Donald Trump

Du gløyme den viktigaste parten. Det er juryen som einstemmig har vurdert bevisa og funne Trump skuldig. Ikkje aktor, dommar eller forsvarar. Det var ein jury som var valgt ut av både forsvarar og aktor. Det er garantert minst ein republikanar i juryen, stor sannsynlegheit i at det er fleire enn ein, dei kan til og med vere i fleirtal. Uansett er det nok med eit jurymedlem å få hindre Trump i å bli dømt. juryen som har vore der under heile rettsaka og høyrt kvart ord som er sagt har vurdert bevisa mot Trump så gode at dei i løpet av kort tid fant han einstemmig skuldig. Det gjeld og dei republikanske medlemmane i juryen.
Finn det litt spesielt når nokon går så skråsikkert ut at dette ikkje er kriminelt, når ein jury som har følgt med i heile rettsaka finn ut at det er kriminelt.
Så justismord foregår aldri da ifølge deg?
 
Lurer på hva de sa i 2015 når kampanjeslagordet var "lock her up".
lockherup.jpg
 
På mandag hadde Trump sitt obligatoriske møte med sin tilsynsfører. Hensikten var å få tilsynsføreren kjent med den dømte slik at han kan skrive en rapport til dommeren som vil bli et bidrag til straffeutmålingen.

Dette er standard prosedyre og kilder sier at Trump skal ha oppført seg høflig og saklig. Så er det heller ikke spesielt vanskelige spørsmål man får. Det som ikke var helt etter boka var at Trump fikk gjennomføre dette møtet på link fra Mar-a-lago. Normal sett må man møte opp i egen person.

Det som skjer nå er at både forsvaret og påtalemyndighetene skal levere sin anbefaling om straff til dommeren. Og det er her det begynner å bli interessant.

Forsvaret vil jo selvfølgelig be om minst mulig straff. Og da må de fokusere på det som taler for det.

Det beste argumentet er at han ikke er straffedømt før. Men påtalemyndighetene vil helt sikker påpeke at han er dømt for både voldtekt og svindel i sivile rettssaker. Og at hans firmaer også er sivilrettslig dømt ved flere anledninger. Så får man se hvor stor vekt dommeren legger på de sivile straffene.

Påtalemyndighetene vil også helt sikkert trekke frem det faktum at Trump ble dømt til forakt for retten hele ti ganger underveis i rettsforhandlingene. Og dermed teknisk sett har blitt straffedømt før.

Og fordi han er under strafferettslig tiltale i tre andre saker da har brutt premissene for de løslatelsene han har fått innvilget i vente på rettsforhandlinger i disse sakene. Premisset for løslatelse er at man ikke begår nye forbrytelser i perioden frem til rettsforhandlingene starter.

Dette premisset har Trump nå brutt, men dommerne i de tre andre sakene har ikke reagert på dette ennå. I to av sakene er det sannsynligvis fordi de er satt på vent som følge av at man avventer avgjørelser fra høyere rettsinstanser. Og i Florida er det fordi den saken ledes av en Trump-utnevnt dommer som ikke har gjort annet enn å trenere saken.

Hadde det vært en annen "normal" tiltalt så hadde han sannsynligvis fått sin midlertidige løslatelse inndratt. Så her er det spesialbehandling for Trump.

Spørsmålet er om dommeren i denne saken legger vekt på de andre tiltalene og manglende reaksjoner der. Jeg tviler.

Forsvaret vil også kanskje trekke frem hans alder, men her må de trå varsomt. Alder er ikke i seg selv et argument for å unngå fengsel. Det er helsen som betyr noe. Og Trump har jo solgt seg inn som en super-frisk presidentkandidat. Hans "lege" har jo gitt uttalelser av typen "Han er sprek som en 40-åring".

Hvis forsvaret argumenterer med at han ikke har helse til å sone fengselsstraff så kan de risikere at dommeren tar opp dette poenget i straffeutmålingen og at det da blir kjent for hele USA at Trump selv mener han ikke har helse til å sitte i fengsel.

Det er da også sannsynlig at dommeren vil kreve en uavhengig medisinsk undersøkelse av Trump. Straffen vil da bli utmålt i vente på denne undersøkelsen. Dvs at han f.eks. blir dømt til fengselsstraff, men at denne kan bli omgjort hvis helseundersøkelsen fraråder en slik type soning.

Påtalemyndighetene vil helt sikker påpeke at Trump selv og hans lege ved flere anledninger har skrytt av hans helse.

Sett fra et valgkampståsted vil det verste være hvis helseundersøkelsen konkluderer med kognitive svekkede evner.

Hans forsvarere er her i en etisk skvis. I den grad de bryr seg om etikk. De skal jo kun ta hensyn til det som har med straffeutmålingen å gjøre. Det er derfor all grunn til å vise til hans svekkede helse. Men jeg har på følelsen av at de også ser på hva som gagner valgkampen.

En annen ting som påtalemyndighetene vil fokusere på er at Trump ikke viser noen form for anger. Vanligvis er dette det sterkeste kortet til en forsvarer når straff skal utmåles. Men det vil jo være en sensasjon hvis Trump nå plutselig innrømmer (delvis) skyld og anger.

Forsvaret vil argumentere med at Trump er republikansk presidentkandidat og at en streng straff (som fengsel) vil ødelegge hans valgkamp og derfor være en udemokratisk handling. Jeg tviler på at det vil påvirke selve straffen, men det kan påvirke avgjørelsen om hvorvidt han skal sone straffen med en gang eller forbli løslatt inntil anken er avgjort.

En ting som forsvaret ikke bør gjøre er å argumentere for hvorfor de mener dommen er feil og at Trump av den grunn ikke bør dømmes til en streng straff. Det er ikke relevant i denne sammenheng, men jeg tipper Trump helt sikkert vil ha det med og så er det opp til hans forsvarere å prøve å overbevise ham om at det kun vil irritere dommeren og være negativt for straffeutmålingen.

Det er ikke godt å si hva dommeren lander på. Noen eksperter i USA er helt overbevist om at Trump får fengselsstraff. Andre sier at det er mer sannsynlig med en annen type straff. Som hjemmesoning eller samfunnstjeneste. Noen mener også at han slippe unna med en saftig bot.

Jeg aner ikke hvilken vei dette tipper. Men spennende blir det.
 
Det er ikke godt å si hva dommeren lander på. Noen eksperter i USA er helt overbevist om at Trump får fengselsstraff. Andre sier at det er mer sannsynlig med en annen type straff. Som hjemmesoning eller samfunnstjeneste. Noen mener også at han slippe unna med en saftig bot.

Jeg aner ikke hvilken vei dette tipper. Men spennende blir det.
Jeg regner med at påtalemyndigheten vil ønske fengselsstraff, og vil vise til lignende saker og hvilken straff det er gitt i disse sakene. Som jeg forstår det er det som regel en kortere fengselsstraff. Og jeg ser ikke helt de juridiske argumentene dommeren skal bruke for å gi Trump mildere straff, men hjemmesoning kan kanskje være en løsning på de praktiske utfordringene rundt sikkerhet.

Men det virker som de er stor enighet om at Trump ikke kommer til å bli satt i fengsel før etter at en ankebehandling er ferdig, og at det sannsynligvis fører oss til etter valget.

Rent politisk så ser det ikke ut til å ha påvirket valget i noe særlig grad sett til meningsmålingene som er tatt opp i etter tid, så er spørsmålet om en fengselsstraff vil endre på det. Jeg tror de velgerne som ikke har bestemt seg i veldig liten grad bryr seg om hva som skjer - jeg ser bare ikke for meg at det er mange som er engasjert eller interessert i politikk som ikke har gjort seg opp en mening.
 
For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.

Særdeles interessant video.
 
Forsøkte å se hele talen til Trump, men så lenge har jeg ikke å leve å kaste tiden bort på...
Og jeg kaster bort mye tid. 12 minutter...inklusiv noe spoling..Noen bedre?
Nei, det er ikke lett å holde ut svadaen til fyren. Men det er ikke å vente annet, når til og med hans egne MAGA-fans forlater i hopetall fra hans egne rally, lenge før han er ferdig.
For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.
 
Nei, det er ikke lett å holde ut svadaen til fyren. Men det er ikke å vente annet, når til og med hans egne MAGA-fans forlater i hopetall fra hans egne rally, lenge før han er ferdig.
Og i en historisk tale tilogmed, historisk ved at han for en gang skyld sa noe som var sant da han sa: "I don't care about you, I just wan't your vote"
 
Harry Segal and John Gartner, break down Trump’s latest mental gaffes and slip-ups of the week, with a particular focus on Trump's recent comments about sharks and electrocution.
For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp