Chat controll - EUs nye overvåkning?

4 Jul 2023
5.254
Før EU-valget så ble det omstridte forslaget om kommunikasjonskontroll på nettet avvist i EU-parlamentet, men nå er det tilbake i en ny form og det ser ut som dem har det veldig travelt å få det vedtatt i det europeiske rådet før Ungarn tar over formannskapet fra juli av. Det kan skje allerede i dag.

Hva er den offisielle begrunnelsen bak? Bekjempe først og fremst deling av overgrepsmateriale av barn.

Hvordan skal det praktisk gjennomføres?

At EU krever full skanning av alt av bilder, videoer og lenker som man sender uansett hvilken plattform det er på. Så om du tar et bilde av deg på ferie sammen med barna dine og sender hjem til besteforeldrene så vil EU gjøre en skanning av bildet for å vurdere om det er noe som kan ansees som ulovlig i det. Dette skal i praktisk gjøres av kunstig intelligens og om denne mener at det er noe tvilsomt med bildet eller videoen så skal det sendes til politiet som skal videre analysere dette. Hvor tettmasket dette filteret skal være sies ingenting om, men jeg har litt problemer med å forstå hvordan EU skal bruke KI for å vurdere om det er et barn på 15 år eller en voksen på 18 år som f.eks er på et bilde eller video. Det mest effektive er kanskje ansiktsgjenkjenning der man sammenligner med offentlige register som f.eks pass eller nasjonalt ID-kort. Men er dette en pris som vi er villig til å betale? At EU skal ha tilgang til alt av bilder og videoer du tar utfra et mål om å beskytte barn?

Og det er jo dessverre slik at når det kommer til overvåkning så brukes enten terrorfrykt eller overgrep mot barn som brekkstang for at myndighetene skal få tillatelse til å overvåke egen befolkning. Men det er jo grunn til å tro at man fort vil ønske å bruke det f.eks til å stoppe organisert kriminalitet. Og hvor langt ned i straffbarhet skal man komme? Hva med hat mot folkegruppe? vold i nære relasjoner? narkotikabruk? Har man først et verktøy så vil det alltid finnes grunner til å bruke det.

Det er jo også slik at om det lages en åpning for at myndighetene kan kontrollere din elektroniske enheter så vil det også kunne misbrukes. Både av andre nasjoner og av kriminelle nettverk. Det er ikke noe som heter trygg lagring eller skanning av informasjon, det er alltid mulig å få tilgang på. Så selv om målsetningen kan være god, så er konsekvensene sannsynligvis ille.

Og så er det slik at vi ikke vet hva fremtiden bringer, hvem som styrer EU om 5, 10 eller 20 år vet vi ingenting om. Og når man legger opp til at alle borgere skal overvåkes kontinuerlig så vil det kunne misbrukes. En rekke medieorganisasjoner er allerede redd for at dette vil gjøre det vanskeligere å drive systemkritikk og varsle om kritikkverdige forhold. I tillegg så gjør det noe med mennesker når dem vet at dem blir overvåket, folk sensurerer seg selv - og bare frykten i seg selv er nok til at mennesker begrenser sin kommunikasjon.

Det er en sentral forskjell på det første utkastet som ble stemt ned, og dette nye - og det er at tekst ikke skal skannes. Så det betyr at hva du skriver ikke skal overvåkes, bare det du sender av bilder, videoer og lenker. Men også her er det grunn til å være redd at det vil endre seg fort når det først er innført. Og det er ikke lett å tenke seg en teknisk løsning som har full overvåkning, men bare skal ta bort tekst.

Hvordan vil det påvirke Norge?

Vi er en del av EØS og vi kommer neppe unna dette, og det er heller ingen grunn å tro at ikke politikerne vil ta i mot denne muligheten med begge hender. Så det er veldig overraskende at dette ikke får noe særlig oppmerksomhet i Norge, for det vil endre maktforholdet mellom befolkningen og myndighetene til det ugjenkjennelige.

Hva vil skje om det Europeiske rådet vedtar dette nå? Da vil det gå til EU Parlamentet og blir det vedtatt der så vil bli gjeldende lov i EU.

Litt lenker:

Den svenske siden med motstand overvåkning

Svensk Journalist som følger saken tett
 
Forslaget er selvsagt grotesk og et meget alvorlig angrep på personvernet, men også et alvorlig angrep på ytringsfriheten.

Ja, her bruker man barn og terror og alle de kjente knepene for lure folk. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner som man sier.
 
Veien til helvete er alltid brolagt med gode intensjoner. Dette er vel nok et eksempel på det? For hvem er vel mot å bekjempe barneporno?

Dette minner sterkt om praksis i regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med.
 
Litt rart dette temaet ikke har mer engasjement, men på en annen side heller ikke overraskende. Folk har blitt lurt av knepene og tror personvern er noe man kan avskaffe
 
Helt grotesk forslag fra EU dette, hensikten bak er vel og bra, men dette bryter alt av overgrep på personvern, får virkelig håpe at dette faktisk ikke blir stemt gjennom.

Mistenker også at dette er den type forslag som stemmes gjennom av folk som ikke skjønner seg på teknologi og hvordan dette faktisk fungerer.
 
Litt rart dette temaet ikke har mer engasjement, men på en annen side heller ikke overraskende. Folk har blitt lurt av knepene og tror personvern er noe man kan avskaffe
Ja, jeg husker engasjementet rundt DLD. Dette er enda verre, nå møtes det omtrent med et skuldertrekk.

Skremmende.
 
Forslaget blir utsatt, bare 10 dager igjen av Belgia sin ledelse av EU - så om ikke det skjer noe kommende uke så vil ikke noe skje det neste halvåret da Ungarn tar over kontrollen i det europeiske rådet. Det er forresten litt talende at Ungarn som med margin er det mest utskjelte EU-landet som omtales som totalitær er motstander av denne overvåkningen - mens en rekke liberale demokratier har jobbet hardt for å få innført dette.

For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.
 
I følgje denne artikkelen har land som Tyskland, Luxemburg, Nederland, Austerrike og Polen vore klare på at dei ikkje vil støtte forslaget. Mens Italia, Finland, Tsjekkia, Sverige, Slovenia, Estland, Hellas og Portugal ikkje heilt har bestemt seg.

Tanken bak er nok god, men det blir heilt feil. Det går på sikkerheita til bedrifter og privatpersonar.
 
Tanken bak er nok god, men det blir heilt feil. Det går på sikkerheita til bedrifter og privatpersonar.
Det er ganske skummelt at politikere stemmer for noe uten å forstå teknologien som må til. Det virker som dem bare tenker å vedta noe, så får IT-folk fikse det praktiske. Men her er det grunnleggende motsetninger, det fins ingen teknologi som lar personer, bedrifter og for den delen stater å holde sin informasjon kryptert og samtidig scanne alt av bilder, videoer og lenker som sendes over nettet.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp