Sverige avslår ny strømkabel

4 Jul 2023
4.920
Den svenske regjeringen avslår konsesjonen for en ny strømkabel til Tyskland.

"Regeringen beslutar att inte ge tillstånd till en ny förbindelse mellan södra Sverige och Tyskland. Vi kan inte koppla ihop södra Sverige, som har ett kraftigt underskott av elproduktion, med Tyskland där elmarknaden idag inte fungerar på ett effektivt sätt. Det skulle riskera att leda till högre priser och en mer instabil elmarknad i Sverige. Sverige behöver förutsägbara förutsättningar att bygga elproduktion och elnät som gynnar ett elsystem som levererar konkurrenskraftiga elpriser, säger energi- och näringsminister Ebba Busch."
Tenk om den norske regjeringen viser like mye handlekraft og avslår fornyelsen (og utvidelsen) av de to kablene til Danmark?


Her må Sp sørge for gjennomslag også i regjeringen.
 
Den svenske regjeringen avslår konsesjonen for en ny strømkabel til Tyskland.

"Regeringen beslutar att inte ge tillstånd till en ny förbindelse mellan södra Sverige och Tyskland. Vi kan inte koppla ihop södra Sverige, som har ett kraftigt underskott av elproduktion, med Tyskland där elmarknaden idag inte fungerar på ett effektivt sätt. Det skulle riskera att leda till högre priser och en mer instabil elmarknad i Sverige. Sverige behöver förutsägbara förutsättningar att bygga elproduktion och elnät som gynnar ett elsystem som levererar konkurrenskraftiga elpriser, säger energi- och näringsminister Ebba Busch."
Tenk om den norske regjeringen viser like mye handlekraft og avslår fornyelsen (og utvidelsen) av de to kablene til Danmark?


Her må Sp sørge for gjennomslag også i regjeringen.
Vi får satse på at FrP og H ikke kommer tilbake i regjering med det første da.
 
Tipper det ligger i Ernas natur å ikke gjøre noe upopulært som å godkjenne flere kabler eller fornyelse/oppgradering av eksisterende kabler/avtaler.

Særlig ikke hvis det fører til bråk innad i koalisjonen. Men vi får se.
 
Vi får satse på at FrP og H ikke kommer tilbake i regjering med det første da.
Dei to partia som er ivrigast i å bygge straumkablar til utlandet. Ikkje berre vil dei at det skal byggast kablar, dei vil tillate at private bygger kablar. Dei legg og opp til at private skal kunne tjene seg rike på straum.
 
Hvis EU/Acer ikke klarer å forby svenskene å si nei, så kan vi nok peke på det forholdet hvis vi ikke vil fornye Danmarks-kablene.
 
Hvis EU/Acer ikke klarer å forby svenskene å si nei, så kan vi nok peke på det forholdet hvis vi ikke vil fornye Danmarks-kablene.
Antar det er en forskjell på det å fornye eksisterende konsesjoner og det å gi en ny konsesjon.

Men lover definitivt godt dersom Acer ikke bryr seg med svenskene her.

Ellers så har jo norsk høyesterett slått fast at dette er opp til det norske stortinget å avgjøre, jfr at Acer er "lite inngripende"?
 
Anledningen til at Sverige avslår søknaden er at Tyskland bl.a. ikke er delt inn i "elområden".

Kan dette kanskje presse Tyskland til å gjennomføre deling? For å få kabelen på plass.

Det kan være positivt for oss mtp elpriser.
 
Vet du hvem som planla nye kabler - og som uttalte at Norge skulle være Europas grønne batteri?
Jeg husker at Tord Lien fra FrP tilbake i 2013 lovet høyere strømpriser, som de fikk når Olje og Energiministeren fra FrP i 2015 knyttet oss til Acer.
 
Jeg husker at Tord Lien fra FrP tilbake i 2013 lovet høyere strømpriser, som de fikk når Olje og Energiministeren fra FrP i 2015 knyttet oss til Acer.
Voksen(?) opplæring:
Ideen om Norge som oppladbart batteri for Europa ble lansert allerede i 2008 av daværende olje- og energiminister Aslaug Haga (Sp) og fulgt opp av flere Sp – statsråder, miljøvernminister Erik Solheim (SV) og ikke minst statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i 2011. Tankegangen var at eksport av rein kraft fra Norge var avgjørende for å hjelpe fram en grønn energiproduksjon i Europa. Den ustabile sol- og vindproduksjonen på kontinentet skulle balanseres mot den stabile vannkraftproduksjonen i Norge.

I 2013 fulgte NHO opp med en kampanje for å gjøre Norge til et grønt batteri for Europa gjennom å bygge opp et omfattende nett av sjøkabler for kraftutveksling med utlandet. Ideen fikk raskt oppslutning av kraftbransjen med Statkraft og Statnett i spissen, samt en rekke miljøorganisasjoner (Zero, Bellona, Greenpeace, Fremtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Spire og WWF), forskningsinstitusjoner (Sintef, NTNU), NVE og de politiske partiene.

Statnett sendte i 2013 en konsesjonssøknad om å få tilrettelegge for de to store sjøkablene Nord Link til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia. I konsesjonssøknaden står det at strømprisen i Norge vil øke med to til fire øre pr. kilowattime som en følge av kraftutvekslingen med kablene
.
 
Voksen(?) opplæring:
Ideen om Norge som oppladbart batteri for Europa ble lansert allerede i 2008 av daværende olje- og energiminister Aslaug Haga (Sp) og fulgt opp av flere Sp – statsråder, miljøvernminister Erik Solheim (SV) og ikke minst statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i 2011. Tankegangen var at eksport av rein kraft fra Norge var avgjørende for å hjelpe fram en grønn energiproduksjon i Europa. Den ustabile sol- og vindproduksjonen på kontinentet skulle balanseres mot den stabile vannkraftproduksjonen i Norge.

I 2013 fulgte NHO opp med en kampanje for å gjøre Norge til et grønt batteri for Europa gjennom å bygge opp et omfattende nett av sjøkabler for kraftutveksling med utlandet. Ideen fikk raskt oppslutning av kraftbransjen med Statkraft og Statnett i spissen, samt en rekke miljøorganisasjoner (Zero, Bellona, Greenpeace, Fremtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Spire og WWF), forskningsinstitusjoner (Sintef, NTNU), NVE og de politiske partiene.

Statnett sendte i 2013 en konsesjonssøknad om å få tilrettelegge for de to store sjøkablene Nord Link til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia. I konsesjonssøknaden står det at strømprisen i Norge vil øke med to til fire øre pr. kilowattime som en følge av kraftutvekslingen med kablene
.
Du kan prøve å vri deg unna så mye du vil, men sannheten er at FrP og den borgerlige regjeringen er dem som i prinsippet kunne ha stoppet konsesjonssøknaden for både kabelen til Storbritania og til Tyskland når de var i regjering, i stedet for så godtok dem. Hva får deg til å tro at de vil gjøre noe bedre jobb denne gangen?
 
Du kan prøve å vri deg unna så mye du vil, men sannheten er at FrP og den borgerlige regjeringen er dem som i prinsippet kunne ha stoppet konsesjonssøknaden for både kabelen til Storbritania og til Tyskland når de var i regjering, i stedet for så godtok dem. Hva får deg til å tro at de vil gjøre noe bedre jobb denne gangen?
Opplæring, steg 2.:
Det er ingen styringsparti som har grunn til å være stolte.
(ser bort i fra vas-partiene MDG, SV og Rødt som vil lede oss inn i fattigdom med med ingen kraftutbygging og oljeutvinning)
MEN - en ting er feil som er gjort siden SPs Eivind Reiten fikk innført den nye ernergiloven i 1991, en annen er hva hva de gjør for å bøte på skadene som er gjort.
AP og Høyre går i bresjen for å gjøre det enda verre.
Så har vi FrP som i første omgang gjentatte ganger har foreslått å innføre makspris på 50 øre pr kwh for både husholdningene - OG næringslivet. Forslaget får kun partiets egne stemmer.
Tipper du er enig med partiene som ikke synes det er verdt å ta vare på noen bedrifter og arbeidsplasser i Norge. Jeg pleier å få rett.
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Mest likte innlegg

Tilbake
Topp