ca 100.000 i utlandet
Da står det igjen 1,3 millioner i Norge som fikk utbetalt stønader i fjor.
Det sier mye om det samfunnet vi. lever i. Sitter det 40 pers på en buss - så er det bare 20 av dem som klare seg uten stønader fra NAV, og ca 10 av de 40 får fra NAV enten form av pensjon eller uføretrygd. Og de 10 siste får stønader på grunn av annet.
Og når arbeidsledigheten er så lav, må det være enormt mange som ikke klarer seg på egen lønnsinntekt. God grunn til ettertanke . . . . . .

Altså: Annet hvert menneske vi møter på gata mottar ytelser fra NAV og hver fjerde klarer seg ikke på egen lønn.
 
Det sier at Norge er et ekstremt klassedelt samfunn som skjuler all elendigheta og menneskesynet sitt bak en enorm feit stat. Det største problemet er at landet er en bananstat som egentlig ikke har noe valg.
 
Jeg er pensjonist. Kona er pensjonist. Vi har jobbet hele livet og betalt skatt og trygdeavgift.
Jeg vil ha meg frabedt å settes i hartkorn med andre navere.
Det er bare å stryke en million fra listen over ekle navere.
 
Jeg er pensjonist. Kona er pensjonist. Vi har jobbet hele livet og betalt skatt og trygdeavgift.
Jeg vil ha meg frabedt å settes i hartkorn med andre navere.
Det er bare å stryke en million fra listen over ekle navere.
Ja, pensjonistene har all rett til å nyte sitt otium med god samvittighet. Min far jobbet hele livet, riktignok med ting han likte å jobbe med, men noe av det siste han sørgmodig sa før han sjekket ut var "Jeg trodde ikke det skulle gå så fort". Det var forferdelig trist.
 
Ja, pensjonistene har all rett til å nyte sitt otium med god samvittighet. Min far jobbet hele livet, riktignok med ting han likte å jobbe med, men noe av det siste han sørgmodig sa før han sjekket ut var "Jeg trodde ikke det skulle gå så fort". Det var forferdelig trist.
Far min også. En sliter i industrien hele livet, gikk av med pensjon 67 år gammel og døde av kreft året etter. Men det er jo drømmepensjonister, som ikke belaster fellesskapet.
 
Jeg vet det står "ytelse fra NAV". Men inkluderer det f.eks feriepenger?
Fordi jeg var permittert helt i starten av 2022(fortsatt noe pandemi-ettervirkninger i bedriften etc.), og dette fikk man jo feriepenger på, dette ble utbetalt i 2023.

Hvis sånne som meg er inkludert, så er det ikke rart at så mange fikk noe fra NAV i 2023.
 
Jeg er pensjonist. Kona er pensjonist. Vi har jobbet hele livet og betalt skatt og trygdeavgift.
Jeg vil ha meg frabedt å settes i hartkorn med andre navere.
Det er bare å stryke en million fra listen over ekle navere.
Jeg tror du også kan stryke uføre. De ville nok helst ikke vært på den listen. Tror også du kan stryke alle med morspermisjon som får utbetaling i forbindelse med barnefødsel. Det er vel heller ønsket med flere av dem på listen.
Typisk trådstart fra Erdeslik, ureflektert og uten å gjøre noen sjekk på forhånd.
 
Ja, det inkluderer alle som har fått utbetaling fra NAV.

Det "hjelper" jo på litt. Sjekket NAV-statistikk, og det var overraskende få som var permittert i følge den statistikken. Sjeldent over 80000 midt under værste korona-problemene. Med tanke på at det var ett par måneder hvor "alt" av serviceyrker var nedstengt, så virker det lavt.
Uansett, første par-tre månedene av 2022 hadde litt korona-etterdønninger, så det vil påvirke noe med tanke på utbetalinger i 2023 p.g.a feriepenger.
Ikke akkurat 1 million mennesker, men det vil jo være en del.
 
Bør jo fjerne pensjonister, de uføre som faktisk er 100% ute av stand til å gjøre allslags jobber, de som har bare fått feriepenger fra 2022 så kan se tallet.
 
Ikke rart at det er mange som får en eller annen ytelse fra NAV.

Følgende, som de aller fleste på et eller annet tidspunkt vil berøre kommer derfra: Dagpenger alderspensjon, uførestønader, sosialstøtte, fødselspenger, permisjoner(f.eks foreldreperm), kontantstøtte, sykepenger, permitteringer, refusjoner relatert til diverse medisinske behandlinger, barnebidrag, barnetrygd, briller og linser for synshemmede, høreapparat til hørselshemmede, selvstendig næringsdrivende har ofte forsikring derfra, stønader til gravferd, hjelpemidler til funksjonshemmede, honnørkort osv osv.

Det blir feil å fremstille det at mange har ett eller annet som går via NAV som noe negativt for Norge.
 
Jeg er pensjonist. Kona er pensjonist. Vi har jobbet hele livet og betalt skatt og trygdeavgift.
Jeg vil ha meg frabedt å settes i hartkorn med andre navere.
Det er bare å stryke en million fra listen over ekle navere.
Kan jo snu på det, tipper en god del av de ekle naverene også har betalt skatt
 
Det "hjelper" jo på litt. Sjekket NAV-statistikk, og det var overraskende få som var permittert i følge den statistikken. Sjeldent over 80000 midt under værste korona-problemene. Med tanke på at det var ett par måneder hvor "alt" av serviceyrker var nedstengt, så virker det lavt.
Uansett, første par-tre månedene av 2022 hadde litt korona-etterdønninger, så det vil påvirke noe med tanke på utbetalinger i 2023 p.g.a feriepenger.
Ikke akkurat 1 million mennesker, men det vil jo være en del.
Ca 670 000 mottar barnetrygd...
 
Jeg er pensjonist. Kona er pensjonist. Vi har jobbet hele livet og betalt skatt og trygdeavgift.
Jeg vil ha meg frabedt å settes i hartkorn med andre navere.
Det er bare å stryke en million fra listen over ekle navere.
Du og kona har ikke noen annen virkning på offentlige utgifter enn "andre navere".
 
Folk med pensjon, foreldrepenger og mer gjør jo denne lista ganske meningsløs, all den tid man er litt ute etter å se på hvem som "feilaktig2 mottar ytelser eller burde ha andre løsninger.
 

Tråder du følger

Tilbake
Topp