Hva skjer i Israel?

Nyeste kunngjøringer

Ser at Hamas ber USA legge press på Israel. Hva med å svare på våpenhvileforslaget fra USA først? Islamister (og ekstremister generelt) prater så høyt om rett og galt, men gjør absolutt alt for å tviholde på makten. Hamas bryr seg ikke om det palestinske folket. De bryr seg om oljepenger fra Qatar og den Islamske Republikken...
Det kan virke som Sinwar prøver å drøye det lenge nok til at Israel selv torpederer avtalen.

Men det ligger også en uenighet i hvordan avtalen tolkes. Det gjelder spesielt etter de første seks ukene. Israel fastholder at dette ikke er en permanent våpenhvile, og at de forbeholder seg retten til å fortsette krigen dersom de ikke kommer til enighet. Hamas kan påstå at det Israel legger fram stort sett er det samme som har vært på bordet hele tiden, og at det må sterkere garantier fra USA til.

Men jeg tror helt ærlig at hverken hardlinerne på Gazastripen eller i Tel Aviv egentlig er så fryktelig interesserte i en våpenhvile. Dette «israelske initiativet» kommer nok fra forsvaret og sikkerhetsapparatet, og har nok ikke den helt store ryggdekningen i den israelske regjeringen.

Da må det legges press på Hamas og Israel, og man får jo håpe at Qatar og Egypt har innflytelse nok til at de får presset Hamas. Også kan man håpe at USA vil sette foten ned for videre krigføring dersom alle gislene får kommet hjem, men at USA skal sette Israel på plass er det jo ingen som har tro på.
 
"Den første måneden". Den bombingen sa Israel forøvrig ifra om og ba alle sivile om å forlate det området. Den blodigste enkeltdagen for sivile er stadig den dagen Hamas lykkes med å snu maktbalansen på hodet, på et begrenset geografisk område og for en liten stund.

Men det mest interessante er krigen totalt sett og der kommer ihvertfall ikke Israel noe verre ut, skal man legge tallene fra FN til grunn.
Men har vi tilsvarende tall for resten av krigen? Altså drepte per bombeangrep?
 
Det er en helt feil slutning at palestinere er utsatt for apartheid fordi de ikke har samme rettigheter som israelere, når palestinerne ikke er israelske statsborgere, og okkupert eller ei ikke kan underlegges israelsk lov, med med mindre de befinner seg i Israel.
Men når Israel bosetter sine borgere på okkupert land, bygger barrierer innenfor okkupert land, behandler borgere på okkupert land ulikt, og med all sin politikk viser at de ikke er særlig interessert i å tillate palestinsk selvstyre, hva skal man kalle det da?

I praksis er dette apartheid.
 
Men har vi tilsvarende tall for resten av krigen? Altså drepte per bombeangrep?
Det eneste verifiserte og dokumenterte dødstallet er fra 7.oktober tror jeg. Og det tok laaang tid.

Ellers sitter vi og gjetter om det er tall fra Hamas, Israel eller en mellomting som stemmer. Er vel fort en mellomting tenker jeg.
 
Åpenbart ikke, det ville være brudd på Folkeretten å gi de samme rettigheter, eller med andre ord, å innføre israelske lover som gjelder for israelske statsborgere, også for palestinerne.

Dersom man anser at palestinerne har selvstyre, så skal de underlegges palestinsk lov, ikke israelsk lov.

Dersom man anser at Vestbredden er okkupert, så skal de fremdeles underlegges palestinsk lov, og det vil være forbudt i henhold til Genevekonvensjonen å innføre israelsk lov, annet enn miliærlov i soner som er kontrollert av israelsk militære i henhold til Oslo-avtalen.

"The occupying power must respect the laws in force in the occupied territory, unless they constitute a threat to its security or an obstacle to the application of the international law of occupation"

Det er en helt feil slutning at palestinere er utsatt for apartheid fordi de ikke har samme rettigheter som israelere, når palestinerne ikke er israelske statsborgere, og okkupert eller ei ikke kan underlegges israelsk lov, med med mindre de befinner seg i Israel.

Problemet er at israelske borgarar som bur i palestinsk område er underlagt israelsk lov og ikkje palestinsk lov.
 
Dersom man anser at palestinerne har selvstyre, kan man ikke la israelske statsborgere bosette seg på palestinsk område uten palestinernes samtykke.

Når israelere bosetter seg på palestinsk område uten palestinernes samtykke, har ikke palestinerne selvstyre.

Dersom palestinerne er okkupert, er det brudd på Genève-konvensjonene at okkupasjonsmaktens sivile bosetter seg på okkupert område.

Alt dette er korrekt, bosetningene er ulovlige i henhold til Folkeretten, men det endrer ikke det faktum at det også ville være ulovlig å innføre israelske lover i palestinske områder, slik at israelere og palestinere fikk like rettigheter.

Dermed er påstanden om apartheid bare tull, ettersom palestinerne aldri kan få samme som rettigheter som isralere, uten at Israel bryter internasjonal lov.

Som kjent gjelder landets lover kun innad i landet, eller for landets statsborgere.

Reiser du til Thailand og kjøper mus, så kan du som norsk statsborger fremdeles straffes for det i Norge, selv om du var i utlandet, spør Bård Hokksrud. Er du derimot thailandsk og kjøper mus i Thailand, så kan du ikke straffes i Norge.
 
Men når Israel bosetter sine borgere på okkupert land, bygger barrierer innenfor okkupert land, behandler borgere på okkupert land ulikt, og med all sin politikk viser at de ikke er særlig interessert i å tillate palestinsk selvstyre, hva skal man kalle det da?

I praksis er dette apartheid.

Nei. Ikke noe av det er apartheid, hverken i praksis eller på annen måte.

Dersom USA bygger verdens største mur mot Mexico, så er det ikke apartheid, det er grensekontroll. Også om de bygger den muren ulovlig på den siden av grensen som tilhører Mexico.

Apartheid er det kun dersom USA begynner med segrering innad i eget land, hvor alle som er spanskættede segreres, altså adskilles, fra resten av befolkningen, slik det var i Sør-Afrika med de som var ikke var hvite.

Og igjen, at Israel behandler borgere i et okkupert land ulikt fra egne borgere, er i tråd med folkeretten.
Noe annet ville være ulovlig.
 
Alt dette er korrekt, bosetningene er ulovlige i henhold til Folkeretten, men det endrer ikke det faktum at det også ville være ulovlig å innføre israelske lover i palestinske områder, slik at israelere og palestinere fikk like rettigheter.

Dermed er påstanden om apartheid bare tull, ettersom palestinerne aldri kan få samme som rettigheter som isralere, uten at Israel bryter internasjonal lov.

Som kjent gjelder landets lover kun innad i landet, eller for landets statsborgere.

Reiser du til Thailand og kjøper mus, så kan du som norsk statsborger fremdeles straffes for det i Norge, selv om du var i utlandet, spør Bård Hokksrud. Er du derimot thailandsk og kjøper mus i Thailand, så kan du ikke straffes i Norge.
Nå begynner det å bli direkte latterlig. Du innrømmer selv at Israel bryter folkeretten med disse bosettingene og samtidig forsvarer du forskjellsbehandlingen av israelere og palestinere med at Israel ikke kan bryte folkeretten.
 
Problemet er at israelske borgarar som bur i palestinsk område er underlagt israelsk lov og ikkje palestinsk lov.

Israelske borgere som oppholder seg i de områdene som palestinerne styrer, i sonene A og B, er underlagt palestinsk lov.

I realiteten ville de blitt drept relativt raskt av palestinere, før noen slik lov kom til anvending, men juridisk gjelder palestinsk lov i områdene A og B, men sikkerheten i område B er underlagt Israel.

I område C, som er underlagt israelsk militærlov, så gjelder militærlov, samt lover fra det landet vedkommende er statsborger i. Israel har ikke lov i henhold til Genevekonvensjonen å benytte sivil israelsk lov på palestinerne.

