"ytre høyre", hva slags parti?

Han klargjorde jo dette i en tale nylig. Han sikter til et lignende forbud som vi allerede har (men vel ikke praktiserer godt nok eller der lovverket godt kan bli mer omfattende) i Norge.

Meina du at Norge tillét moskear finansiert av andre land?
 
Viktig at uredelige aktører blir luket vekk, uansett "bransje".

Er jo ikke voldsomt forskjellig fra saken med medlemsjuks i den katolske kirke heller f eks.
 
Jeg har registrert at folk fra SV til FRP har pratet om å bekjempe det, men jeg vet ikke hvor langt de har kommet eller hvor vellykket/helhjertet det er...

Jeg tror ikke ett sekund på att SV kommer til å gjøre en døyt hvor noen kan dra rasisme kortet. De er er høylytte mot rike arabiske land, men ikke søren om de tør å gjøre noe på hjemmebane.

Jeg tror nok Frp hadde gjennomført ting om de fikk gjennomslag nokk, men de reelle stemmene deres går nok til motorvei.
 
Venstresidens medier gasser seg i "ytre høyre" merkelapper om partier som er nasjonalistiske og som vil ha restriktiv innvandringspolitikk. Dette er ikke negative kjernesaker, men i den grad de er positive til Russland så er det selvsagt svært negativt.

Fellesnevner er at ingen av de aktuelle partiene kjennetegnes av høyresidens kjerneverdier - høy personlig og økonomisk frihet!
De har langt mer til felles med venstresidens syn på kollektivisme og sterk stat. Likefullt kan man ikke si de har samme syn på f.eks. innvandring som Rødt og SV. Disse to partiene vil heller ikke verne om nasjonalstaten.
En sammenligning som gir mer mening er å sammenligne med sentrum. Senterpartiet deler mye av de samme verdiene som "ytre høyre" -partiene, men står trygt i synet på bl.a. Russland.

Venstre/høyreaksen mangler en tredje dimensjon - det ekstreme sentrum dvs. ytre sentrum.
Det gir faktisk stor mening når vi vet at Norges "Nasjonal Samling" i en viss grad hadde utspring fra Bondepartiet dvs. datidens Senterparti.
 
Venstresidens medier gasser seg i "ytre høyre" merkelapper om partier som er nasjonalistiske og som vil ha restriktiv innvandringspolitikk. Dette er ikke negative kjernesaker, men i den grad de er positive til Russland så er det selvsagt svært negativt.

Fellesnevner er at ingen av de aktuelle partiene kjennetegnes av høyresidens kjerneverdier - høy personlig og økonomisk frihet!
De har langt mer til felles med venstresidens syn på kollektivisme og sterk stat. Likefullt kan man ikke si de har samme syn på f.eks. innvandring som Rødt og SV. Disse to partiene vil heller ikke verne om nasjonalstaten.
En sammenligning som gir mer mening er å sammenligne med sentrum. Senterpartiet deler mye av de samme verdiene som "ytre høyre" -partiene, men står trygt i synet på bl.a. Russland.

Venstre/høyreaksen mangler en tredje dimensjon - det ekstreme sentrum dvs. ytre sentrum.
Det gir faktisk stor mening når vi vet at Norges "Nasjonal Samling" i en viss grad hadde utspring fra Bondepartiet dvs. datidens Senterparti.

Ingenting skriker "høy personlig og økonomisk frihet" som å nekte folk adgang til landet basert på etnisitet.

Å skille venstre og høyre i kollektivisme vs individuell frihet er simplistisk, og holder ikke vann. Nasjonalstaten i seg selv er et av de mest kollektivistiske grepene et samfunn har. En region og en gruppe mennesker defineres som en enhet, og alle utenfor holdes ute.

Når man skiller mellom ideologier så bruker man begreper som definerer den ideologien. Venstre og Høyre stammer opprinnelig fra Frankrike der høyresiden var tradisjonalisme, et hiarki der adelen styrte og kirken i sentrum mens venstre var de radikale elementene som ville ha rettigheter, sekularisering og fokus på at flere mennesker enn de få på toppen av hiarkiet skulle ha muligheter.

Dette stammet fra plasseringen i forsamlingen og hadde ikke noe med en teoretisk akse å gjøre.

Det er også grunnlaget for hvorfor sosialisme og kommunisme er venstreradikalt, mens nazisme og fascisme er høyreradikalt. Det er også årsaken til hvorfor de begrepene brukes i dagligtale i dag.
 
Ingenting skriker "høy personlig og økonomisk frihet" som å nekte folk adgang til landet basert på etnisitet.

Å skille venstre og høyre i kollektivisme vs individuell frihet er simplistisk, og holder ikke vann. Nasjonalstaten i seg selv er et av de mest kollektivistiske grepene et samfunn har. En region og en gruppe mennesker defineres som en enhet, og alle utenfor holdes ute.

Når man skiller mellom ideologier så bruker man begreper som definerer den ideologien. Venstre og Høyre stammer opprinnelig fra Frankrike der høyresiden var tradisjonalisme, et hiarki der adelen styrte og kirken i sentrum mens venstre var de radikale elementene som ville ha rettigheter, sekularisering og fokus på at flere mennesker enn de få på toppen av hiarkiet skulle ha muligheter.

Dette stammet fra plasseringen i forsamlingen og hadde ikke noe med en teoretisk akse å gjøre.

Det er også grunnlaget for hvorfor sosialisme og kommunisme er venstreradikalt, mens nazisme og fascisme er høyreradikalt. Det er også årsaken til hvorfor de begrepene brukes i dagligtale i dag.
Her var det mange kjente vrangforestillinger.
Venstresiden har gjort det til noe negativt å være glad i fedrelandet sitt, være stolte av det og verne om det. Med mindre vi befinner oss utenfor Vesten selvsagt.

Det er en stor feil å tro det er en menneskerett å bo i Norge - eller ta seg inn i fremmed land uten å kunne betale for seg.
Allerede her røper venstresiden seg, da de mener de har rett til verdier som andre har skapt. Stjel -og delmentalitet som de deler med mange av de ubudne "gjestene" som tar seg inn i landet. Er man betalende turist og oppfører seg så er man velkommen i de aller fleste land.

Det som definerer høyre - og venstresiden er graden av statlig makt over individet, herav personlig og økonomisk frihet. (som nevnt)
Om man faktisk hevder at nasjonal-sosialisme og fascisme betyr minimal statlig makt over individet så er det oppsiktsvekkende sett i historisk sammenheng da definisjonen av fascisme er - "staten er alt, individet intet".
 
Her var det mange kjente vrangforestillinger.
Venstresiden har gjort det til noe negativt å være glad i fedrelandet sitt, være stolte av det og verne om det. Med mindre vi befinner oss utenfor Vesten selvsagt.

Det er en stor feil å tro det er en menneskerett å bo i Norge - eller ta seg inn i fremmed land uten å kunne betale for seg.
Allerede her røper venstresiden seg, da de mener de har rett til verdier som andre har skapt. Stjel -og delmentalitet som de deler med mange av de ubudne "gjestene" som tar seg inn i landet. Er man betalende turist og oppfører seg så er man velkommen i de aller fleste land.

Det som definerer høyre - og venstresiden er graden av statlig makt over individet, herav personlig og økonomisk frihet. (som nevnt)
Om man faktisk hevder at nasjonal-sosialisme og fascisme betyr minimal statlig makt over individet så er det oppsiktsvekkende sett i historisk sammenheng da definisjonen av fascisme er - "staten er alt, individet intet".

Så etter di meining er det republikanske partiet i USA og Trump på venstresida? Det er jo desse partiet som vil begrense kvinner sin rett til sjølvstendig helse. Forbyr bøker dei ikkje lika, forbyr sexualitet dei ikkje likar osv.
 
Her var det mange kjente vrangforestillinger.
Venstresiden har gjort det til noe negativt å være glad i fedrelandet sitt, være stolte av det og verne om det. Med mindre vi befinner oss utenfor Vesten selvsagt.

Vrangforestillingen her er vel å tro at en nasjonalstat er ekstremt individualistisk, når den er langt ifra det.

Det er en stor feil å tro det er en menneskerett å bo i Norge - eller ta seg inn i fremmed land uten å kunne betale for seg.
Allerede her røper venstresiden seg, da de mener de har rett til verdier som andre har skapt. Stjel -og delmentalitet som de deler med mange av de ubudne "gjestene" som tar seg inn i landet. Er man betalende turist og oppfører seg så er man velkommen i de aller fleste land.

Det er en stor feil å tro at "liten stat" betyr å begrense andres adgang til landet. Det er veldig beleilig hvor grensen er satt for hvem staten skal utøve masse makt mot og hvem som har "friheter".

Det som definerer høyre - og venstresiden er graden av statlig makt over individet, herav personlig og økonomisk frihet. (som nevnt)
Om man faktisk hevder at nasjonal-sosialisme og fascisme betyr minimal statlig makt over individet så er det oppsiktsvekkende sett i historisk sammenheng da definisjonen av fascisme er - "staten er alt, individet intet".

Ingen som sier at fascisme er minimal statlig makt over individet. Det er morsomt at du kaller det oppsiktsvekkende i historisk sammenheng da fascisme og nazisme er høyreekstremt i en historisk sammenheng. Der det er motparten til kommunisme og sosialisme på venstresiden. Du finner jo bare opp dine egne definisjoner som går på tvers av all historikk.

Det er ikke vanlig å definere høyre og venstresiden som grad av statlig makt over individet der høyresiden er lav makt. Det handler mye mer om hva formålet med makten er. Du har fått definisjonen på venstre og høyre: Det er radikalisme, kollektivisme, og fokus på samfunnet og menneskene som helhet på venstre. Hiarki, tradisjoner, og kirke/adel på høyre. Derfor havner du og etnosentriske sterke staten som skal omfavne tradisjoner med et hvitt norsk land hvor tradisjoner og familiestrukturer står sterkt på høyresiden. Utover det så må man faktisk definere ting etter hvilke politiske ideologier de. Å late som at få velferdstjenester og lite regulering i samfunnet betyr høy personlig og økonomisk frihet er jo en vits. Å ha rettigheter på papiret du ikke har i virkeligheten betyr jo ingenting.
 
Så etter di meining er det republikanske partiet i USA og Trump på venstresida? Det er jo desse partiet som vil begrense kvinner sin rett til sjølvstendig helse. Forbyr bøker dei ikkje lika, forbyr sexualitet dei ikkje likar osv.
Kan og legge til at de f.eks. 6,6 milliardene i økte avgifter under FRP fra 2014-2018 også er en begrensning av folks økonomiske frihet:

 
Så etter di meining er det republikanske partiet i USA og Trump på venstresida? Det er jo desse partiet som vil begrense kvinner sin rett til sjølvstendig helse. Forbyr bøker dei ikkje lika, forbyr sexualitet dei ikkje likar osv.
Din frihet stanser der min begynner. Et ufødt liv er også et liv.
Skal ikke forsvare et forbud mot abort, men det er mange meninger om dette - også i Norge.

Mange på venstresiden lever i den vilfarelsen at individualisme betyr en rett til å krenke andre, at liberalister vil være mer slepphendte mot disiplin, lov og orden. Mer feil kan de ikke ta. Landets lover er til for å følge - og det skal være strenge straffer for kriminalitet.

Når det gjelder USA som venstresiden er svært opptatte av (i negativ forstand), så er det faktisk litt komisk at de heier på en politikk som ligger langt til høyre for noen borgerlig regjering i Norge og Europa.
Demokratene i USA ligger milevis til høyre for et parti som FrP i Norge. Helt annen velferdspolitikk - ingen gratis helsepleie, kan sparkes på dagen, koster flesk å ta høyere grad, lite ytelser for ledige osv.
Men FrP er de altså sterkt i mot.
 
Din frihet stanser der min begynner. Et ufødt liv er også et liv.
Skal ikke forsvare et forbud mot abort, men det er mange meninger om dette - også i Norge.

Mange på venstresiden lever i den vilfarelsen at individualisme betyr en rett til å krenke andre, at liberalister vil være mer slepphendte mot disiplin, lov og orden. Mer feil kan de ikke ta. Landets lover er til for å følge - og det skal være strenge straffer for kriminalitet.

Når det gjelder USA som venstresiden er svært opptatte av (i negativ forstand), så er det faktisk litt komisk at de heier på en politikk som ligger langt til høyre for noen borgerlig regjering i Norge og Europa.
Demokratene i USA ligger milevis til høyre for et parti som FrP i Norge. Helt annen velferdspolitikk - ingen gratis helsepleie, kan sparkes på dagen, koster flesk å ta høyere grad, lite ytelser for ledige osv.
Men FrP er de altså sterkt i mot.

Samtidig er den individuelle fridomen mykje høgare i Norge enn i USA.
 
Samtidig er den individuelle fridomen mykje høgare i Norge enn i USA.
Tvert i mot..
- høye skatter og avgifter for å finansiere andres velferd er ikke individuell frihet, men tvang.
Likeledes er ikke et liv som er basert på andres flid ekte frihet.

Jeg er ikke i mot velferd og et sikkerhetsnett, men i Norge er det ute av proporsjoner. Dem som vil kan betrakte velferdssystemet som en karrieremulighet, hvilket mange gjør i verdens mest "uføre" nasjon - og som har høyest andel offentlige ansatte (sammenlignbare land). Et regnestykke som ikke går opp uten oljedop.
 
Tvert i mot..
- høye skatter og avgifter for å finansiere andres velferd er ikke individuell frihet, men tvang.
Likeledes er ikke et liv som er basert på andres flid ekte frihet.

Jeg er ikke i mot velferd og et sikkerhetsnett, men i Norge er det ute av proporsjoner. Dem som vil kan betrakte velferdssystemet som en karrieremulighet, hvilket mange gjør i verdens mest "uføre" nasjon - og høyest andel offentlige ansatte (sammenlignbare land). Et regnestykke som ikke går opp uten oljedop.
Kan du forskjellen på positiv og negativ frihet?
 
Til høyre faktisk. Håper det passer til din "forståelse" av høyre og venstre.

Det er vel generell konsensus av at det stemmer at begge de store partiene i USA ligger til høyre for FrP politisk.

Men det har jo å gjøre med hvordan USA er en veldig liberal nasjon. Det er jo i stor grad sånn at man er sin egen lykkes smed der borte og selv om det nok er en liten bevegelse til venstre for Demokratene det siste tiåret er det ikke noen stor vilje til å endre veldig på dette hos Bidens parti.

En mann som Bernie Sanders ville nok plassert seg mellom Høyre og FrP politisk, men han var jo nesten som ekstremist å regne for mange der borte.

Når dette er sagt er amerikansk politikk vanskelig å sammenligne direkte med norsk. Det er jo helt andre mekanismer når det kommer til politisk struktur og delstatenes mulighet til stor selvbestemmelse der borte i forhold til hvordan Norge styres.
 
Det er vel generell konsensus av at begge de store partiene i USA ligger til høyre for FrP politisk.
Jepp, mest spent på om det passet fint i hans egen definisjon av venstre og høyre. Om man er "milevis" til høyre for noe, er det kanskje også "ytre" høyre.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp