Aasheim og Høyre vil endre AAP-ordningen/trygdesystemet

11 Jul 2023
1.867
Så Høyre ønsker å ta tak i Arbeidsavklaringen i NAV (igjen).


Sist de gjorde det ved å innføre et karensår førte det til langt flere unge gikk over til uføretrygd enn tidligere:


NAV sine egne tall viste at 40% av de som gikk ut AAP under karenstiden måtte over på sosialhjelp, samtidig som mange av de prøvde seg ut i arbeidstiltak.


Jeg lurer på om konstante bekymringer om økonomi bidrar til å gjøre folk til stabile arbeidstakere og blir friskere?

"Folk som både kan og vil bidra, får ikke mulighet fordi man blir sittende fast i systemet. For mange er det heller ikke lønnsomt nok å prøve seg i jobb."

Har Aasheim noen forklaring på hvorfor de blir sittende fast i systemet? Mitt inntrykk er at de blir sittende fast i systemet fordi få arbeidsgivere vil ha upålitelige ansatte (siden det er så mye fokus på hvor vanskelig det er å sparke folk). Det ser ut som Høyre skal tilbake til nød som motivasjon for å jobbe til tross for at man er syk. Noe som ironisk nok har gjort mange av de i NAV sjuke fra før ved å ødelegge seg for arbeidsgivere som har høye krav og for få ansatte, og en helse som gjør det uforsvarlig. Når de da blir for syke til å jobbe kan de erstattes med nye ansatte arbeidsgiverne kan drive rovdrift på.

Hva tror dere er Høyre sitt neste grep mot de syke i Norge? Begrenset tid på AAP? Senke ytelsene? Nye ordninger? Aasheim spesifiserer ikke, men hinter en del.

Og med det i mente: Trengs det nye ordninger som erstatter AAP? Hvordan skal det eventuelt løses?
 
Hva tror dere er Høyre sitt neste grep mot de syke i Norge? Begrenset tid på AAP? Senke ytelsene? Nye ordninger? Aasheim spesifiserer ikke, men hinter en del.
Jeg tenker det blir kortere tid, samt det å senke ytelsene. Klassisk høyrepolitikk det.

Så har jo Aasheim et poeng at utviklingen er betenkelig, muligens det er avklaring av arbeidsevne som tar for lang tid?
 
Neppe, men krav om aktivitet og behandling gir raskere avklaring og får flere ut i jobb.

Krav til aktivitet og behandling er der jo uavhengig om pengene har en sluttdato. Høyre satt rekord i antallet unge over på uføre på grunn av karensåret sitt, og det er jo ikke akkurat ønsket politikk. Spørsmålet blir om noen år til på en form for avklaringspenger kunne fått disse ut i arbeid, fremfor å parkere de på uføretrygd.

Jeg tenker det blir kortere tid, samt det å senke ytelsene. Klassisk høyrepolitikk det.

Så har jo Aasheim et poeng at utviklingen er betenkelig, muligens det er avklaring av arbeidsevne som tar for lang tid?

Sist nøyde de seg vel med å sette inn et karensår, og redusere lengden. Vet ikke om de gikk løs på summene, men ser at Aasheim har mye fokus på det nå.

Vel, hva er et som skal avklares for folk som er syke?

De må få diagnose, de må få behandling, de må eventuelt få omskolering (si bachelor som tar 3 år, kanskje mer hvis personen trenger lengere tid å gjennomføre enn på normert tid). Så må de finne en arbeidsgiver som er villig til å prøve de ut, så må de kunne stå i arbeidet over tid. Dersom det ikke funker over tid så må man finne en annen arbeidsgiver. Igjen prøve å stå i arbeid over tid.

Da går fort årene. Hvor fort går det egentlig å avklare arbeidsevne? Det er vel veldig individuelt, og kommer både an på sykdom, forutsetninger som ansatt og arbeidsmarkedet.

Det som NAV viser er jo at når karensåret og reduksjon i AAP-tiden så gikk antallet unge som gikk over på uføretrygd opp vesentlig, og den eneste forklaringen forskerne finner er at fokuset til NAV ble inntektssikring og avklaring mot uføretrygd for å sikre folk et liv.
 
Jeg tenker det blir kortere tid, samt det å senke ytelsene. Klassisk høyrepolitikk det.

Så har jo Aasheim et poeng at utviklingen er betenkelig, muligens det er avklaring av arbeidsevne som tar for lang tid?
Mennesker som ikke har arbeidsevne er ikke arbeidsgivere interesserte i, de vil ha 100% fungerende ansatte når de skal tjene penger og drive sin bedrift ! Er de vanskelig å forstå ? Ville du hatt en ansatt i din bedrift som ikke jobbet store deler av året som du måtte betale for ? Selvfølgelig ikke

Politikere som disse fra Høyre er bare dønn kyniske ! Mennesker som ikke kan jobbe må ha stønader for å overleve, om ikke kastes de ut i kriminalitet og sosial nød som vil ramme samfunnet hardt. Men den forbanna stakkars staten de har ansvaret for er jo veldig fattig ! Det er noe alvorlig galt med moralen og etikken deres ! Der ligger hele den forbanna råtne hunden begravet.
 
Krav til aktivitet og behandling er der jo uavhengig om pengene har en sluttdato. Høyre satt rekord i antallet unge over på uføre på grunn av karensåret sitt, og det er jo ikke akkurat ønsket politikk. Spørsmålet blir om noen år til på en form for avklaringspenger kunne fått disse ut i arbeid, fremfor å parkere de på uføretrygd.
Den store overgangen til uføretrygd ville man fått uansett, den skyldtes at mange som fikk innvilget AAP da ordningen ble innført var ferdig avklarte. Å la folk gå årevis på AAP fungerte ikke og førte til flere uføre, derfor må man nå tenke nytt. Norge kan ikke fortsette å ha dobbelt så mange uføre og på sykeordninger som våre naboer.
 
Den store overgangen til uføretrygd ville man fått uansett, den skyldtes at mange som fikk innvilget AAP da ordningen ble innført var ferdig avklarte. Å la folk gå årevis på AAP fungerte ikke og førte til flere uføre, derfor må man nå tenke nytt. Norge kan ikke fortsette å ha dobbelt så mange uføre og på sykeordninger som våre naboer.

Du sier så, men forskerne ved Oslo Met konkluderte med at de kunne ikke finne noen andre sammenhenger enn avkortning av AAP-perioden og karens for å forklare økningen i de som gikk til uføretrygd.

Du sier det førte til flere uføre, men alt tyder på at å avkorte AAP-løpet fører til at uføre-løpet blir framskyndt (og trolig unødvendig fremskyndt). Det ønsker vi jo definitivt heller ikke.

Sist det var en diskusjon kom det jo fram at selv om folk var utenfor arbeidsmarkedet i nabolandene våre så var de bare på andre ytelser enn det vi kaller uføretrygd eller avhengig av at familie forsørger dem.


Så hva er alternativet?
 
Den store overgangen til uføretrygd ville man fått uansett, den skyldtes at mange som fikk innvilget AAP da ordningen ble innført var ferdig avklarte. Å la folk gå årevis på AAP fungerte ikke og førte til flere uføre, derfor må man nå tenke nytt. Norge kan ikke fortsette å ha dobbelt så mange uføre og på sykeordninger som våre naboer.
Åh elsker denne myten som stadig trekkes frem fra Høyre-folk
 
Det er vel ikke en myte.
Men hvis vi ser andre veien så har vi flere i jobb enn nabolandene.
Så det betyr vel at de da er på andre ordninger enn sykepenger aap etc
Du er nok inne på noe. Det blir litt feil for meg å "cherrypicke" et tall fra en statisitikk for å underbygge det man selv mener. Forskjellige land har forskjellige ordninger.
Høyre trenger kutt for de svake for å gi skattelettelser til de sterke.
 
Ikke vanskelig å være uenig i det han skriver til TV2, men forrige gang de skulle behandle sykdommen så tok medisinen deres livet av pasienten.

Første bud -hvis en virkelig vil gjøre noe med progresjonen- er å få alle over på gode tiltak med en gang, ikke etter måneder med ventetid. Kanskje til og med prioritert behandlingskø der det skulle være aktuelt.
 
Du sier så, men forskerne ved Oslo Met konkluderte med at de kunne ikke finne noen andre sammenhenger enn avkortning av AAP-perioden og karens for å forklare økningen i de som gikk til uføretrygd.

Du sier det førte til flere uføre, men alt tyder på at å avkorte AAP-løpet fører til at uføre-løpet blir framskyndt (og trolig unødvendig fremskyndt). Det ønsker vi jo definitivt heller ikke.

Sist det var en diskusjon kom det jo fram at selv om folk var utenfor arbeidsmarkedet i nabolandene våre så var de bare på andre ytelser enn det vi kaller uføretrygd eller avhengig av at familie forsørger dem.


Så hva er alternativet?
En interessant artikkel hos SSB

Siste avsnitt:
"Den sannsynlige årsaken til det høyere sykefraværet i Norge er med andre ord at man som syk i Norge blir gående med sykelønn, mens man i de andre landene er mer utsatt for å bli gående arbeidsledig mens man er syk."
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp