Hva skjer i Israel?

Det bor per i dag drøye 8 mill jøder utenfor Israel. Bør Israel få ekspandere, feks anektere Gaza og vestbredden, slik at det blir rom for disse også?
Jeg lurer på muligheten for at Israel kan få tildelt områder i alle land det i dag er jøder bosatt. For eksempel Norge. Mange av jødene har jo "røtter" i disse landene som går lengre tilbake enn 76 år, og mange fler generasjoner enn de jødene som kom flyttende til Israel i 1948. FN kan sikkert fatte en resolusjon, og om nødvendig kan sikkert IDF (tidl. Haganah) bistå med "tilrettelegging". For vi er jo alle innforstått med at dersom en jøde behøver bolig og arealer for seg om sin familie, er dette mye viktigere enn behovene til de som dessverre måtte bo der fra før.
 
Men siden det er så god plass i Israel, burde det kanskje heller ikke være behov for å stjele jord på vestbredden?

Det er ikke behov for å stjele jord på Vestbredden, det er nok plass i Israel.

De som bor der som bosettere, gjør det enten fordi det er langt billigere, eller av religiøse årsaker.

Mange av bosetterne er religiøse jøder som mener at steder som Bethlehem, Hebron, Jerusalem m.fl. er hellige jødiske byer, som de har krav på, noe de forsåvidt rent historisk har rett i, derav navnene på byene, og at området opprinnelig het Judea før Jordan døpte det om til "Vestbredden" etter forsøk på annektering i 1949, uten at noen reagerte på det.

Ting som Makpelahulen, også kalt Patriarkenes hule, ligger for eksempel i Hebron, og byen ble i følge bibelen lovet til Kaleb av Gud osv. som gjør at mange religiøse jøder og kristne mener araberne ikke bør styre disse områdene.

En del av årsakene til dette, er at araberne har en tendens til å bygge moskeer over hellige kristne og jødiske steder, slik de også har gjort i Hebron, blant annet i Makpelahulen, som i dag er Ibrahim-moskeen, og ingen andre enn muslimer får komme inn i det som anses som patriarkenes hvilested.

Også i Juresalem er dette ustrakt, Al-Aqsa moskeen er som kjent opprinnelig bygd oppå det andre jødiske tempelet, som jødene ikke lenger har tilgang til, og det nærmeste de kommer er klagemuren nedenfor, som anses å være en del av grunnmuren til tempelet.

Nå forsvarer ikke jeg bosettere, jeg er i mot bosetninger, men forklarer hvorfor israelere flytter til disse bosetningene, og det har lite med mangel på land i Israel å gjøre.
 
Jeg lurer på muligheten for at Israel kan få tildelt områder i alle land det i dag er jøder bosatt. For eksempel Norge. Mange av jødene har jo "røtter" i disse landene som går lengre tilbake enn 76 år, og mange fler generasjoner enn de jødene som kom flyttende til Israel i 1948.

Vi forstår at du gjerne vil bli kvitt den jødiske staten og alle jødene, men det toget har dessverre gått.

Den eneste årsaken til at jødenes historie tas opp, er fordi historieløse tullinger forsøker å fremstille det som om jødene ikke har noe historie i området, og landet tilhører araberne.

Staten Israel er opprettet, og vil fortsette å eksistere. Staten Palestina har aldri eksistert, og det ser ikke ut som de klarer å opprette en stat eller bli enige om noe som helst.

Jødene gjorde det jo forsåvidt enkelt, ved at Ben Gurion viftet litt med armene og erklærte den jødiske staten for opprettet, og deretter var det slik. Nabolandene gikk til krig for å hindre opprettelsen, men tapte, og Israel har forsvart sitt land siden, og sluttet fred med nabolandene og innført vestlige verdier og demokrati.

Kanskje palestinerne burde forsøke det? I og med at de har drept alt som kan krype og gå av ikke-troende, homofile, forrædere og alt mulig annet, så har de i hvert fall en relativt homogen befolkning, samt støtte fra 99.99% av landene i Midtøsten, så det burde jo være litt enklere?

Det forutsetter dog at de gir opp det uttalte målet om å utslette Israel og alle jøder, samt stopper med terror, og det er vel der skoen trykker.
 
Jeg lurer på muligheten for at Israel kan få tildelt områder i alle land det i dag er jøder bosatt. For eksempel Norge. Mange av jødene har jo "røtter" i disse landene som går lengre tilbake enn 76 år, og mange fler generasjoner enn de jødene som kom flyttende til Israel i 1948. FN kan sikkert fatte en resolusjon, og om nødvendig kan sikkert IDF (tidl. Haganah) bistå med "tilrettelegging". For vi er jo alle innforstått med at dersom en jøde behøver bolig og arealer for seg om sin familie, er dette mye viktigere enn behovene til de som dessverre måtte bo der fra før.
Jeg tror kanskje den geografiske plasseringen av Israels land, og en samling av de 12 stammene i det landet, er viktig for at Messias skal stikke innom.
 
Jeg tror kanskje den geografiske plasseringen av Israels land, og en samling av de 12 stammene i det landet, er viktig for at Messias skal stikke innom.

I følge Palestinerne har han allerede vært der.

Muslimene tror at Jesus var Messias, et navn han fikk fordi hans synder ble tatt bort av Allah, og han helbredet de syke.
De tror dog åpenbart ikke at Jesus var Guds sønn, kun den største profeten etter Mohammad.

Det er ikke noe konsept i Islam hvor Messias vender tilbake, og ingen slik figur er nevnt i Koranen eller andre islamske skrifter, men de medgir at Jesus, en jøde som levde i Judea, født i Betlehem for 2000 år siden, også ble kalt Messias.
 
Vi forstår at du gjerne vil bli kvitt den jødiske staten og alle jødene, men det toget har dessverre gått.
Nok en stråmann. Jeg har i min tid på DT aldri møtt så mange stråmenn som servert av meningsmotstandere i denne tråden. Jeg erkjenner at israelvennene (med noen få hederlige unntak) rett og slett ikke er i stand til å argumentere, uten å beskrive oss andre på falskeste vis. Det er naturlig å tolke dette slik at reale argumenter i saken ikke er å oppdrive. Det kan man forstå.

Den eneste årsaken til at jødenes historie tas opp, er fordi historieløse tullinger forsøker å fremstille det som om jødene ikke har noe historie i området, og landet tilhører araberne.
Historieløse tullinger ja. Det er en kjensgjerning at de jødene som kom tilflyttende etter krigen, i veldig liten grad hadde nær eller fjern familie fra dette området. Man kan imidlertid lese i bøker at det bodde mennesker i dette området noen tusen år før som bekjente seg til en religion som lignet. Jeg synes det langt mer tullete å rettferdiggjøre folkemord og forvisning av 800.000 lokale, fordi jødene hadde blitt behandlet så dårlig under krigen.

Jødene gjorde det jo forsåvidt enkelt, ved at Ben Gurion viftet litt med armene og erklærte den jødiske staten for opprettet, og deretter var det slik. Nabolandene gikk til krig for å hindre opprettelsen, men tapte, og Israel har forsvart sitt land siden...
Nettopp. Haganah, Irgun og Stern viftet dog med andre ting enn armene. Kan jeg tolke dette slik at dersom palestinerne hadde hatt verdens mektigste militære i ryggen (isteden for smågutter med stein i nevene), og hadde tatt landområdene tilbake med makt og forsvart det, så ville du anerkjent denne staten? Jeg mener, anerkjent det basert på at noen hadde viftet med en hånd, myrdet seg gjennom lokalbefolkningen og forvist 9 mill isralitter, for siden å forsvare det. På Israelsk vis. Eller er det bare staten Israel som kan komme unna med slik praksis i dine øyne?
 
Kan jeg tolke dette slik at dersom palestinerne hadde hatt verdens mektigste militære i ryggen (isteden for smågutter med stein i nevene), og hadde tatt landområdene tilbake med makt og forsvart det, så ville du anerkjent denne staten? Jeg mener, anerkjent det basert på at noen hadde viftet med en hånd, myrdet seg gjennom lokalbefolkningen og forvist 9 mill isralitter, for siden å forsvare det. På Israelsk vis. Eller er det bare staten Israel som kan komme unna med slik praksis i dine øyne?

Alle hadde stort sett kommet seg unna med dette, se bare på Russland, Tyrkia, Kina m.fl.

Historisk sett har det alltid vært slik. Den sterkestes rett vinner.
Det var slik for de allierte etter andre verdenskrig også, når de delte krigsbyttet mellom seg, og når svenskene tok hele Bohus og Trøndelag fra Norge, eller når danskene på elegant vis stakk av med Island, Grønland og mere.

Det betyr ikke at det er riktig, men hadde palestinerne tatt Israel med makt, så hadde de åpenbart ikke levert det tilbake, slik Israel gjorde med Sinai, eller latt jødene få bo der videre.

Det er kun de siste 50-60 år at man har begynt å nekte land å ta annet land med makt, som åpenbart er en god ting, og slik det bør være i det fleste tilfeller. Det endrer dog ikke på det faktum at jødene faktisk erklærte en stat for opprettet, og tok nødvendige skritt for å få den anerkjent.

Palestinerne har en 88 år gammel leder, tidligere erketerrorist, som har knapt 15% oppslutning i befolkningen, og halve området, Gaza, styres av en gjeng terrorister. Man kan ikke opprette en stat på den måten, og generelt sett burde det ikke fungere å bedrive terror heller, men det ser ut til at et grusomt terrorangrep den 7. oktober har fungert akkurat som tiltenkt, ved at stadig flere land nå skriker om egen stat til terroristene, og gærninger på nettet støtter oppunder om terroren.
 
Alle hadde stort sett kommet seg unna med dette, se bare på Russland, Tyrkia, Kina m.fl. Historisk sett har det alltid vært slik. Den sterkestes rett vinner.
Nettopp. Og du ville anerkjent palestinernes rett til Israel om de tok det med makt? Akseptert sterkeste rett, og latt det være med det? Ingen syting på SoMe?

Det betyr ikke at det er riktig, men hadde palestinerne tatt Israel med makt, så hadde de åpenbart ikke levert det tilbake, slik Israel gjorde med Sinai, eller latt jødene få bo der videre.
Gitt tilbake? Jødene tok hele landområdet fra de som bodde der tidligere. Folkemord og 800.000 drevet på flukt. Har opplevd svært liten gavmildhet i etterkant. Det måtte i såfall være i form av raketter, barnedrap, voldtekter, annektering, segregering og folkerettsbrudd. Det tror jeg kanskje palestinere hadde vært foruten.

Det er kun de siste 50-60 år at man har begynt å nekte land å ta annet land med makt, som åpenbart er en god ting, og slik det bør være i det fleste tilfeller.
Men selvsagt ikke når det gjelder Israel og jødene, guds utvalgte folk. Folkeretten er noe herk.
 
De fleste jøder fra Europa er ashkenazi, og av alle jøder utgjør ashkenazi rundt to tredjedeler, og det er gjort en rekke genetiske studier på disse.

Det er antatt at to eller tre såkalte "founder events" har forekommet i ashkenazi-jødenes historie.

En "founder event" er når man kan spore nærmest hele befolkningens genetikk tilbake til visse tider i historien, og til en svært liten befolkning, enkelte ganger kun én person.

"A founder effect can account for the presence of an allele at an unusually high frequency in an isolated population if the allele is selectively neutral and if all copies are identical by descent with a copy that either was carried by a founder individual or arose by mutation later.

Den første slike hendelsen er antatt å være for 3000+ år siden, når jødene i stor grad brøt ut fra kaanitter, og den andre hendelsen antar man forekom omtrent rundt 70-80 e.kr. når jødene ble fordrevet fra Levanten av romerne, og den tredje hendelsen var trolig rundt 1400-tallet, og skyldes trolig delvis svartedauen og delvis en stor økning i den jødiske befolkningen i blant annet Tyskland på den tiden, etter pesten var over osv.

Ashkenazi-jøder er dog bemerkelsesverdig like genetisk, uansett hvor i verden de bor, og det betyr at de trolig stammer fra den samme "flaskehalsen", når en liten befolkning ga opphav til dagens jøder, og at de ikke har blandet seg med andre befolkninger i særlig stor grad gjennom generasjonene.

Disse jødene har genetiske markører som binder de sammen som folk, og enkelte sykdommer som er vanlig blant jøder, som omtrent ikke forekommer i resten av den europeiske befolkningen.

"About two-thirds of Jews today – or about 10 million people – are Ashkenazi, referring to a recent origin from Eastern and Central Europe. They reside mostly in the United States and Israel. Ashkenazi Jews carry a particularly high burden of disease-causing genetic mutations, such as those in the BRCA1 gene associated with an increased risk of breast and ovarian cancer.

This genetic burden suggests that the population was shaped by what geneticists call a founder event or a bottleneck. In other words, a small number of foremothers and forefathers contributed much of the modern gene pool. As the population grew and the descendants of these founders had many children, disease mutations that were carried by the few founders became widespread.

One of the most striking features of Ashkenazi Jews today is how genetically homogeneous they are, with almost no discernable differences in ancestry between Ashkenazi Jews across the world. "Videre har det blitt undersøkt hvor nært genetisk jøder er til andre befolkninger i Levanten og områdene rund.

"In comparison with data available from other relevant populations in the region, Jews were found to be more closely related to groups in the north of the Fertile Crescent (Kurds, Turks, and Armenians) than to their Arab neighbors.

The two haplogroups Eu 9 and Eu 10 constitute a major part of the Y chromosome pool in the analyzed sample. Our data suggest that Eu 9 originated in the northern part, and Eu 10 in the southern part of the Fertile Crescent. Genetic dating yielded estimates of the expansion of both haplogroups that cover the Neolithic period in the region.

Palestinian Arabs and Bedouin differed from the other Middle Eastern populations studied here, mainly in specific high-frequency Eu 10 haplotypes not found in the non-Arab groups. These chromosomes might have been introduced through migrations from the Arabian Peninsula during the last two millennia. The present study contributes to the elucidation of the complex demographic history that shaped the present-day genetic landscape in the region."


Med andre ord, jødene er relativt like genetisk som andre befolkninger i den fruktbare halvmåne, mens palestinere har markører man ikke finner i disse andre befolkningene, men som kommer fra den arabiske halvøy, noe som ikke er særlig overraskende ettersom palestinerne i all hovedsak er arabere som kom fra Arabia, og de aller fleste kom rundt 600 e.kr.

Jødene er også mer like kurderne genetisk, enn de er palestinerne.

Kurderne er i utgangspunktet et iransk folk, som trolig eksisterte side om side med perserne, og stammer langt tilbake, trolig fra flere stammer som var i området for tusenvis av år siden, som Samaritanere, som er den eldste kjente sivilisasjonen i Levanten.

Det bor forøvrig rundt 800 Samaritanere i Israel i dag, som er alt som er igjen av Samaritanerne.


"The three Jewish communities had many additional haplotypes in common with Muslim Kurds (table 3). They shared more haplotypes and chromosomes with Muslim Kurds than with either Palestinians or Bedouin""In a report published elsewhere, we recently showed that Jews and Palestinian Arabs share a large portion of their Y chromosomes, suggesting a common ancestry.

Surprisingly, in the present study, Jews were found to be even closer to populations in the northern part of the Middle East than to several Arab populations.

It is worth mentioning that, on the basis of protein polymorphisms, most Jewish populations cluster very closely with Iraqis and that the latter, in turn, cluster very closely with Kurds.

These findings are consistent with known cultural links that existed among populations in the Fertile Crescent in early history."


Genetiske studier viser altså at jøder er nærmere beslektet andre befolkninger i den fruktbare halvmåne, som man antar har vært der i tusenvis av år, enn palestinerne.

Palestinere er derimot nærmere beslektet med arabere som har kommet senere.

Jøder og palestinere deler også noe genetikk, men palestinerne har lite til felles med andre urbefolkninger.
Dette gjelder pussig nok også dagens beduiner, som er langt mer genetisk beslektet med arabere enn andre urbefolkninger i området.

For ordens skyld, den fruktbare halvmåne :

89964-004-243A4361.gifTL ; DR - Alle genetiske studier viser at etniske jøder, også europeiske jøder, generelt sett stammer fra det som er dagens Israel.

At dere forsøker å fremsette noe annet, er egentlig ingenting annet enn lavmål, og på høyde med antisemittisk retorikk man ser i de litt mer lugubre hjørnene av internett.

Palestinerne derimot vet vi er stort sett arabere, og at araberne i all hovedsak kom til Levanten under Mohammads erobringer for ca. 1400 år siden.

Ingenting av dette gir noen rett til landet, ei heller har man rett til landet fordi Gud angivelig ga Israel til jødene i Toraen, Bibelen og Koranen.

I dag er dog Israel der, og staten Israel kommer til å fortsette å være der, mens palestinerne mener de har rett på alt landet, fra elven til havet.

Hvordan tror dere det blir i en palestinsk stat, styrt som kalifat med Sharia-lov, og fullt av terrorister.
Jeg forstår at et folk generelt sett har rett til selvbestemmelse, og at det også gjelder palestinerne, men utover det, hva er det som er så flott med å få en ny terrorstat som ønsker å drepe alle jøder, som vil alliere seg med Iran?
Genetikk er en vitenskap som stadig er i utvikling, mye ser ut til å være usikkert og de lærde er ikke alltid enige.

At de europeiske jødene stammer fra en liten gruppe mennesker på 300-500 peroner, ser det ut til å være enighet om.

Så er det hvor de har sin opprinnelse.

"These studies also demonstrated that the history of the Jewish Diasporas could be observed in the genomes of Jewish people by patterns of admixture. A high degree of European admixture (30–60 %) was observed among Ashkenazi, Sephardic, Italian and Syrian Jews. The North African Jewish groups demonstrated North African and Middle Eastern admixture with varying European admixture. The proportion of European admixture among North African Jewish groups increased from east to west, with Moroccan Jews demonstrating the highest proportion. In contrast, the corresponding non-Jewish North African host populations demonstrated substantially higher inferred North African ancestry and less European ancestry."

"The closest genetic neighbors to most Jewish groups were the Palestinians, Israeli Bedouins, and Druze in addition to the Southern Europeans, including Cypriots."
"Earlier studies of Israeli Jewish, Palestinian and Druze populations made a similar observation by demonstrating the proximity of these two non-Jewish populations to Ashkenazi and Iraqi Jews"


Så palestinerne.

" The comparison with other Mediterranean populations by using neighbor-joining dendrograms and correspondence analyses reveal that Palestinians are genetically very close to Jews and other Middle East populations, including Turks (Anatolians), Lebanese, Egyptians, Armenians, and Iranians. Archaeologic and genetic data support that both Jews and Palestinians came from the ancient Canaanites, who extensively mixed with Egyptians, Mesopotamian, and Anatolian peoples in ancient times. Thus, Palestinian-Jewish rivalry is based in cultural and religious, but not in genetic, differences. The relatively close relatedness of both Jews and Palestinians to western Mediterranean populations reflects the continuous circum-Mediterranean cultural and gene flow that have occurred in prehistoric and historic times."

"“The closest genetic neighbors to most Jewish groups were the Palestinians, Israeli Bedouins, and Druze in addition to the Southern Europeans, including Cypriots,” as Ostrer and Skorecki wrote in a review of their findings that they co-authored in the journal Human Genetics in October 2012."


Dette forteller ingenting om at jødene alltid har bodd i Palestina og at de har rett til landet. De forteller heller ingenting om at palestinerne ikke har bodd i Palestina og at de ikke har rett til landet.

Å bruke genetikk som argument for eiendomsretten til land, er fascistoid rasisme.

Netanyahu prøvde å lage politikk av eldgammel genetikk.

"When Ancient DNA Gets Politicized

What responsibility do archaeologists have when their research about prehistoric finds is appropriated to make 21st-century arguments about ethnicity?

"With a string of three tweets, ten ancient skeletons became geopolitical pawns.

Last weekend, Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu, or whoever in his administration operates his Twitter account, tweeted about a new study that had been published in the journal Science Advances and covered widely in the media,"

 
De fleste jøder fra Europa er ashkenazi, og av alle jøder utgjør ashkenazi rundt to tredjedeler, og det er gjort en rekke genetiske studier på disse.
Noe som har vært og ennå er et tabu, er å påpeke hvor stor likhet det er mellom sionistiske påstander om rase og krav på land, og den tyske nasjonalistiske völkisch- bevegelsen.

"Though as early as 1967 George Mosse had alluded to the striking similarities between Zionist discourse on race and those made by their völkisch German ethnonationalist antagonists,[18][l] the academic mainstream tended to treat it as a taboo"


Hva minner dette om? Det lyder svært kjent.

"Kossinna's ideas have been connected to the claim that Germanic peoples constitute a national identity with a historic right to the lands they once occupied, providing an excuse for later Nazi annexations of lands in Poland and Czechoslovakia. For example, in his article "The German Ostmark, Home Territory of the Germans", Kossinna argued that Poland should be a part of the German empire. According to him, lands where artifacts had been found that he considered to be Germanic were part of ancient Germanic territory."
 
Dette forteller ingenting om at jødene alltid har bodd i Palestina og at de har rett til landet.
De forteller heller ingenting om at palestinerne ikke har bodd i Palestina og at de ikke har rett til landet.

Å bruke genetikk som argument for eiendomsretten til land, er fascistoid rasisme.

Jeg er enig, å bruke genetikk for å avgjøre hvem som har rett til landet er rasisme, så hvorfor hevder dere at palestinerne har rett til landet, fordi de stammer derfra og har bodd der lenge?

Det har aldri eksistert noe palestinsk stat i historien, og de palestinske områdene har aldri tilhørt palestinerne, det vil si, de araberne som bor der nå, som hevder de er palestinere, før nå i dag, når de har fått selvstyre over egne områder for første gang i historien.

Likevel, ser man på hvem som har lengst røtter i områder, så må man være temmelig virkelighetsfjern for å ikke forstå at det er jødene.

Ser man på hvem har styrt landet i mange mange tiår, så er det Israel.
Ser man på hvem som har erobret landet i krig, inkludert de palestinske områdene, så er det Israel.

Palestinerne har ingen krav på noe som helst.
Araberne som bodde i mandatet fikk Jordan, det er den palestinske staten.

I dag bor det dog likevel fem millioner arabere som tror de er palestinere i Vestbredden og Gaza, så jeg mener de bør få sin egen stat, men per i dag er ikke det mulig etter min mening, ettersom ingen kan styre den staten, og man kan ikke premiere terror med egen stat, eller gi en stat til et folk som i all hovedsak støtter terrorisme og ønsker seg terrorister som ledere, og som ønsker å utslette staten Israel.

I stedet for å skrive noe mer om saken, så er det mye enklere å bare la Mosab Hassan Yousef konstatere faktum

For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.
 
Noe som har vært og ennå er et tabu, er å påpeke hvor stor likhet det er mellom sionistiske påstander om rase og krav på land, og den tyske nasjonalistiske völkisch- bevegelsen.

Javisst, alltid greit å sammenligne jødene med nazister og deres forløper, som ønsket å drepe alle jøder.

Må for guds skyld ikke forholde deg til virkeligheten, hvor det er palestinerne som stort sett ønsker å utrydde alle jøder, vantro, homofile og alt annet, og hvor Hitlers Mein Kampf er den mest populære boken, og hvor palestinere mener Hitler var en superduper fin fyr.

Dere lever i bakvendtland, og er Hamas sin våte drøm. De kunne neppe fått bedre allierte enn dere.

GPJWMJEWEAAf2py


For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.
 
Knapt noen kritiserer Hamas:

Hvordan kan det bli fred i Gaza dersom Hamas fortsatt styrer? Det gir hverken de siste forslagene om våpenhvile, eller andre fredsforslag, svar på.

I Israel vet de at det bare vil være et spørsmål om tid før det kommer nye angrep dersom Hamas blir sittende. At det kommer et nytt 7.oktober. Og et nytt. Og et nytt. Det har Hamas-representanter lovet.

Ingen land kan leve med en slik trussel tett på sin egen befolkning. Særlig ikke etter å ha erfart hva en organisasjon som Hamas faktisk er i stand til. Slik Israel opplevde 7.oktober i fjor høst, da militante islamister fra Hamas og andre terrororganisasjoner gikk til angrep.

Veldig fin kronikk, takk for link. Godt at noen klarer å ha et balansert syn på det selv i israelfiendtlige Norge.
 
Dette er jeg 100% enig i, og jeg klargjør da også dette synspunktet i mitt forrige svar til @Ka9nen. Det må likevel være innafor å påpeke det idiotiske med denne finansieringen, og oppmuntring til ytterligere finansiering, som har funnet sted. På et tidspunkt (2019) hvor man helt klart visste hva man hadde med å gjøre, og burde vite hva man risikerte.
Okey, det er greit nok (y)
 
Jeg er enig, å bruke genetikk for å avgjøre hvem som har rett til landet er rasisme, så hvorfor hevder dere at palestinerne har rett til landet, fordi de stammer derfra og har bodd der lenge?

Det har aldri eksistert noe palestinsk stat i historien, og de palestinske områdene har aldri tilhørt palestinerne, det vil si, de araberne som bor der nå, som hevder de er palestinere, før nå i dag, når de har fått selvstyre over egne områder for første gang i historien.

Likevel, ser man på hvem som har lengst røtter i områder, så må man være temmelig virkelighetsfjern for å ikke forstå at det er jødene.

Ser man på hvem har styrt landet i mange mange tiår, så er det Israel.
Ser man på hvem som har erobret landet i krig, inkludert de palestinske områdene, så er det Israel.

Palestinerne har ingen krav på noe som helst.
Araberne som bodde i mandatet fikk Jordan, det er den palestinske staten.

I dag bor det dog likevel fem millioner arabere som tror de er palestinere i Vestbredden og Gaza, så jeg mener de bør få sin egen stat, men per i dag er ikke det mulig etter min mening, ettersom ingen kan styre den staten, og man kan ikke premiere terror med egen stat, eller gi en stat til et folk som i all hovedsak støtter terrorisme og ønsker seg terrorister som ledere, og som ønsker å utslette staten Israel.

I stedet for å skrive noe mer om saken, så er det mye enklere å bare la Mosab Hassan Yousef konstatere faktum

For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.
"hvorfor hevder dere at palestinerne har rett til landet, fordi de stammer derfra og har bodd der lenge?"
Av nøyaktig samme grunn som nordmenn har rett til Norge, kinesere har rett til Kina, spanjoler har rett til Spania osv.

"Det har aldri eksistert noe palestinsk stat i historien"
Så tullet som det kan bli. Etter den "logikken" har ikke statene i Afriak rett til å eksistere. Tror du stater er noe har materialisert seg ut av løse lufta på et bestemt tidspunkt? Mennesker i landområde lager selv stater når de selv bestemmer seg for å lage stater.

Har det forresten noengang i historien før 1948 eksistert en stat som het Israel?

"de palestinske områdene har aldri tilhørt palestinerne,"

Detter reinspikka fascisme og menneskeforakt. Du tråkker på prinsippet om folkenes selvbestemmelsesrett. Afrika har aldri tilhørt afrikanerne.

"ser man på hvem som har lengst røtter i områder, så må man være temmelig virkelighetsfjern for å ikke forstå at det er jødene."

Dette kaller du rasisme i din første setning.

"Jeg er enig, å bruke genetikk for å avgjøre hvem som har rett til landet er rasisme"

"Palestinerne har ingen krav på noe som helst."


Ren fascistoid rasisme.

"Araberne som bodde i mandatet fikk Jordan, det er den palestinske staten."

Nei, hashemitten emir Abdullah fikk Transjordan, de hadde ingenting med palestinerne å gjøre,
 
Javisst, alltid greit å sammenligne jødene med nazister og deres forløper, som ønsket å drepe alle jøder.

Må for guds skyld ikke forholde deg til virkeligheten, hvor det er palestinerne som stort sett ønsker å utrydde alle jøder, vantro, homofile og alt annet, og hvor Hitlers Mein Kampf er den mest populære boken, og hvor palestinere mener Hitler var en superduper fin fyr.

Dere lever i bakvendtland, og er Hamas sin våte drøm. De kunne neppe fått bedre allierte enn dere.

GPJWMJEWEAAf2py


For å se dette innholdet trenger vi ditt samtykke til å angi tredjeparts informasjonskapsler.
For mer detaljert informasjon, se vår informasjonskapsel-side.
Og?
 

Nyeste kunngjøringer

Tråder du følger

Tilbake
Topp