For palestinerne i område C gjelder militærlov, samt palestinsk lov, mens for israelere så gjelder militærlov, samt israelsk sivil lov.

Alle bosetningene er i område C, og det er ikke tillatt for palestinere å oppholde seg i område C, utover de palestinerne som bor der fast, som er en svært liten andel.

De fleste palestinere bor i område A og B som styres av Palestinske Selvstyremyndigheter, og der gjelder palestinske lover for alle, uavhengig av hvor de kommer fra, på samme måte som norsk lov gjelder for alle i Norge, uavhengig av hvor man kommer fra.
 
Nå begynner det å bli direkte latterlig. Du innrømmer selv at Israel bryter folkeretten med disse bosettingene og samtidig forsvarer du forskjellsbehandlingen av israelere og palestinere med at Israel ikke kan bryte folkeretten.

Det er ikke latterlig, det er faktum.

Bosetningene er ulovlige i henhold til internasjonal lov, og det samme gjelder å innføre israelsk sivil lov i palestinske områder, uavhengig av om de er okkupert eller ikke.

Det skal være forskjellsbehandling. Palestinerne skal ikke behandles likt som israelske statsborgere, i henhold til Folkeretten.

Igjen, palestinere er underlagt palestinsk lov, og israelere er underlagt israelsk lov, og i område C er alle underlagt militærlov i tillegg, som gjelder i det området, i henhold til Oslo-avtalen.

Gaza er ikke noe tema, der har Hamas styrt, uten at israelske lover har noen betydning.
Dersom Vestbredden ikke er okkupert, så gjelder palestinsk lov i områdene A og B.

Dersom man anser at Vestbredden er okkupert, så gjelder fremdeles palestinsk lov, og en okkupasjonsmakt har ikke lov til å innføre sine egne sivile lover i okkupert territorium.
 
Israelske borgere som oppholder seg i de områdene som palestinerne styrer, i sonene A og B, er underlagt palestinsk lov.

I realiteten ville de blitt drept relativt raskt av palestinere, før noen slik lov kom til anvending, men juridisk gjelder palestinsk lov i områdene A og B, men sikkerheten i område B er underlagt Israel.

I område C, som er underlagt israelsk militærlov, så gjelder militærlov, samt lover fra det landet vedkommende er statsborger i. Israel har ikke lov i henhold til Genevekonvensjonen å benytte sivil israelsk lov på palestinerne.

For palestinerne i område C gjelder militærlov, samt palestinsk lov, mens for israelere så gjelder militærlov, samt israelsk sivil lov.

Alle bosetningene er i område C, og det er ikke tillatt for palestinere å oppholde seg i område C, utover de palestinerne som bor der fast, som er en svært liten andel.

De fleste palestinere bor i område A og B som styres av Palestinske Selvstyremyndigheter, og der gjelder palestinske lover for alle, uavhengig av hvor de kommer fra, på samme måte som norsk lov gjelder for alle i Norge, uavhengig av hvor man kommer fra.

Hadde det vore så enkelt.
Heile Vestbredden er okkupert område. Ingen sivil Israelar kan bu der lovleg, og når dei er der skal dei vere underlagt palestinsk lov. Slik som sivile israelittar oppføre seg på Vestbredden er dei pr def terroristar.
 
Hadde det vore så enkelt.

Heile Vestbredden er okkupert område. Ingen sivil Israelar kan bu der lovleg, og når dei er der skal dei vere underlagt palestinsk lov. Slik som sivile israelittar oppføre seg på Vestbredden er dei pr def terroristar.

Du glemmer at nåværende president Mahmoud Abbas skrev under på at det skal være slik i 1993, når område A, B og C ble opprettet etter enighet mellom Israel og PA, og at område B fremdeles er et samarbeid mellom de to partene.

Hvorvidt hele Vestbredden er okkupert er et definisjonsspørsmål, svært mange eksperter på folkerett er uenig i det.

Det er verdt å merke seg at selve definisjonen av okkupasjon, er at en stat okkuperer land som tilhører en annen stat.

Vestbredden har aldri tilhørt noen palestinsk stat, ei heller Jordan har lovlig annektert Vestbredden, og Jordan ga avkall på sin rett til Vestbredden for mange år siden, som betyr at hadde det vært noen annen nasjon enn Israel, så ville retten til Vestbredden falt tilbake til Israel, ikke til palestinerne.

Retten til selvbestemmelse går kun så langt, i normale tilfeller, og når det ikke gjelder Israel.
Dersom trøndere vil bryte ut av Norge, og starte den trønderske nasjonen, så har de selvfølgelig ingen rett til selvbestemmelse som gjør at de bare kan bryte ut av Norge som de selv ønsker.
 
Sist redigert:
Du bestrider vel ikke at Vestbredden er okkupert?

Jeg bestrider ingenting, jeg er ikke ekspert på internasjonal lov.

Forklar gjerne for meg hvordan kravet til okkupasjon er oppfylt i område A og B på Vestbredden?

"Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.
The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised."Det israelske militæret har ingen kontroll over område A, og kun delt sikkerhetskontroll i henhold til avtale med palestinerne i område B.

Area A
Under the terms of the Oslo agreement, Area A is under Palestinian administrative and police control.

Area B
The Palestinian Authority exercises administrative control over Area B but shares security control with Israeli authorities.

The majority of Palestinians in the West Bank live in areas A or B. These areas are not contiguous: Area C divides Areas A and B into hundreds of separate segments.

Area C
Is fully Israeli-controlled and the only contiguous territory in the West Bank, defined as the whole area outside the Palestinian enclaves (Areas A and B).
Area C constitutes about 61 percent of the West Bank territory, contains all Israeli settlements other than those in East Jerusalem, and more than 99% of the area is off limits or heavily restricted for Palestinians.
 
Det gjør du kun fordi Israel ikke kommer noe verre ut av det enn andre.

Nei.

Vi snakker om tusenvis av uskyldige liv som går tapt. Til og med tusenvis av barn. Da betyr ratio ingenting. I 2024 burde vi mennesker ha lært å vøre snille med andre. Det som skjer er selvsagt ikke bare Israel sin feil, men det er de som dreper flest.
 
Du glemmer at nåværende president Mahmoud Abbas skrev under på at det skal være slik i 1993, når område A, B og C ble opprettet etter enighet mellom Israel og PA, og at område B fremdeles er et samarbeid mellom de to partene.

Hvorvidt hele Vestbredden er okkupert er et definisjonsspørsmål, svært mange eksperter på folkerett er uenig i det.

Det er verdt å merke seg at selve definisjonen av okkupasjon, er at en stat okkuperer land som tilhører en annen stat.

Vestbredden har aldri tilhørt noen palestinsk stat, ei heller Jordan har lovlig annektert Vestbredden, og Jordan ga avkall på sin rett til Vestbredden for mange år siden, som betyr at hadde det vært noen annen nasjon enn Israel, så ville retten til Vestbredden falt tilbake til Israel, ikke til palestinerne.

Retten til selvbestemmelse går kun så langt, i normale tilfeller, og når det ikke gjelder Israel.
Dersom trøndere vil bryte ut av Norge, og starte den trønderske nasjonen, så har de selvfølgelig ingen rett til selvbestemmelse som gjør at de bare kan bryte ut av Norge som de selv ønsker.

Her er eit kart over desse områda A, B og C. https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Areas-A-B-and-C-after-Oslo-II_fig1_276258691
Som du ser så er område C som du er einige er okkupert omtrent heile Vestbredden. Område A og B er berre spredde område utan nokon forbindelse.
Slik dette er så er heile Vestbredden okkupert. Palestinske myndigheiter har i praksis null kontroll og Israel har full kontroll.
Busetjarane bryt palestinsk og internasjonal lov uansett korleis du ser på det.
 
Terrorgruppen Hamas har godkjent USAs våpenhvileforslag. Da får vi se om Netanyahu ofrer seg for Israel, eller om ryggmargsrefleksen slår inn og han klamrer seg til terroristene på ytre høyre. Blir overrasket dersom alle disse ustabile aktørene klarer å skape fred.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp