OECD sier sykelønnsordningen i Norge er svært sjenerøs

Er man syk så får man økte utgifter, til egenandeler til lege og spesialister, til røntgen osv, og til medisiner. Man må også betale egenandel til pasientreiser. Syke har som regel ikke krefter til å lage mat fra bunnen av, så da blir det helst ferdigmat.
Har man kreft og må ha strålebehandling så er den poliklinisk og man må da bo på sykehotellet som er gratis, men man må betale for mat og forskuttere hjemreiser i helgene. Dette er det ikke alle som ser seg råd til ...
Så sykelønna fyker ut i full fart til - sykdommen.
Her svartmaler du voldsomt, og setningen "Syke har som regel ikke krefter til å lage mat fra bunnen av, så da blir det helst ferdigmat." er nesten latterlig da den sannsynligvis bare gjelder for en ekstremt liten andel av de langtidssykemeldte.
Det blir også for dumt å påstå at sykelønna fyker ut i full fart til egenandeler, når ingen i dette landet betaler mer enn 3.165 kroner i egenandeler ( inkludert pasientreiser ) i løpet av ett år, for når man når det beløpet får man frikort for resten av året.
Når det gjelder medisiner er jeg litt mer usikker, men jeg tror vel at det for de fleste, som trenger dyre medisiner, er slik at man da også etter å ha nådd frikortbeløpet på 3165 kroner, også her får det gratis resten av året på såkalt "blå resept".
 
Dette er en komplisert sak selvsagt. Det eneste som er 100% sikkert er at den ordningen vi har i dag ikke er bærekraftig på lengre sikt. Da vil til slutt velferdssamfunnet klappe sammen. Enkelt og greit.

Norge har en helt ekstremt sjenerøs ordning. Som mange her sier - man får altså full lønn fra første dag om man er hjemme med vondt i ei tå eller har kreft med spredning. Det hører ikke hjemme noe sted.

Jeg sitter ikke på fasiten, men jeg tenker at man først og fremst må beskytte og frede de som har alvorlige kreftdiagnoser, alvorlige nevrologiske diagnoser etc. Det bør være en grei sak å lage en liste over diagnoser som fortsatt skal ha full sykelønn. Det mener jeg er viktig. Og "slitenhet" og "utmattelse" bør IKKE være på en slik liste for å si det slik.....

Så må det utvilsomt gjøres tiltak. Det kan ikke forstette slik. Store muligheter for hjemmekontor gjør at det også burde være mindre sykefravær. Svært mange kan jo sitte hjemme å jobbe selv om man er litt småsyk eller snufsete.

Så må vi nok også akseptere at det gjøres forskjell på yrkesgrupper. Sykepleiere, leger etc. som ikke kan jobbe hjemmefra bør f.eks. kunne få flere egenmeldingsdager enn en som sitter på kontor og fint kan jobbe hjemmefra.
 
Her svartmaler du voldsomt, og setningen "Syke har som regel ikke krefter til å lage mat fra bunnen av, så da blir det helst ferdigmat." er nesten latterlig da den sannsynligvis bare gjelder for en ekstremt liten andel av de langtidssykemeldte.
Det blir også for dumt å påstå at sykelønna fyker ut i full fart til egenandeler, når ingen i dette landet betaler mer enn 3.165 kroner i egenandeler ( inkludert pasientreiser ) i løpet av ett år, for når man når det beløpet får man frikort for resten av året.
Når det gjelder medisiner er jeg litt mer usikker, men jeg tror vel at det for de fleste, som trenger dyre medisiner, er slik at man da også etter å ha nådd frikortbeløpet på 3165 kroner, også her får det gratis resten av året på såkalt "blå resept".
Det du glemmer er at egenandelene betales over gjerne korte tidsrom som kan være fra en til tre/fire måneder og da spiser godt av sykelønna i tillegg til andre utgifter
Og nei, alle medisiner er ikke på blå resept..
Ellers virker det som om du tror at sykemeldte er friske og har krefter til det meste, men disse er selvfølgelig syke og mangler derfor krefter. Eller har skade/r som er til hinder.
 
Dette er en komplisert sak selvsagt. Det eneste som er 100% sikkert er at den ordningen vi har i dag ikke er bærekraftig på lengre sikt. Da vil til slutt velferdssamfunnet klappe sammen. Enkelt og greit.

Norge har en helt ekstremt sjenerøs ordning. Som mange her sier - man får altså full lønn fra første dag om man er hjemme med vondt i ei tå eller har kreft med spredning. Det hører ikke hjemme noe sted.

Jeg sitter ikke på fasiten, men jeg tenker at man først og fremst må beskytte og frede de som har alvorlige kreftdiagnoser, alvorlige nevrologiske diagnoser etc. Det bør være en grei sak å lage en liste over diagnoser som fortsatt skal ha full sykelønn. Det mener jeg er viktig. Og "slitenhet" og "utmattelse" bør IKKE være på en slik liste for å si det slik.....

Så må det utvilsomt gjøres tiltak. Det kan ikke forstette slik. Store muligheter for hjemmekontor gjør at det også burde være mindre sykefravær. Svært mange kan jo sitte hjemme å jobbe selv om man er litt småsyk eller snufsete.

Så må vi nok også akseptere at det gjøres forskjell på yrkesgrupper. Sykepleiere, leger etc. som ikke kan jobbe hjemmefra bør f.eks. kunne få flere egenmeldingsdager enn en som sitter på kontor og fint kan jobbe hjemmefra.
NAV har lister over godkjente diagnoser som gir rett til sykepenger, og vondt i ei tå står nok ikke på denne liste.
 
Norge klarer seg ganske bra, men det er utelukkende fordi vi har enorme skatteinntekter fra Nordsjøen. Den dagen olje/gassprisene stuper og/eller når produksjonen i Nordsjøen synker kraftig - ja da har nasjonen Norge et stort problem. Staten kommer til å gå med dundrende underskudd og Oljefondet vil sakte men sikkert bli brukt opp. Med mindre politikerne klarer å få ned de hinsides store utgiftene staten har da, men det er ikke sannsynlig, for goder befolkningen har vendt seg til er det ekstremt vanskelig å fjerne...
Forsåvidt sant så lenge en går ut ifra at Norge ikke har greid å omstille seg til en annen økonomi i mellomtiden, men på den andre siden så kan en også se på dagens generøse ordninger som en måte for dagens generasjon å få "sin" del av oljerikdommen. For for nordmenn flest så ville jo en endring av dagens løsning i praksis bare være at dagens generasjon får dårligere ordninger for å spare penger til fremtidens generasjon.
 
NAV har lister over godkjente diagnoser som gir rett til sykepenger, og vondt i ei tå står nok ikke på denne liste.
Det er faktisk opp til den enkelte dessverre. Vet om flere som har fått sykemelding p.g.a. ganske "uskyldige" diagnoser ja. Dette er et tillitsbasert system, og om man bare smører nok på hos legen, så er det alt for enkelt å få sykemelding. Spesielt når det kommer til "slitenhet".
 
Det er jo ikke spesielt energikrevende å lage mat fra bunnen av. Mye enkle, sunne retter man kan lage.
Folk som er sm pga sterk depresjon feks klarer knapt å vaske seg daglig, da er veien lang for å i det hele tatt spise. Eller de som sliter med alvorlig ME og ligger dagesvis på et mørkt rom (snakker ikke her om gjengen med «me» som gjerne kan drive med oppussing av hjemmet samtidig som de er sm).. klarer ikke hente seg et eple engang.

Litt mer nyansert der gjør seg.
 
I Norge er det krise om man foreslår å kutte litt i Folkehøgskolene, så å tro at det er mulig å gjøre noe her før det brenner på dass er i beste fall naivt.

Hvis du kutter i ytelsene vil du få en nedgang i både antall sykemeldte og uføre. Spørsmålet er hva konsekvensene av det blir.
 
Det er faktisk opp til den enkelte dessverre. Vet om flere som har fått sykemelding p.g.a. ganske "uskyldige" diagnoser ja. Dette er et tillitsbasert system, og om man bare smører nok på hos legen, så er det alt for enkelt å få sykemelding. Spesielt når det kommer til "slitenhet".
Så du kjenner til "uskyldige diagnoser" som gir rett til sykepenger - tror du. Det er ingen "såkalt uskyldige diagnoser" som utløser rett til sykepenger. Da skal du ha en godkjent diagnose.
Hva som foregår inne på et legekontor kan du slett ikke vite, da dette er omsluttet av taushetsløfte. Så derfor bare gjetter du på at folk overdriver.
 
Som arbeidsgiver representant så føler jeg at vi er på så mye som mulig.
Største utfordringen i dag er NAV og fastlegene som skriver ut sykemeldinger i hytt og gevær.
Min erfaring som tillitsvalgt er at NAV er verre enn legene noen ganger. Har bistått folk jeg er tillitsvalgt for noen ganger og det verste jeg har vært borti er at man har hatt dialogmøte etter lengre tids sykefravær og arbeidstaker med støtte fra tillitsvalgt, arbeidsgiver og lege alle er enige om hvordan man skal få vedkommende raskt tilbake i arbeid igjen, men der representanten fra NAV, ofte damer litt oppe i alderen, heller vil sende erfarne arbeidstakere ut i arbeidstrening. Til slutt måtte alle sette ned foten overfor NAV for å få vedkommende tilbake raskt tilbake i arbeid igjen.

NAV er rett og slett en fryktelig flaskehals for å få folk ut i arbeid noen ganger.
 
I Norge er det krise om man foreslår å kutte litt i Folkehøgskolene, så å tro at det er mulig å gjøre noe her før det brenner på dass er i beste fall naivt.

Hvis du kutter i ytelsene vil du få en nedgang i både antall sykemeldte og uføre. Spørsmålet er hva konsekvensene av det blir.
Syke og uføre vil uansett måtte holde seg hjemme, og blir det kutt i statlige må syke og uføre over på sosialstønad eller forsørges av partner/familie. Slik det var under karensåret i AAP under Erna.
 
Syke og uføre vil uansett måtte holde seg hjemme, og blir det kutt i statlige må syke og uføre over på sosialstønad eller forsørges av partner/familie. Slik det var under karensåret i AAP under Erna.
Jeg er enig i det du skriver om at noen vil måtte forsørges av andre. Det er et godt argument mot kutt.

Men resten tyder på at du mener at alle som er sykemeldte eller uføre ikke kan jobbe. Det stemmer selvsagt ikke, men hvor store tall det er snakk om er vanskelig å si.
 
Men resten tyder på at du mener at alle som er sykemeldte eller uføre ikke kan jobbe. Det stemmer selvsagt ikke, men hvor store tall det er snakk om er vanskelig å si.

Litt av utfordringen der er som vi har snakket om tidligere i tråden. Det er en forskjell på "kan jobbe" og "får jobb". At noen som er syke i teorien kan jobbe, betyr ikke at arbeidsgivere vil ha de.

Så er det en liten andel som ikke vil jobbe, men vi kan ikke designe et system rundt å straffe alle fordi noen kan utnytte det.
 
Så du kjenner til "uskyldige diagnoser" som gir rett til sykepenger - tror du. Det er ingen "såkalt uskyldige diagnoser" som utløser rett til sykepenger. Da skal du ha en godkjent diagnose.
Hva som foregår inne på et legekontor kan du slett ikke vite, da dette er omsluttet av taushetsløfte. Så derfor bare gjetter du på at folk overdriver.
Det er en kjennsgjerning at mange er sykemeldte basert på egne uttalelser og beskrivelser. Det sier også leger selv. De er nødt til å stole på det pasienten sier når det kommer til f.eks. psykiske lidelser. Det vet du utmerket godt. Veldig mange som er sykemeldt kunne ha vært i jobb i dag.
 
  • Tommel
Reaksjoner: KBY
Jeg er enig i det du skriver om at noen vil måtte forsørges av andre. Det er et godt argument mot kutt.

Men resten tyder på at du mener at alle som er sykemeldte eller uføre ikke kan jobbe. Det stemmer selvsagt ikke, men hvor store tall det er snakk om er vanskelig å si.
Noen av de sykmeldte og uføre kan jobbe litt deltid, andre kan jobbe en dag nå og en dag da, og det går ikke. Poenget er at ingen arbeidsgivere vil ha noen i jobb på de premissene.
 
Det er en kjennsgjerning at mange er sykemeldte basert på egne uttalelser og beskrivelser. Det sier også leger selv. De er nødt til å stole på det pasienten sier når det kommer til f.eks. psykiske lidelser. Det vet du utmerket godt. Veldig mange som er sykemeldt kunne ha vært i jobb i dag.
Jeg tror neppe det er enkelt for alle som ikke jobber innen psykiatrien å "finne på" psykiske diagnoser. Enkelte symptomer må være på plass for å få sykmelding for
en psykisk lidelse. Det samme gjelder andre diagnoser.
 
Er det noen som vet noe om hva som skjedde med langtidssykemeldte i Sverige da de gjorde kutt?

Jeg skjønner jo at den største impacten kommere hos de med korttidsfravær (inkl. snylterne og de rene latsabbene), men det er som kjent langtidsfraværet som utgjør de store pengene.
 
Jeg tror neppe det er enkelt for alle som ikke jobber innen psykiatrien å "finne på" psykiske diagnoser. Enkelte symptomer må være på plass for å få sykmelding for
en psykisk lidelse.
Hvis man går til legen og forklarer at man er langt nede fordi det er tøft hjemme, føler at man nærmer seg utbrent eller liknende så får man ganske greit en uke eller to.

Samme med smerter i muskel og skjelett. En fastlege kan ikke bevise at vedkomende egentlig synes det hadde vært greit med litt fri til OL.

Som andre har nevnt, det er et tillitsbasert system, med de fordeler og ulemper det har.
 
  • Tommel
Reaksjoner: KBY

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp