OECD sier sykelønnsordningen i Norge er svært sjenerøs

Ikke uvanlig med tilbakekomst før max dato og så kan arbeidsgiver sette kalenderen 6 måneder fram når de kan sykemelde seg igjen… og så er de plutselig syke.

Er helt sinnsykt mange som jukser på dette
Hadde et par av disse på jobben før. Sykemeldt ett år, ikke noe snakk om opptrapping, rett i 100% jobb etter et år. Jobber som normalt i månedsvis til de kan bli sykemeldt igjen. Ikke lett å sparke slike folk heller.
 
Har snakket med flere som har fått beskjed om å dokumentere jobbsøking. De sender bare inn blanke dokumenter. Mye av det folk sender inn blir aldri sjekket. I tillegg er systemene deres lagt opp slik at om en arbeidsgiver skal sende inn dokumentasjon. Får ikke arbeidsgiver opp noen feilmeldinger om noe er galt. For eksempel et dokument som er opp ned. Da risikerer den som er sykemeldt stopp i sykepenger.
Dette er ikke greit. Men NAV er for firkantet.
 
Er man hjemme fordi man er syk, så er man syk. I
Problemet med karensdag er at den skaper et klasseskille avhengig av hvilken bransje og arbeidsoppgaver man har. Folk som har kontorjobber og lederstillinger hvor de kan bare ta en hjemmedag på halv maskin hvis de føler seg skikkelig dårlige vil kunne unngå karens. De som jobber med mennesker, og må møte opp fysisk, og som er i større grad utsatt for virus og bakterier, som ikke kan ta hjemmekontor og må holde seg hjemme, de blir de store taperne.

Så lenge det er langtidsledighet og folk som faktisk faller utenfor arbeidslivet som er problemet, så er det der vi eventuelt må sette inn støtet.
Jeg er såpass "egoistisk" at der som jeg var syk så hadde jeg slept meg på jobb og bare sittet det dersom karensdager hadde vært innført.

Eller hatt hjemmekontor hvor man flytter på musen en gang i halvtimen.
 
Hadde et par av disse på jobben før. Sykemeldt ett år, ikke noe snakk om opptrapping, rett i 100% jobb etter et år. Jobber som normalt i månedsvis til de kan bli sykemeldt igjen. Ikke lett å sparke slike folk heller.
Jeg kjente en som var sykmeldt ett år på grunn av sjefen. Psyken hans opp mot sjefen fungerte ikke, og han gikk ikke tilbake til jobb før sjefen var pensjonist, og det tok det året.
Hadde han hatt greie arbeidsforhold og en likandes sjef så ville han ikke blitt sykmeldt.
 
Jeg kjente en som var sykmeldt ett år på grunn av sjefen. Psyken hans opp mot sjefen fungerte ikke, og han gikk ikke tilbake til jobb før sjefen var pensjonist, og det tok det året.
Hadde han hatt greie arbeidsforhold og en likandes sjef så ville han ikke blitt sykmeldt.
De fleste sykemeldinger som går må det mange kaller "slitenhet" kommer i realiteten av forhold med arbeidsplassen, typisk sjefen...
 
Jeg kjente en som var sykmeldt ett år på grunn av sjefen. Psyken hans opp mot sjefen fungerte ikke, og han gikk ikke tilbake til jobb før sjefen var pensjonist, og det tok det året.
Hadde han hatt greie arbeidsforhold og en likandes sjef så ville han ikke blitt sykmeldt.
Ja, det er i tillegg lett å bli sykemeldt. Han hadde sikkert klart seg med 8-10% mindre i lønn det året også. Slipper å bruke penger på transport, evt bom osv.
 
Er man hjemme fordi man er syk, så er man syk. I

Jeg er såpass "egoistisk" at der som jeg var syk så hadde jeg slept meg på jobb og bare sittet det dersom karensdager hadde vært innført.

Eller hatt hjemmekontor hvor man flytter på musen en gang i halvtimen.
Spørs om man slipper unna med å flytte på musa noen ganger. Man har vel arbeidsoppgaver som må gjøres..
 
De fleste sykemeldinger som går må det mange kaller "slitenhet" kommer i realiteten av forhold med arbeidsplassen, typisk sjefen...
Jeg tror ikke jeg vil være så pessimistisk mot det norske arbeidslivet at jeg vil si at ledere og sjefer generelt er et problem for folk. På ingen måte. Men likevel kan det være forhold på arbeidsplassene som kan gi skader og belastninger. Alle er ikke like gode på HMS. Og i helsevesenet er det for lite fagfolk som gjør at alt for mange må ta belastninger de ikke burde tatt.
 
Jeg tror ikke jeg vil være så pessimistisk mot det norske arbeidslivet at jeg vil si at ledere og sjefer generelt er et problem for folk. På ingen måte. Men likevel kan det være forhold på arbeidsplassene som kan gi skader og belastninger. Alle er ikke like gode på HMS. Og i helsevesenet er det for lite fagfolk som gjør at alt for mange må ta belastninger de ikke burde tatt.
Sjefer er ikke generelt et problem, men når man får sykemeldinger av den typen så er det ofte relatert til forhold med jobben, og de forholdene er typisk sjefen.
 
Jeg kjente en som var sykmeldt ett år på grunn av sjefen. Psyken hans opp mot sjefen fungerte ikke, og han gikk ikke tilbake til jobb før sjefen var pensjonist, og det tok det året.
Hadde han hatt greie arbeidsforhold og en likandes sjef så ville han ikke blitt sykmeldt.
Det som vil bli den største utfordringen. Er alt som blir automatisert. Det kommer til å gjøre folk som ikke er egnet av forskjellige grunner arbeidsledig permanent.
 
Ett av kriteriene for å få ung ufør er at man er "varig syk", altså er det koplet til diagnoser som er kroniske og da trolig også mindre behov for utprøvning.
Hvor kronisk kan det være når man er 20 år ? Nå snakker jeg om psykiske plager, ikke fysiske.
 
Hadde et par av disse på jobben før. Sykemeldt ett år, ikke noe snakk om opptrapping, rett i 100% jobb etter et år. Jobber som normalt i månedsvis til de kan bli sykemeldt igjen. Ikke lett å sparke slike folk heller.
Kjenner til noen her på jobben også. Utspekulert og beregnende gjort, burde fått sparken!
 
Hvor kronisk kan det være når man er 20 år ? Nå snakker jeg om psykiske plager, ikke fysiske.
Schizofreni er en alvorlig psykisk sykdom som utvikler seg fra ungdommen av og er kronisk.
Men vi har også andre kroniske psykiske tilstander som kan være uforenlig med jobb. Jeg tenker da på PTSD, angst og langvarig depresjon. Disse tre lidelsene henger ofte sammen, men ikke alltid.
Så er det psykiske lidelser relatert til rus.
 
Schizofreni er en alvorlig psykisk sykdom som utvikler seg fra ungdommen av og er kronisk.
Men vi har også andre kroniske psykiske tilstander som kan være uforenlig med jobb. Jeg tenker da på PTSD, angst og langvarig depresjon. Disse tre lidelsene henger ofte sammen, men ikke alltid.
Så er det psykiske lidelser relatert til rus.
Mange av disse lidelsene kan kontrolleres med medisin og oppfølging, og da klarer flere av disse å stå i jobb. Kjenner til noen tilfeller.
 
Mange av disse lidelsene kan kontrolleres med medisin og oppfølging, og da klarer flere av disse å stå i jobb. Kjenner til noen tilfeller.
Får man jobb etter langvarige sykmeldinger? Eller etter noen år uten verken skole eller jobb eller støtte fra NAV? Det er alt for mange unge med slike huller i cv.
 
Får man jobb etter langvarige sykmeldinger? Eller etter noen år uten verken skole eller jobb eller støtte fra NAV? Det er alt for mange unge med slike huller i cv.
Å få ung ufør når man er 20 år, vel da har man knapt prøvd seg i jobb. Det er disse jeg snakker om - her er det for lett å bli ufør, uansett diagnose.
 
Mer kritikk

-Reformer av Sykepenger og Uføretrygd: Norge har en høy andel av befolkningen på uføretrygd. Reform av disse ordningene er viktig for å øke arbeidsstyrken og redusere offentlige utgifter. Tiltak kan inkludere å gjeninnføre tak på ytelser, stramme inn krav for å delta i programmene, og redusere insentiver for tidlig pensjon.
 
Mer kritikk

-Reformer av Sykepenger og Uføretrygd: Norge har en høy andel av befolkningen på uføretrygd. Reform av disse ordningene er viktig for å øke arbeidsstyrken og redusere offentlige utgifter. Tiltak kan inkludere å gjeninnføre tak på ytelser, stramme inn krav for å delta i programmene, og redusere insentiver for tidlig pensjon.
Mereklig å snakke om å "øke arbeidsstyrken", når vi har en av de høyeste sysselsettingsgradene i Europa (og verden?).
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp