Tror du på Gud?

Tror du på Gud?

 • Ja

  Stemmer: 37 20,0%
 • Nei

  Stemmer: 126 68,1%
 • Vet ikke

  Stemmer: 22 11,9%

 • Totalt antall stemmer
  185
Hvilken påvirkning har den såkalt allmektige og altevnenede gud på mitt liv ? Hva kan den guden endre på ? ingenting, et større fake av et narreativ skal man lete lenge etter..hans menneskelige slaver i vår samtid kan påvirke til de grader..de kan finne på å ødelegge et menneskeliv for å kalle det for jesu lidelser... de kan frata deg alt av friheter, muslimene skjærer gjerne av deg hodet fordi du skal oppleve helvete i denne verden og den kommende.. bare for å si litt om det svineriet som seiler under FNs flagg , religionsfrihet.
 
Finnest ingen Gud. Tull og tøys fra ende til annen. Vi dør som hvilken som helst annen biologisk skapning og dett var dett.
 
For å svare på om man tror på Gud må man nesten definere Gud.
Snakker man om en personifisert vilje med makt og sjegg? Eller er det noe mer difust?
Jeg tror alt er Gud, for uten alt finnes ikke alt.
Kanskje jeg må snekre et alter til ære for alt...?
 
For å svare på om man tror på Gud må man nesten definere Gud.
Snakker man om en personifisert vilje med makt og sjegg? Eller er det noe mer difust?
Jeg tror alt er Gud, for uten alt finnes ikke alt.
Kanskje jeg må snekre et alter til ære for alt...?
Gud er ikke noe. Kun et ord mennesket har funne på i den tro at det er en slags skapning som er herre over alt. Kan like godt si at det finnest troll. Det å tro på en slags Gud har bare skapt helvete og kriger på jorden så lenge mennesket har eksistert. Vi vet at alt liv stammer fra mikroorganismer, muligens fra vulkansk miljø.
 
Mikroorganismer er jo liv de også, de er levende skapninger. Da kan ikke alt liv komme fra mikroorganismer.
Det gjør vel det. Alt er i utvikling hele tiden. Hvordan den første cellen kom til kan nok ingen svare på pr idag, men at det finnest noe slags utenomjordiske krefter som skal ha plantet den cellen er bare ønsketenking fra alle religiøse. Det kan stamme fra grunnstoff, feks jern og svovel sies det. Bevegelser i elektroner som skaper energi.
 
Det gjør vel det. Alt er i utvikling hele tiden. Hvordan den første cellen kom til kan nok ingen svare på pr idag, men at det finnest noe slags utenomjordiske krefter som skal ha plantet den cellen er bare ønsketenking fra alle religiøse. Det kan stamme fra grunnstoff, feks jern og svovel sies det. Bevegelser i elektroner som skaper energi.
Hvordan det første liv startet, vet ingen, men noe må jo ha vært før mikroorganismene også, og før det igjen.

Hva som startet prosessen og frembrakte liv, får vi kanskje aldri vite, men vi kan trygt se bort fra alt som heter guder og overnaturlige vesener.
 
Det kan stamme fra grunnstoff, feks jern og svovel sies det. Bevegelser i elektroner som skaper energi.
Det 'kan' ikke bare, det 'må' -relativt sett.
Organismer består av og (veksel)virker med elementærpartikler, som igjen danner strukturer av elementærpartikler, som der igjen danner ytterligere strukturer (molekyler, celler..).
- Selvsagt, ignorerer man det relative med disse faktorer, så 'kan' organismer (whatever) ha blitt dannet på hvilken måte som helst, og av hva som helst (inklusive religiøst relaterte og usynlige.. kjepphester.. med [all]mektige egenskaper).

Om sistnevnte er "feil eller ei" spiller der hen ingen rolle for de som måtte ønske, tro eller være hellig overbeviste om dette, poenget er at det ikke er relativt (dvs. en kan ikke forholde seg til eksistensiell dannelse/endring/utvikling uavhengig av ønske, tro, overbevisning...).
- Det er sikkert de som da vil hevde at "ingen eksistens er relativ" (eg. noe man kan forholde seg til), og at det da er premisset med 'relativitet' som er feil, eller irrelevant.

Uansett, det som 'kan' være litt interessant, er hva årsaken er - til at enkelte (egentlig svært så mange) ønsker å ha en (et ønske om å ha en) slik tro, overbevisning.
Og med det tatt i betraktning, så kan jo saktens undres over om dette også er den største (ie. det beste, mest nyttige, gledelige, konstruktive, utviklende, effektive..(?)) ønsket, troen, overbevisningen... de måtte/kan ha angående eksistens og muligheter som sådan?
 
Om det er spørsmål om hvor "LIV" (dvs. organismer - med stoffskifte) kommer fra - så ser jeg ikke helt den skarpe grensa eller skillelinja mellom kjemi og biologi. Det kan være slik at hvis/når forholdene ligger innenfor visse yttergrenser (og i visse forhold til hverandre) - så er liv uavvendelig - før eller seinere. Hvor yttergrensene går - se, dét er et helt annet spørsmål.

Mvh

BE
 
Spør hva man legger i "Gud". Ja jeg tror på Gud, uten at jeg er sikker på hva det er, om det er noen personlighet, eller er noe vi alle er en slags del av. Tror mest at det siste er nærmest sannheten.
Sånn som i Bibelen, har jeg en mistanke om at der er blitt blandet mye hummer og kanari. Antar at planetariske vesener, altså aliens kan ha en del med det som beskrives der å gjøre. Tror ikke der er en Gud som viser seg som et menneske-aktig vesen og snakker på menneskevis. Ser ikke bort fra det heller da, men da er det neppe hva vi forstår som en allmektighet som er opphavet til alt.
Men det er noe med å kjenne på sammenhenger. Vi bestemmer nok sjøl, å mene at Gud skulle grepet direkte inn i noe( kriger og sånt), og ved at det ikke skjer på den måten, avvise at der er Gud, blir litt for kort.
Gud er et symbolsk navn som jeg ser det, på en form for kjernebevissthet som alt og alle henger sammen med.
 
Spør hva man legger i "Gud". Ja jeg tror på Gud, uten at jeg er sikker på hva det er, om det er noen personlighet, eller er noe vi alle er en slags del av. Tror mest at det siste er nærmest sannheten.
Sånn som i Bibelen, har jeg en mistanke om at der er blitt blandet mye hummer og kanari. Antar at planetariske vesener, altså aliens kan ha en del med det som beskrives der å gjøre. Tror ikke der er en Gud som viser seg som et menneske-aktig vesen og snakker på menneskevis. Ser ikke bort fra det heller da, men da er det neppe hva vi forstår som en allmektighet som er opphavet til alt.
Men det er noe med å kjenne på sammenhenger. Vi bestemmer nok sjøl, å mene at Gud skulle grepet direkte inn i noe( kriger og sånt), og ved at det ikke skjer på den måten, avvise at der er Gud, blir litt for kort.
Gud er et symbolsk navn som jeg ser det, på en form for kjernebevissthet som alt og alle henger sammen med.
Du har et interessant syn på saker og ting (nei, jeg polemiserer ikke mot deg) - så her skal du få et interessant spørsmål:

Hvordan kommuniserer den kjernebevisstheten med seg sjøl (eller med noe som helst; også med deler av seg sjøl); universets størrelse tatt i betraktning?
:unsure::alien:

Mvh

BE
nysgjerrig
 
Du har et interessant syn på saker og ting (nei, jeg polemiserer ikke mot deg) - så her skal du få et interessant spørsmål:

Hvordan kommuniserer den kjernebevisstheten med seg sjøl (eller med noe som helst; også med deler av seg sjøl); universets størrelse tatt i betraktning?
:unsure::alien:

Mvh

BE
nysgjerrig

Det var et spesielt spørsmål, men også interessant om jeg forstår spørsmålet noenlunde rett.
Kom da på en YT video jeg så for ikke lenge siden, om såkalt nær-døden opplevelse
For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.

Den kvinna snakker om (Feks fra ca 10 min) om hvordan alle fanger opp hva alle tenker, og hvordan det kan påvirke liv, uten at vi har skjønt hvordan, i vårt daglige liv.
Men at telepatisk kommunikasjon er mulig, har jeg opplevd nok selv til å tro at er mulig.
Altså et eksempel på at fysiske sperrer, avstander etc ikke ser ut til å hindre kommunikasjon.
 
Sist redigert:
Det var et spesielt spørsmål, men også interessant om jeg forstår spørsmålet noenlunde rett.
Kom da på en YT video jeg så for ikke lenge siden, om såkalt nær-døden opplevelse
For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.

Den kvinna snakker om (Feks fra ca 10 min) om hvordan alle fanger opp hva alle tenker, og hvordan det kan påvirke liv, uten at vi har skjønt hvordan, i vårt daglige liv.
Men at telepatisk kommunikasjon er mulig, har jeg opplevd nok selv til å tro at er mulig.
Altså et eksempel på at fysiske sperrer, avstander etc ikke ser ut til å hindre kommunikasjon.
Jeg beklager, men jeg blir ikke videre imponert (ei heller overbevist om noe som helst) av sagn eller filmer om "nær døden-opplevelser". Men om du gidder, kan du fortelle meg litt om hvordan "telepatisk kommunikasjon" virker - altså hvilket grunnlag slik kommunikasjon sies å fungere - som kan underbygges av eventuell forskning.

Grunnlaget for mine spørsmål er at jeg er fullstendig ikke-troende (jeg tror f. eks. ikke at 2 + 2 = 4, og jeg tror ikke at 2 + 2 = ikke-4 - fordi jeg kan vise at 2 + 2 sjelden gir noe annet resultat enn 4 (statistikk), og jeg kan gi svaret "4" en logisk konsistent forklaring - og da har jeg ikke behov for å tro noe som helst). Men fordi det også er mye jeg IKKE vet, vil jeg sette pris på om du kan fortelle hvordan "telepatisk kommunikasjon" virker og på hvilket verifisérbart grunnlag den eventuelt virker - og hvilken statistikk som kan underbygge AT den virker. F. eks. at (fra ditt innlegg ovenfor) "hvordan alle fanger opp hva alle tenker" og "fysiske sperrer, avstander etc ikke ser ut til å hindre kommunikasjon" kan underbygges eller støttes av forskning og/eller statistikk.

En pussighet her er at fenomenet "alle fanger opp hva alle tenker" med mer enn 8 mrd. mennesker på jorda vel vil kunne resultere i noe kaotiske tilstander; fordi at man da vil kunne "motta" innbyrdes motstridende utsagn fra noen av de 8 milliardene - og da er det vel tvilsomt om man kan vite hvilke som er riktige - og hvorfor. Altså - på eksemplet ovenfor med 2 + 2 - vil man ikke da kunne motta et utall ULIKE svar? Men BÅDE fire, seks og en halv og 0,014 kan ikke alle være korrekte samtidig, ikke sant?

Men jeg er altså rede og villig til å akseptere hva som helst av det du sier, såfremt det kan underbygges av forskning og statistikk.

Snakkes!

Mvh

BE

P. S. At avstander ikke ser ut til å hindre kommunikasjon - må jo bety at jorda er mutters alene i hele universet om å huse tenkende vesener, ettersom det ikke er særlig kjent at noen har "tenkt" med et vesen fra en annen planet - og det med avstander blir jo også litt interessant her.
 
Det var et spesielt spørsmål, men også interessant om jeg forstår spørsmålet noenlunde rett.
Kom da på en YT video jeg så for ikke lenge siden, om såkalt nær-døden opplevelse
For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.

Den kvinna snakker om (Feks fra ca 10 min) om hvordan alle fanger opp hva alle tenker, og hvordan det kan påvirke liv, uten at vi har skjønt hvordan, i vårt daglige liv.
Men at telepatisk kommunikasjon er mulig, har jeg opplevd nok selv til å tro at er mulig.
Altså et eksempel på at fysiske sperrer, avstander etc ikke ser ut til å hindre kommunikasjon.
Jeg kikka på litt av filmen - dama der kommer jo bare med udokumenterte og udokumentérBARE påstander. Men jeg slutta å tro på nissen i to-årsalderen - jeg synes bare at filmen (det jeg så av den) var pinlig - og jeg synes ærlig talt synd på folk som blir offer for slike åpenbare vrangforestillinger. Et tips: Se filmen sjøl en gang til - og tenk denne gangen over hvilke påstander hun kommer med - og hva som ligger til grunn for dem.

Mvh

BE
 
En pussighet her er at fenomenet "alle fanger opp hva alle tenker" med mer enn 8 mrd. mennesker på jorda vel vil kunne resultere i noe kaotiske tilstander; fordi at man da vil kunne "motta" innbyrdes motstridende utsagn fra noen av de 8 milliardene - og da er det vel tvilsomt om man kan vite hvilke som er riktige - og hvorfor. Altså - på eksemplet ovenfor med 2 + 2 - vil man ikke da kunne motta et utall ULIKE svar? Men BÅDE fire, seks og en halv og 0,014 kan ikke alle være korrekte samtidig, ikke sant?

Men jeg er altså rede og villig til å akseptere hva som helst av det du sier, såfremt det kan underbygges av forskning og statistikk.

Imponert er ikke noen hensikt her, er heller ikke imponert. Blir mer som bekreftelser på noe man på et vis alltid har regnet med, for å si det på den måten.
Det dreier seg om erfaringer på ulike vis. Og ingen kan gi konkrete svar eller dokumentere noe særlig såvidt jeg vet, det er heller ikke så om å gjøre eller mulig. Enda hvertfall, vet ikke.
Enhver får erfare eller tro hva man vil. Er ikke ute etter å bevise noenting jeg. Om du trodde det, har du nok misforstått.
 
Imponert er ikke noen hensikt her, er heller ikke imponert. Blir mer som bekreftelser på noe man på et vis alltid har regnet med, for å si det på den måten.
Det dreier seg om erfaringer på ulike vis. Og ingen kan gi konkrete svar eller dokumentere noe særlig såvidt jeg vet, det er heller ikke så om å gjøre eller mulig. Enda hvertfall, vet ikke.
Enhver får erfare eller tro hva man vil. Er ikke ute etter å bevise noenting jeg. Om du trodde det, har du nok misforstått.
En form for kristelion, med andre ord. Ja, da så.

Mvh

BE
 
Imponert er ikke noen hensikt her, er heller ikke imponert. Blir mer som bekreftelser på noe man på et vis alltid har regnet med, for å si det på den måten.
Det dreier seg om erfaringer på ulike vis. Og ingen kan gi konkrete svar eller dokumentere noe særlig såvidt jeg vet, det er heller ikke så om å gjøre eller mulig. Enda hvertfall, vet ikke.
Enhver får erfare eller tro hva man vil. Er ikke ute etter å bevise noenting jeg. Om du trodde det, har du nok misforstått.
Kan du ha et ønske om "å tro" - i større grad - enn at du har en tro basert på erfaringer(?).
For, om du ikke hadde hatt noe ønske om "å tro", så hadde du vel heller "trodd"(?).

- Om det har noen praktisk (evt. teologisk/hypotetisk?) betydning, å anse at man baserer "sin tro" på erfaringer -kontra- ønsker, er vel noe som kun "den som tror" kan besvare (eller ignorere.. :)).
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp